K 100. výročí vzniku Komunistického svazu mládeže

Je to rovných sto let od založení Komunistického svazu mládeže (KSM) v únoru 1921. Tato událost, která se stala mezníkem v dějinách našeho pokrokového mládežnického hnutí, byla jedním z logických vyústění rozkolu v dělnickém hnutí, ke kterému došlo mezinárodně na základě zrady II. internacionály při vzniku I. světové války, brutální zkušenosti z frontových jatek i bídou v zázemí a především díky úspěchům Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku, jasně ukazující cestu vpřed. Nově vzniklá organizace, představující asi 40 tisíc členů, se bezprostředně přihlásila ke Komunistické internacionále mládeže a k jejímu zápasu za svět bez kapitalistického vykořisťování, útlaku a válek. Za hlavní úkol ale považoval její sjezd založení jednotné internacionální komunistické strany u nás, které se stalo realitou o několik měsíců později.

[o]

Po většinu své prvorepublikové existence musel KSM pracovat v ilegalitě či poloilegalitě. Jeho schůze byly napadány, funkcionáři i řadoví členové zatýkáni a vězněni, majetek zabavován, tisk cenzurován. Přesto sehrával KSM protagonistickou roli v sociálních a politických bojích pracující i studující mládeže. Kromě jiného se podílel na organizování dělnické tělovýchovy, proletářského skautingu, rozvoji solidarity se Sovětským svazem, byl aktivní ve stávkovém hnutí, pokoušel se přenést svou činnost do závodních buněk a aktivně se zapojil i do boje za bolševický charakter komunistické strany, který vyvrcholil nástupem nového vedení v čele s Klementem Gottwaldem.

Na zápasy prvorepublikového KSM a hrdinství tehdejších mladých komunistů oprávněně navazovaly organizace pokrokové mládeže, které u nás v jednotlivých obdobích pozvedly prapor boje mladé generace za lepší svět. Také Svaz mladých, Národní hnutí pracující mládeže, Komunistický svaz mladé generace, Předvoj, Svaz české mládeže, Československý svaz mládeže, Leninský svaz mladých či Socialistický svaz mládeže tak tvoří nedílně historii československého a českého pokrokového mládežnického hnutí. Je však víc než příznačné, že se bezprostředně po tzv. sametové revoluci mladí lidé, čelící kapitalistické restauraci, rozhodli v dubnu 1990 pro obnovení KSM.

Členové KSM přes řadu vnějších i vnitřních problémů, kterým v té době komunistické hnutí čelilo, navázali na své prvorepublikové předchůdce. Statečně čelili triumfujícímu antikomunismu, aktivně rozvinuli boj za obranu sociálních a politických výdobytků mladé generace a získávali své vrstevníky pro podporu komunistické strany. Komunistická mládež začala vydávat svůj časopis Mladá pravda a aktivně se zapojila i do mezinárodního mládežnického hnutí např. skrze členství KSM ve Světové federaci demokratické mládeže. KSM inicioval vznik studentské iniciativy SOS STUDENT a společně s dalšími svedl úspěšně několik bitev proti stoupencům zavedení školného na státních a veřejných školách. Všude, kde bylo potřeba, aktivně vystupoval na obranu sociálních práv mladých pracujících, studentů, učňů a nezaměstnaných.

KSM byl významnou silou v boji proti členství ČR v Severoatlantickém paktu, jako jeden z mála z principiálních pozic vystupoval proti členství naší země v Evropské unii a s plným nasazením bojoval proti imperialistickým válkám a agresím a účasti ČR na nich.

V době, kdy jsem měl čest být jeho předsedou, byl KSM vůbec první organizací, která iniciovala úspěšnou celostátní kampaň proti tehdejším snahám o umístění vojenské základny USA na území naší vlasti. Mladí komunisté organizovali či se významně podíleli na stovkách různých manifestací, mítinků, veřejných petičních akcí, besed a kulturních aktivit proti plánům na umístění vojenské základny na našem území. Petici, kterou tehdy KSM proti americké vojenské základně organizoval, podepsalo přes 200 000 občanů ČR. Byla tak jednou z největších petic v historii naší země. V té době také KSM zápasil o svou legalitu, když byl z rozhodnutí vládní moci a justice protiprávně antikomunisticky zakázán. Antikomunistické rozpuštění KSM vyvolalo silnou vlnu odporu u nás i v zahraničí. Svůj nesouhlas s antikomunismem v ČR vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací, před českými zastupitelskými úřady v řadě zemí se uskutečnily desítky protestních demonstrací a KSM podpořila celá škála světoznámých osobností. I proto tehdy KSM, navzdory svému oficiálnímu rozpuštění, nerezignoval na svůj boj, nakonec dosáhl ve sporu o svou legalitu vítězství a jeho antikomunistický zákaz byl zrušen.

Při vědomí bohaté historie zápasů komunistické mládeže proto při příležitosti 100. výročí založení KSM přeji všem jeho členům mnoho sil, odhodlání i odvahy při každodenním prosazování komunistické politiky mezi mladými. Jedním z klíčových úkolů dneška je totiž získání mladé generace pro revoluční perspektivu socialismu a komunismu. Jsem přesvědčen, že se ho společně dokážeme úspěšně zhostit.

Milan KRAJČA, někdejší předseda KSM v letech 2005-2010

18. 2. 2021  Milan KRAJČA