Rozhovor Haló novin s Markétou Fikáčkovou, kandidátkou do Sněmovny v Moravskoslezském kraji

Mnoho dětí základních škol má zkušenost s drogami

Jste poměrně mladá a už na tak předních místech kandidátky, pak že KSČM nemá mladé lidi. Myslíte, že je to jen o náhodě, nebo je to postupný rozvoj a kontinuální výměna kádrů? Jinými slovy jste tak pracovitá a dobře začleněná do kolektivu?

V roce 2017 jsem se stala členkou KSČM a od té doby se aktivně zapojuji do stranické práce. Do kolektivu jsem se začlenila bez problému. V roce 2018 jsem byla zvolena zastupitelkou Statutárního města Havířova. A také jsem členkou Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova. Pravidelně píši články z jednání zastupitelstva, které vycházejí na webových stránkách KSČM Havířov.

Jaký obor vlastně na Ostravské univerzitě v Ostravě studujete, a jaká témata vás zajímají v politice, respektive čemu byste se chtěla v případě úspěchu věnovat?

Studuji obor filozofie. V případě úspěchu bych se chtěla věnovat sociálním tématům.

[o]

Máte i nějaké osobní koníčky, případně jak si představujete trávit volný čas, abyste si zároveň oddychla? Ptám se proto, jak moc počítáte s pracovním vytížení v návaznosti na studium?

Jsem toho názoru, že základem všeho je umět si dobře a efektivně zorganizovat čas. Mými koníčky je sebevzdělávání v oblasti psychologie, a to zejména čtením odborné literatury. Mám ráda přírodu, fotografování, kulturu a turistiku.

Působíte na mne opravdu velmi pevným a tvrdým postojem, je pod tímto i taková docela obyčejná holka?

Ano je. Obyčejná holka se všedními starostmi, které moje vrstevnice mají. Snad jen větší společenská angažovanost, než obecně u mých kamarádek bývá.

Přejděme k politickým otázkám. Jestli jsem dobře informován, tak se chcete soustředit na sociální otázky, těch je v Moravskoslezském kraji celá řada. Co je nejpalčivější v sociální oblasti tohoto kraje - bydlení, nedostatek pracovních příležitostí...?

Nejpalčivějším problémem je, jak jste uvedl, nedostatek pracovních příležitostí, a to zejména za důstojnou mzdu. Dále nedostatek dostupného a kvalitního bydlení. A nedostačující kapacity v domovech pro seniory.

Jakou roli tady hraje obchod s chudobou: Také si myslíte, že chudí, respektive jak se jim říká nepřizpůsobiví, jsou trestáni za to, že žijí pod hranicí chudoby?

Některá města v Moravskoslezském kraji se snaží bojovat s obchodem s chudobou tzv. bezpoplatkovými zónami. Jsem toho názoru, že bezpoplatkové zóny jsou příliš radikální a nenabízejí komplexní řešení, ale kolikrát ještě více prohlubují problémy se sociálním vyloučením. Chtěla bych připomenout, že na vzniku obchodu s chudobou měly podíl obce, které po roce 1989 privatizovaly svůj bytový fond, a tím dopustily, že byty začali skupovat různí spekulanti. Pod hranicí chudoby se nacházejí také někteří invalidní a starobní důchodci, nízkopříjmové rodiny, samoživitelky a samoživitelé. Takže se nejedná jen o nepřizpůsobivé, jak se mnoho lidí domnívá.

Jaké jsou na Ostravsku a v okolí problémy s drogami v základních školách?

Z veřejně dostupných informací vyplývá, že mnoho dětí zvláště na druhých stupních základních škol mají nějakou zkušenost s drogami. A to ať se jedná o legální drogy, jako jsou cigarety a alkohol, tak o ty nelegální jako například marihuanu. Což je velmi nebezpečné, protože se dostávají do začarovaného kruhu závislosti, z kterého je obtížné se bez pomoci dostat.

Co exekuce? To je přece pro dlužníky prakticky neřešitelný problém a pro exekutory je to šestimiliardový byznys ročně. Jak byste tady zasáhla?

Řešení vidím v převodu exekuční agendy na specializované soudy, respektive převod exekucí do pravomoci státu a důslednější kontrolu. Soukromým exekutorům jde hlavně o co největší zisky, bez ohledu na to, jaké to bude mít dopady na dlužníka a jeho rodinu.

Jak celkově vidíte reálné komplexní řešení sociálních otázek v Moravskoslezském kraji, bez ohledu na to, zda se naplní, prostě jaké základy je nutno položit, aby se co nejvíce lidem ve vašem kraji žilo spokojeně?

Aby se co nejvíce lidem v našem kraji žilo spokojeně, je potřeba zvýšení zaměstnanosti. Příjmy z jednoho zaměstnání by měly pokrýt veškeré výdaje spojené s bydlením bez toho, aby lidé byli nuceni žádat příspěvek na bydlení ze strany Úřadu práce. Zároveň ochránit lidi v předdůchodovém věku, pro které je v případě ztráty zaměstnání dost obtížné začínat znovu a v důsledku toho se dostávají do tíživé životní situace. Návrat kategorizace prací a dřívější odchod do důchodu pro riziková a fyzicky náročná povolání. Základem by také mělo být kvalitní a dostupné bydlení. Podpora zejména obecní a družstevní bytové zástavby bez taktovek bank a developerů, kterým jde především o movitější občany. Potřebná je i výstavba domovů pro seniory, kdy zřizovatelem má být především kraj nebo obec. Soukromé domovy pro seniory fungují spíše na komerční bázi a pro řadu seniorů se stávají nedostupnými.

Co popřejete KSČM do těchto voleb?

Přeji co největší úspěch ve volbách.

Roman BLAŠKO

6. 10. 2021  Roman BLAŠKO