Lidé, čtěte Haló noviny!

Když jsem nastoupil do oboru novinářského, někdy před necelými dvaceti lety jsem v malém vydavatelství nastoupil jako fotograf, dostal jsem za úkol projít vším, co v malé redakci je nutno, abych do všeho nahlédl a případně si i osahal. Tehdejší vydavatel dr. Knot mě pořád nutil mnohem více číst a do toho ještě psát. To byl pro mne trest. Bránil jsem se a odmítal zuby nehty opravdu urputně a myslím, že tehdy se i ubránil. Jenže přišel Jaroslav Kojzar a nutně potřeboval, abych něco okomentoval. A protože to mělo jakousi odezvu, chtěl, abych psal častěji. A takhle mě Jaroslav nenápadně, ale zásadním způsobem do psaní vtáhnul. Za což jsem rád. Dnes jsem taky rád, že jsem součástí našich Haló novin, protože fotografování a psaní mě naplňuje. A mám radost, když na mou práci někdo reaguje, ať už pozitivně či negativně. Obojí totiž znamená, že dělám něco správně.

[o]

Na straně tři jsem vedl rozhovor s Jaroslavem Lemákem, který byl jednak u samotných začátků, ale byl také šéfredaktorem Haló novin, takže si své také zažil.

Jestli je zrovna dnes něco pro naše komunistické a levicové hnutí zásadní, tak je důležité mít nezávislý alternativní informační prostor. Ten v současnosti představují Haló noviny. Určitě bychom našli něco, co bychom mohli vylepšit a podobně, ale v podmínkách, v jakých Haló noviny pracují, jsou nesrovnatelné s ostatními deníky, závislými na zahraničních investorech a mající 180 až 360 zaměstnanců, placených určitě na jiné úrovni. Je nutno si uvědomit, že Haló noviny jsou totiž jediný levicový deník nejen u nás v České republice, ve střední, ale možná i v celé Evropě. Jsou zcela nezávislé, nemají žádného zahraničního investora na rozdíl od jiných. Je zde konkurence masových česko-zahraničních sdělovacích prostředků, které jsou ze všech stran živeny antikomunismem a předsudky vůči našim předkům, naší minulosti i tomu, co vybudovali. Prostě na růžích Haló noviny ustláno nemají a myslím, že ani do budoucna mít nebudou.

Dokud budou naše Haló noviny, bude mít komunistické hnutí v ČR možnost se k jakémukoli politickému tématu ihned vyjádřit nebo systematicky si předávat informace podle vývoje, inspirovat se a motivovat příznivce i členy komunistického hnutí. Bez informačního kanálu jako by levice a komunistické hnutí u nás nebylo. Proto přeji, aby Haló noviny i nadále obstály a uspěly do budoucna, zvlášť v této už dnes těžké informační válce, s hrdě vztyčenou hlavou. A proto říkám: Lidé, čtěte Haló noviny!

Roman BLAŠKO

3. 6. 2021  Roman BLAŠKO