Tři koncepce budoucnosti lidstva

Ano, ukazuje se v poslední době, že svět se přetváří z unipolárního na bipolární svět. Prim v globalizovaném světě budou hrát tři velmoci, a to Čínská lidová republika, Spojené státy americké a Ruská federace. Všechny tyto země mají své koncepce - počítají s objektivním faktorem globalizace našeho světa. Budoucnost lidstva »má na stole« v podstatě tři zásadní koncepce rozvoje lidské společnosti. Na pořádný výklad těchto koncepcí je tu malý prostor, ale alespoň minimálně si je představme.

[o]

První je Koncepce udržitelného rozvoje. Zmiňoval jsem se o ní, když jsem psal sérii reportáží z Čínské lidové republiky. Tato koncepce také upozorňuje, že má čínské rysy. To znamená, že její pojetí spočívá v postupném, ale dynamickém, ekonomickém a životním růstu při zachování jasných pravidel a stability světa. Tento globální projekt má ČLR nejen rozpracovaný, ale oficiálně schválený a přijatý všemi vládními institucemi. Ze všech tří koncepcí je o něm už dlouho slyšet i u nás. Tento projekt řeší ekologické, ekonomické, bankovní, vojensko-bezpečnostní, sociální a vzdělávací otázky včetně postupného odstraňování chudoby.

Druhá je Koncepce sociální bezpečnosti, o které je slyšet už podstatně méně. Je to koncepce Ruské federace. Ta je přijata a schválena už přibližně 13 let nejvyšším zákonodárným orgánem, Státní dumou, ale pracuje s ní jen určitá část institucí. Tato koncepce je založena na zapojení každého občana do řídicích procesů na patřičné úrovni. Její podstata spočívá v budování zejména identity a suverenity každého národa při jeho spoluúčasti a spoluodpovědnosti s tím, že nutnost znalosti řízení společnosti musí mít ona sama a sama taky za ni musí nést odpovědnost. Jedno z hlavních hesel koncepce je, že bez teorie a vzdělání nemáme žádnou budoucnost.

Třetí je globální koncept Zlaté miliardy. To je však koncepce, která byla do nedávna spíše brána jako konspirační. Nevíme totiž, jestli je schválena patřičnými vládními institucemi USA, ale tam mají teď trochu jiné problémy. Její podstata, alespoň co já jsem zjistil, je velmi jednoduchá: počítá s redukcí lidstva z několika miliard na jednu takzvanou zlatou miliardu. Jakým způsobem budou »redukovat« lidský materiál, to si opravdu můžeme jen domýšlet. Nicméně Vladimir Putin se o této koncepci zmínil ve svém projevu na Davoském fóru, kde před ní v náznaku varoval. To je signál, že tato koncepce skutečně je, nebo bude uplatňována.

Je důležité se o tyto koncepce i nadále hluboce zajímat a je potřeba vytvořit podmínky pro správnou volbu pro naši další budoucnost. Přiznám se, že mě osobně děsí nějaká koncepce, která mě cynicky nazývá lidským materiálem a má v úmyslu mě redukovat.

Roman BLAŠKO

18. 2. 2021  Roman BLAŠKO