Byl jsem anarchistou?

Současné »tanečky« kolem Bezpečnostní informační služby (BIS) mě vrátily do vzdálenější minulosti. V té době vyšla v novinách každoroční zpráva BIS pro veřejnost. Kromě obvyklých frází byly otištěny konkrétní údaje. Podle nich tiskoviny Lípa a Slovanská vzájemnost šíří anarchistické myšlenky atd. V té době existovala řada profašistických uskupení obdivujících Hitlera a jeho metody. O těch nepadla ani zmínka.

[o]

Pro rekapitulaci: Lípa byla a je kulturně společenský čtvrtletník vlasteneckého charakteru připomínající naši minulost, věnující se kultuře jako celku. Svého času jakožto zpravodaj Výboru národní kultury inzerovala jeho akce (filmy, pásma, besedy atd.) v Ponrepu. Výbor národní kultury a Lípa byly registrovány u ministerstva vnitra.

Po přečtení zprávy BIS jsem si jako tehdejší šéfredaktor Lípy položil otázku odpovědnosti své i vydavatele. Nařčení BIS z anarchie neodpovídá výkladu tohoto pojmu. Později jsem zjistil, že já i kolegyně pracující na přepisu a korekturách jsme se stali předmětem nebývalého zájmu o informace. Kolegyně si stěžovala na policii – do ztracena. Její pozdější smrt zabránila podání trestního oznámení a dokumentace.

Pro pořádek – Slovanská vzájemnost je dodnes měsíčník Slovanského výboru ČR. A naše kontakty se úzce prolínaly, zpracovatel tehdejší zprávy BIS zřejmě vůbec netušil, co kdysi znamenala a dosud znamená anarchie.

V průběhu činnosti se neobjevily žádné stížnosti úřadů. Tak proč ten výkřik do tmy? Dělání bububu?

Snad čtenář pochopí mou nedůvěru v BIS. A překvapuje mě současné dění. Generál Andor Šándor má pravdu – jedno období pro šéfa a dost.

Tragédie Vrbětice! Po šesti letech se objeví »ruská stopa«. Ale jak je možné, že »kdosi« pronajal téměř nezabezpečené prostory k uskladnění enormního množství munice bez zajištění proti výbuchu? Provize – otázka pro policii i BIS! Obyvatelé postižení výbuchem budou odškodněni díky zákonu, a tím to končí? Kde se za tučnou provizi objeví další skladiště?

Vraťme se k BIS. Byla zřízena pro české zájmy. Ale oceněna byla americkými službami!

A ještě k titulku. Nikdy jsem neměl nic společného s anarchií. Dodržoval jsem zákony a bezplatně, jakož i kolegové, vydával Lípu.

Pavel NOVÁK

16. 9. 2021  Pavel NOVÁK