Také jsem se inspiroval

Když jsme v Haló novinách 23. března otiskli rozhovor Pavla Pilného s předsedkyní Bytového družstva Vašátkova 29-35, Černý Most Petrou Hájkovou, očekávali jsme, jaká bude reakce. A ona přišla…

»Vážená redakce, reaguji na rozhovor, který jste zveřejnili pod titulkem ‚Hledají řešení a zároveň inspirují‘. Ze svého okolí vím, že nejsem sám, koho tento příspěvek oslovil. Díky za to, také jsem se inspiroval,« začíná dopis, který nám poslal Ing. Mgr. Vladimír Košler. Zaujal ho přístup představenstva BD Vašátkova, a proto nabídl jak své teoretické vědomosti ze studia ekonomie a práva získané na Vysoké škole finanční a správní, tak i své praktické zkušenosti, které dosud získal z oblasti finančnictví, pojišťovnictví a realitního trhu.

Ale pojďme připomenout, o co se jedná.

»Problematika bytového družstevnictví se po letech záměrné degradace dostává opět do pozornosti občanské veřejnosti. Jestliže dříve, před rokem 1989, se ročně postavilo desetitisíce státních, družstevních a podnikových bytů, do nichž se stěhovali statisíce rodin, dnešní výstavba je o několik řádů nižší, lépe řečeno minimální. Protože většina těchto bytů byla zprivatizována, obce zápasí s nedostatkem bytů, které nemají ani v době, kdy je jich třeba v případě nějaké nenadálé události.

Developeři staví, ale jen za účelem zisku, a to ještě tyto byty v nemalé míře nekončí v rukou těch, kteří je nezbytně potřebují, ale těch, kteří takto chtějí své finance prostřednictvím nájemného výhodně zhodnotit. Nedostatek bytů je zejména ve velkých městech alarmující a podle toho také vypadají prodejní ceny, ale i ceny za pronájem,« popisuje Košler.

Zejména mladé rodiny podle něj mají při získání bytu v podstatě dvě možnosti, buď si pronajmout byt s neregulovaným nájemným, nebo si nemovitost pořídit na hypotéku, kterou budou splácet do konce svého produktivního života a někdy i déle.

»A právě pro ně se nabízí bydlení buď v nové družstevní výstavbě, nebo členství v některých přeživších BD, která podobně jako v případě BD Vašátkova se nejen starají o současný bytový fond, ale dál ho chtějí modernizovat a nástavbou na stávající objekt rozšiřovat. Zaujal mě přístup představenstva, a ač nečlen BD, nabídl jsem spolupráci.

Začal jsem se podílet nejen na nezbytných opravách a rekonstrukcích bytového fondu, ale především na realizaci studie, dle které chce BD jednak byty přistavět a také snížit náklady za energie tím, že celý objekt bude zateplen a začneme využívat jiné zdroje - v našem případě plyn, ale výhledově i fotovoltaiku ve spojení s tepelnými čerpadly. To by přineslo nejen kýžené finanční úspory, ale zároveň by to přispělo i ke kvalitě životního prostředí,« pokračoval Košler.

Pro nižší náklady na energie…

Celkově tyto kroky povedou k odpojení od stávajícího tepelného zdroje, čímž dojde ke snížení nákladů na energetické vstupy. »Jak již bylo uvedeno v rozhovoru s paní předsedkyní Petrou Hájkovou, začali jsme tuto problematiku řešit s odborníky z pražské firmy Revital Group, která se zabývá ‚zelenou energetikou‘, bivalencí topných zdrojů a realizací alternativních energetických zdrojů, včetně studií proveditelnosti. Dle předběžných propočtů by se tímto způsobem ušetřilo až 50 % stávajících nákladů.

…a návrat investice do osmi let

Stávající objekt je nutno zateplit, včetně rekonstrukce střechy. »Náklady na tyto práce je možno zahrnout do nákladů na nástavbu na referenčním objektu, v objemu cca 80 bytů. Výnosy z těchto prodejů bytů by měly pokrýt i opravy stávajícího objektu. To je cesta, jak nezvyšovat poplatky do fondu oprav.

Náklady za dodávku tepla, teplé užitkové vody a elektřiny budou sice nemalé, ale návratnost investice na pořízení nových energetických zdrojů by byla dle předběžných odhadů do osmi let, když předpokladem růstu cen vstupů se jeví 15 % průměrně ročně.

To si, myslím, může být zajímavé i pro další BD. Jen v našem nejbližším okolí je neméně šest podobných a my jsme připraveni se o naše zkušenosti s nimi podělit.

Záměry BD jsme již představili na Magistrátu hlavního města Prahy, který v něm má několik desítek bytů. Společně hledáme cesty, jak naši vizi uskutečnit. Věříme, že se nám to při dobré vůli všech zainteresovaných podaří,« uzavřel Košler.

Nezbývá, než držet palce. O dalším vývoji budeme informovat.

(zmk)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

20. 5. 2021  (zmk)