Horké, přesto krásné Rozmarné léto 2021

Občané Háje ve Slezsku a dalších míst si v neděli 20. června připomněli, že je tomu už 130 let, co se ve zdejším cukrovaru narodil významný český spisovatel, národní umělec Vladislav Vančura (1891-1942). Událo se to na slavnosti Rozmarné léto.

Z významných hostů se oslav zúčastnil poslanec PS PČR Leo Luzar, zastupitelé Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň a Alena Grosová, byla zde delegace Českého svazu bojovníků za svobodu z Opavy, přijel literární historik Milan Blahynka spolu s básnířkou a prozaičkou Lydií Romanskou, přítomni byli laureáti Ceny Vladislava Vančury z minulých let a další hosté.

Odpoledne začalo vernisáží vančurovské výstavy v prostorách knihovny v nově zrekonstruované historické budově Dohnálkovy vily. Na výstavě zaznělo zosobněné vypravování Ostré Hůrky, návrší nad Hájem a památného místa Slezanů, o Vladislavu Vančurovi. Byly prezentovány knižní tituly, za které Vančura obdržel státní ceny za literaturu, a vystaveny spisovatelovy knížky z fondu místní knihovny. Nemalým dílem k výstavě přispěly výtvarné práce žáků ZUŠ Vladislava Vančury z Háje ve Slezsku, která si letos připomíná kulaté výročí 60 let svého trvání. Přítomní si se zájmem prohlédli celou Dohnálkovou vilu, která se po delší době opět otevírá veřejnosti, a seznámili se s její historií.

Hluboký Vančurův odkaz

U Vančurova pomníku za horkého počasí proběhl bez nadsázky velmi důstojně a podmanivě vzpomínkový akt. V hudebním úvodu se představilo saxofonové kvarteto. Slavnostní proslov k výročí spisovatele měl Josef Kimpl. Mimo jiné zdůraznil, že »české veřejnosti chybí úcta k historickým faktům a že Vančurův odkaz má stále hluboký a inspirativní význam pro dnešní dobu«. Na příkladu Háje ve Slezsku, rodiště Vladislava Vančury, přiblížil, jak se obec vypořádala s životním odkazem tohoto významného rodáka. Ve slově hostů poslanec Leo Luzar barvitě vykreslil některé momenty z Vančurova života a také to, že občané Háje ve Slezsku mají být na koho hrdi. Jejich rodák neuhnul ze svých zásad, padl nepokořen. U pomníku zazněl také úryvek z kouzelné novely Rozmarné léto. Tradičně zde byly položeny květiny jako výraz, že si díla a životního odkazu spisovatele zdejší občané a přítomní hosté velice váží.

[o]

Promenádní koncert

Poté se konal v Dohnálkově parku odpolední promenádní koncert. V něm ve swingovém rytmu vystoupil dechový orchestr z nedalekého Hradce nad Moravicí. Sklidil velké ovace návštěvníků. Do promenádního koncertu pořadatelé též pozvali žákovskou cimbálovou muziku ZUŠ Vladislava Vančury. I tu lidé odměnili spontánním potleskem. Promenádní koncert přispěl k dobré sváteční a jubilejní pohodě.

Celý průběh slavnosti provázelo vpravdě letní, až tropické počasí. Obrovské díky patří všem, kteří přišli a na slavnosti k oslavě 130 let od narození Vladislava Vančury pomohli vytvořit krásnou a jedinečnou atmosféru. Celá akce byla podpořena obcí Háj ve Slezsku a dalšími příznivci.

Ladislav LUDVÍK, Spolek Vladislava Vančury

FOTO – autor

25. 6. 2021  Ladislav LUDVÍK