Bum, bum... a k čemu vlastně?

»Válka je anachronismus. Vítězství bude jednou dosaženo bez děl a bez bodáků,« pravil někdy na přelomu 18. a 19. století Napoleon Bonaparte. Ministr obrany Lubomír Metnar však citovaný Napoleonův výrok asi nepochopil ani za dvě století. Tento novodobý český vojevůdce z »jednotky poslušného nasazení« ANO chce zřejmě pořád válčit s děly, a kdo ví, třeba vbrzku přijde pokyn z NATO dokoupit za dalších pár miliard i ty bodáky.

[o]

Zařekl se totiž před sněmovním branným výborem, že ještě do voleb podepíše s francouzskou firmou Nexter smlouvu na nákup 52 děl Caesar za 8,5 miliardy korun, což je ke všemu ještě o 40 procent více oproti původnímu předpokladu. A to už nemluvím o českém ekvivalentu, který je jednoznačně lepší. Caesary se stanou součástí těžké brigády, jejíž vybudování do roku 2026 resort obrany svatosvatě slíbil svým šéfům v NATO.

Samotný Gaius Julius, jehož jméno ona děla nesou, pravil, že »darebáci nesmějí vědět, že z nich jde strach«. Metnarovo mrhání penězi strach nevzbuzuje, to by nebylo to správné pojmenování. Konec konců, který slouha kdy komu naháněl strach, že? Lidsky je to spíše k pláči nebo spíše k vzteku, že se někdo může morálně propůjčit k takovému hnusu.

Potíž je v tom, že u nás mají někteří doslova na růžích ustláno. Strach by měli mít hlavně oni. Před zákonem ze sebe samotných. My potřebujeme stavět byty pro mladé rodiny, pro seniory v domovech důchodců, potřebujeme peníze na vyšší důchody a na námi navrhovaný zaručený důchod, na dálnice atd., atd. Ministr obrany však kupuje děla... Bum, bum. A k čemu vlastně? Že to MO slíbilo NATO? MO asi ANO, ale MO nemůže jen tak připravit o peníze občany České republiky, kteří NATO nic neslíbili. Nebo se snad Lubomír Metnar považuje za »neomezeného« diktátora, který na písknutí z NATO sklapne podpatky a jde do banky vybrat požadovaný obnos?

Tahle astronomicky drahá hra na válku musí skončit. Čím dříve, tím lépe!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

14. 9. 2021  Vojtěch FILIP