Komunisté proti Severoatlantickému paktu

Debakl Severoatlantického paktu NATO v Afghánistánu vede logicky řadu lidí k zamyšlení a debatám o smyslu této vojenské organizace i dalšího setrvání České republiky v ní. My komunisté máme v této věci jasno. Komunistická strana Čech a Moravy nikdy s členstvím České republiky v NATO nesouhlasila a opravdu dlouhodobě prosazuje jako jeden ze svých zásadních programových požadavků jeho ukončení.

[o]

Od svého vzniku v roce 1949 totiž bylo vždy NATO útočným agresivním vojenským nástrojem imperialismu USA a jejich spojenců. A je tomu tak i dnes. NATO intervenovalo přímo, nebo podpořilo vojenskou intervenci v zemích Evropy, Blízkého a Středního východu, Afriky a Střední Asie. NATO zločinně bombardovalo Jugoslávii a je zodpovědné za destabilizaci, násilí a války v Afghánistánu, v Iráku, v Libyi, v Sýrii, na Ukrajině i v dalších zemích. V žádném z těchto případů nebyla výsledkem deklarovaná demokracie nebo mír - jediným výsledkem byla smrt a zkáza a navýšení nadvlády nad zdroji a zvýšení zisků monopolů a korporací členských zemí NATO.

Obrovská síť vojenských základen, námořních flotil a raketových systémů, které USA a jejich spojenci v NATO rozšířili po Evropě a celém světě, jsou nástroji strategie nadvlády USA a kontroly klíčových území a energetických a surovinových zdrojů planety. NATO je také přímo odpovědné za miliony uprchlíků, vyhnaných hrůzami války ze svých domovů. V souvislosti se soustavně stupňujícím se napětím v Evropě a ve světě představuje agresivní politika NATO skutečnou hrozbu světové války a nebezpečí jaderné konfrontace, znamenající zničení civilizace na celé planetě.

Pakt NATO je tak hlavní hrozbou pro mír v Evropě, kde se Evropská unie dokonce deklaruje jako jeho evropský pilíř, ale i ve světě. Představuje proto také největší bezpečnostní riziko i pro Českou republiku, která se aktivně účastní jeho válek, agresí a okupací v rozporu s Chartou Organizace spojených národů a všeobecně uznávanými normami mezinárodního práva.

Proto je Komunistická strana Čech a Moravy co nejrozhodněji proti členství České republiky v NATO a požaduje jeho ukončení. Stejně tak komunisté odmítají i účast Armády České republiky na agresích, okupacích a intervencích NATO v zahraničí, jakoukoliv přítomnost cizích vojsk na našem území i soustavný tlak paktu na další zásadní navyšování rozpočtů na zbrojení. Naším cílem je pak zásadní změna zahraniční politiky naší země tak, aby byla založena na suverenitě, mezinárodní spolupráci a míru.

Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM a kandidát do Poslanecké sněmovny v Praze

16. 9. 2021  Milan KRAJČA