Lidická pieta komorně, o to upřímněji

V komorním provedení se uskutečnil v sobotu ve středočeských Lidicích pietní akt, vyjadřující úctu obětem lidické tragédie i přeživším. Od událostí 10. června 1942 uplynulo 79 let.

Dopoledne položili zástupci státu, státních institucí, obce a Středočeského kraje věnce k hrobu lidických mužů, odpoledne přicházeli na pietní území Památníku Lidice občané a ti, kterým Lidice a osud jejich obyvatel přirostl k srdci.

Mezi těmito »srdcaři« byli také středočeští komunisté. Pod vedením předsedy Středočeského KV KSČM, místopředsedy ústředního výboru poslance Stanislava Grospiče a poslankyně, předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslavy Vostré vytvořili dlouhý zástup, v němž s kyticemi a věnci přistupovali k hrobu lidických mužů. V delegaci byli také členové Klubu českého pohraničí a členky Levicových klubů žen, připojila se i předsedkyně KV Praha Marta Semelová.

Na centrálním místě pietního území již ležely věnce od prezidenta republiky, předsedů Senátu a Sněmovny, předsedy vlády, ministerstev, velvyslanectví, Českého svazu bojovníků za svobodu a dalších, a především od obce Lidice zastoupené starostkou Veronikou Kellerovou a přeživších Lidických.

Členky LKŽ ze Středočeského kraje v čele se svou předsedkyní Alenou Grospičovou a v doprovodu předsedkyně Republikové rady Květy Šlahúnkové položily květiny k soše Lidické ženy s růží (od akademického sochaře Bedřicha Stefana). Tato skulptura se nachází vedle hrobu lidických mužů a pro členky LKŽ nezůstává nikdy opomenuta, stejně jako Pomník dětských obětí válek od akademické sochařky Marie Uchytilové. Po celé délce tohoto rozsáhlého památníku, jenž dojme každého příchozího pohledem na malé i větší postavičky symbolizující zavražděné lidické děti, vyvedené sochařčiným talentem v bronzu, položily ženy v bílých halenkách s červenými šátky bílé květiny, symbolizující zmařené nevinné dětské životy. LKŽ se podílely na obnově Růžového sadu a jejich symbolem je nikoli náhodou Lidická růže.

Setkání přátel

Ačkoli se letošní výročí vyhlazení obce Lidice německými nacisty obešlo kvůli protipandemickým opatřením bez masové účasti veřejnosti i projevů, docházelo k milým drobným setkáním. Například přeživší »lidické dítě« Jiří Pitín mohl promluvit s česko-slovenským manželským párem, jenž do Lidic přijel ze slovenského města-hrdiny Svidníku. Němečtí antifašisté, manželé Sonja a Frithjow Newiakovi z Chotěbuzi, kteří přijíždějí do Lidic každoročně a podíleli se také na obnově Růžového sadu, vyzvali levicové ženy ke společné fotografii u mírového sloupu v Růžovém sadu. Mnohé ze zúčastněných byly překvapeny, že o tomto sloupu s nápisy ve čtyřech jazycích, vyjadřujícími touhu po životě v míru na Zemi, nevěděly. Newiakovi se pozdravili i se starostkou Lidic, která ocenila, že přijeli z tak velké vzdálenosti a jsou přáteli Lidic.

[o]

Úspěšný Děkovný koncert

V páteční večer se na nádvoří Muzea Památníku Lidice uskutečnil již 10. ročník Děkovného koncertu pro Lidice. Ústřední hudba Armády ČR zahrála klasické, filmové, swingové i dechové melodie a doprovodila sólisty Lucii Silkenovou, Dashu a Jana Smigmatora. Koncert byl živě streamován na sociální sítě. Na závěr programu byla přečtena jména zavražděných lidických dětí a rozsvícena »Světla z oken lidických domů«. Oblíbená Přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice se letos kvůli pandemii opět nekonala.


Němečtí nacističtí okupanti obec s 503 obyvateli vypálili 10. června 1942. Důvodem byla domněnka gestapa, že je spojitost místních s útokem na katana českého národa, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřeleno bylo ihned 173 lidických mužů a chlapců. Ženy byly odvlečeny do koncentračního tábora. Minimum dětí putovalo do německých rodin na poněmčení, více než osm desítek dětí bylo zavražděno v Chelmnu v plynových automobilech. Po druhé světové válce se do vlasti vrátilo 143 lidických žen a nalezeno bylo 17 dětí. Celkový počet obětí Lidic dosáhl počtu 340.

O opětovném vybudování obce rozhodla československá vláda. Za pomoci celé společnosti a odhodlaných mládežníků-brigádníků byly vybudovány nové Lidice, v nichž každá navrátivší se žena dostala moderní domek.

Zpráva o vyhlazení Lidic se dostala do celého světa. Řada míst v různých zemích se pak na počest české vesnice přejmenovala jejím jménem, jméno Lidice nosí také mnoho žen, zejména v Latinské Americe.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

13. 6. 2021  (mh)