Vietnam se aktivně podílí na námořní bezpečnosti

Vietnam se aktivně podílí na námořní bezpečnosti

Moře a oceány jsou velkými zdroji lidstva, krví mezinárodního obchodu a jsou velmi důležité pro prosperující rozvoj zemí po celém světě.

Jako pobřežní země se Vietnam snaží přispět k ochraně a posílení bezpečnosti na moři - téma, které dnes přitahuje pozornost mezinárodního společenství.

Na nedávném on-line otevřeném diskusním zasedání Rady bezpečnosti OSN na téma Posílení námořní bezpečnosti pronesl vietnamský premiér Pham Minh Chinh důležitý projev, ve kterém předložil návrhy s cílem přispět k řešení výzev v oblasti námořní bezpečnosti, zejména mezinárodní společenství musí podle něj zvýšit povědomí o významu moře a rizicích, která ohrožují námořní bezpečnost.

Premiér Pham Minh Chinh ve svém projevu zdůraznil, že námořní bezpečnost je celosvětovým problémem, který nelze vyřešit jedinou zemí, ale vyžaduje spolupráci mezi zeměmi po celém světě, aby bylo možné účinně řešit výzvy v oblasti námořní bezpečnosti. Vietnam je ochoten spolupracovat se zeměmi v regionu a ve světě při úsilí o řešení problémů námořní bezpečnosti, aktivně přispívat k udržení mírumilovného prostředí a podporovat udržitelný rozvoj v regionu i ve světě.
Podle předsedy vlády Vietnamu je nutné vytvořit síť mechanismů a iniciativ v oblasti regionální námořní bezpečnosti, koordinovaných OSN, aby se posílilo sdílení informací a zkušeností a včasná reakce na společné globální výzvy.
Projev vietnamského premiéra na debatě Rady bezpečnosti OSN ukázal, že Vietnam podporuje urovnání bezpečnostních otázek na moři mírovými prostředky na základě mezinárodních zákonů a Úmluva OSN o mořském právu (UNCLOS 1982) má za cíl zajistit svobodu navigace a přeletů v mezinárodních vodách za účelem míru, stability a rozvoje v regionu a ve světě.

(rj)

 

12. 8. 2021  (rj)