Rozhovor Haló novin s Ivanem Mařákem, kandidátem KSČM do Sněmovny za Zlínský kraj

Nikdy není pozdě

Jste ostřílený politik, jak se díváte na současnou politickou situaci? Myslím tím, jak hodnotíte opatření proti koronaviru, katastrofické scénáře okolo klimatických změn a v neposlední řadě třeba odchod USA z Afghánistánu?

Hodnotit současnou politickou situaci není vůbec jednoduché. Osobně se nepovažuji za »ostříleného« politika, ale za běžného občana. V kontextu zvládnutí koronavirové krize jsem skeptik a celý proces považuji za nezvládnutý, o čemž mluví především čísla. Od počátku se nereflektovalo na doporučení odborníků, a to byl zásadní problém. Proto jsme se stali jednou z nejpostiženějších zemí.

A samotná politika v uplynulých čtyřech letech – nevím, jestli komedie nebo tragédie, nejvýstižnější termín je asi tragikomedie. A podílely se na tom bez rozdílu všechny politické strany ve Sněmovně za silné podpory zbytečného Senátu. A upřímně se netěším na dobu po letošních volbách.

Pojďme ke klimatickým změnám. Dlouhodobě se věnujete otázkám životního prostředí, jaký máte názor na tzv. uhlíkovou stopu? Není její role nadhodnocována, aby s určitým záměrem vyděsila lidi ve snaze řešit tyto věci okamžitě?

Záměrem tzv. uhlíkové stopy rozhodně není děsit lidi a role není nadhodnocována. Rovnováhy mezi emisemi skleníkových plynů a jejich pohlcováním (uhlíková neutralita) bychom měli, stejně jako většina států Evropské unie, dosáhnout v roce 2050 v souladu s Pařížskou dohodou. Cesta k tomuto cíli nebude ovšem jednoduchá, přímá uhlíková stopa je především výroba energie, vytápění, doprava, zemědělství. Ozónová vrstva se neustále zmenšuje, oteplování planety zvětšuje a dosáhnout cíle (maximální oteplení o dva stupně do roku 2050) může být nepřekonatelným úkolem.

[o]

Jakým způsobem by se měla ubírat ochrana v blízké i daleké budoucnosti podle vás?

Můj názor není až tak důležitý a cesta k ochraně klimatu je hojně diskutována odborníky po celé planetě. Základem je snižovat emise skleníkových plynů, což v současné moderní době není jednoduchý proces.

Mám dřívější negativní zkušenost s myslivostí po roce 1989. V některých soukromých honitbách se velmi špatně hospodařilo se zvěří, například vystřílená zvěř, formální a nepřesné sčítání zvěře, nekvalitní odstřel, střelba na zvěř z auta nebo používání zařízení k nočnímu vidění. Je dnes situace v myslivosti lepší?

Zaujal mě především termín »vystřílená zvěř«. Osobně jsem opačného názoru, právě naopak se početní stavy některých druhů spárkaté zvěře zvyšovaly a s tím souvisí i zvětšující se škody na lesních porostech a zemědělských kulturách. V rámci eliminace škod rostly také požadavky na zvyšování odlovu, s čímž se souhlasit dá.

V současné době se projednává nový zákon o myslivosti a některé nově navrhované pasáže (pozměňovací návrhy) nerespektují zcela zásadní věc, a tou je chov zvěře jako přírodního bohatství státu. A jestli je dnes situace v myslivosti lepší? Zažil jsem daleko lepší časy, než panují teď.

Co všechno tíží Zlínský kraj z hlediska ochrany životního prostředí a jak by se dala ochrana životní prostředí ve vašem regionu vylepšit?

Z hlediska ochrany životního prostředí není ve srovnání s ostatními kraji Zlínský kraj žádnou výjimkou. I nás trápí problémy se suchem, byť situace se za poslední dva roky zlepšila, bojujeme s kůrovcem stejně jako řada dalších krajů, intenzivně hledáme cestu, co s komunálním odpadem po roce 2030, kdy by mělo končit skládkování. Já osobně považuji za velký enviromentální problém našeho kraje činnost ekologických aktivistů, kteří bortí řadu záměrů vedoucích ke zlepšení situace, například v dopravě.

Vaším koníčkem a velkou vášní je také fotbal. Jak si podle vás obecně fotbal v ČR vede a jak si vede ten váš regionální? Budete chválit, nebo naopak?

Fotbalem se bavím prakticky celý život, ať už jako hráč, rozhodčí a v posledních cca dvaceti letech jako funkcionář, vše ovšem pouze na regionální úrovni. V současné době nás trápí především situace v mládežnickém fotbale. V některých tradičních fotbalových obcích už neexistují žákovská a dorostenecká družstva, v řadě případů tvoří fotbalové oddíly družstva ze dvou i více obcí. Oproti minulosti doba nabízí pestrou nabídku jiných aktivit a svou roli také sehrává moderní výpočetní technika. Pokud bych měl nějakým způsobem situaci shrnout, kvalita regionálního fotbalu se snižuje a mám vážnou obavu o budoucnost fotbalu především na vesnicích.

Co byste dalšího zdůraznil v rámci dalších priorit vašeho kandidátského programu? A také jak podle vás probíhá kampaň, kde všude s vámi mohou voliči promluvit tváří v tvář?

Obsahem našeho volebního programu jsou sice jinak nazvané, ale i moje vlastní priority. Řešení činnosti exekutorských mafií, zbavení se energetických šmejdů a v poslední době i bohužel »nekalých« praktik realitních kanceláří, které mají, mimo jiné, zcela určitě vliv na závratně rostoucí ceny bydlení. Z toho plyne nedostupnost bydlení pro mladé začínající rodiny.

Kampaň probíhá dle schváleného plánu krajským výborem a poslední předvolební akcí bude setkání s voliči ve Zlíně.

Vím také, jak jste se angažoval proti nešťastnému projektu tzv. Čunkovy nemocnice. Určitě sledujete vývoj, tak jak to tedy s tímto projektem vypadá dnes?

Nová krajská nemocnice byla hlavním bodem jednání krajského zastupitelstva 13. září. Podstata nespočívala ve zrušení tohoto záměru, ale v jeho odložení do roku 2030. Zrušení by totiž znamenalo plnění jedné kupní smlouvy nevýhodné pro kraj. Odložením získal kraj čas k dalšímu jednání. Aktuálně začal kraj pracovat na studii a následně projektu na stavbu nové interny a urgentního příjmu ve stávající Krajské nemocnici Tomáše Bati.

V čem a jak důležité a významné pro vás osobně, ale i pro komunisty obecně, jsou v současnosti tyto volby?

Pro mě osobně budou tyto volby velmi významné z jednoho důvodu: budou totiž mými posledními. A pro KSČM - doufám, že dopadnou dobře a budeme mít své zastoupení ve Sněmovně i nadále. Podle preferencí to však může být těžký boj s nejistým výsledkem.

Co je potřeba učinit směrem k novým potencionálním voličům? Máte nějakou zásadní myšlenku v tomto směru?

Úplně zásadním krokem je omladit členskou základnu. Bohužel si myslím, že tento krok už jsme propásli tím, že nováčci v našich řadách nedostávali dostatečný prostor ať už na kandidátkách všech úrovní, tak i ve vedení strany. Na druhou stranu si zase myslím, že nikdy není pozdě.

Roman BLAŠKO

5. 10. 2021  Roman BLAŠKO