Rozhovor Haló novin s Jindřichem Havelkou, kandidátem KSČM do Sněmovny ve Středočeském kraji

Za práci záchranářů nestačí jen zatleskat

Dlouhá léta pracujete jako řidič–záchranář u Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. V pandemické době bylo a je podle mě docela hrdinské dělat v této oblasti, nemám pravdu?

Práce zde rozhodně není jednoduchá a současná doba nás všechny, kteří pracujeme ve zdravotnictví a ostatních pomáhajících profesích, postavila před nové úkoly, na které bychom dříve ani ve snu nepomysleli.

[o]

Díky svému zařazení máte možnost vnímat jak problematiku zdravotnickou, tak i problémy na úrovni sociálně zdravotnického pomezí. Jak byste celkově hodnotil české zdravotnictví?

Obecně lze konstatovat fakt, že naše zdravotnictví je na opravdu vysoké úrovni, ale o dostupnosti bychom mohli vést diskusi, protože jsme se dostali do stavu, kdy i ve velkých okresních městech, v nemocnicích, které jsou zřizované krajem se spádem přes 100 tisíc obyvatel, dochází k tomu, že postupně z těchto zdravotnických zařízení mizí obory, které jsou pro pacienty nezbytné. Pacienti pak musí za těmito obory dojíždět mnoho desítek kilometrů do jiných měst nebo běžně i jiných krajů.

To jsou věci, které doléhají na obyčejné lidi, kteří žijí obyčejný život jako já. Tuto situaci je potřeba řešit komplexně, tedy změnami zákonů, a o to bych se chtěl přičinit.

Co se podle vás musí zásadně změnit, aby se zdravotní systém zlepšil?

Z mého pohledu je to rozhodně o financích. Pokud územní celky v podobě krajů nebudou mít adekvátní příspěvek při přerozdělování daní, nebudou se moci rozvíjet podle svých představ a potřeb. Vše se bude lepit, jak to jenom jde, a o nějakém konceptu rozvoje se nám může pouze zdát.

To, že si náš kraj musel v minulém volebním období půjčit několik miliard k rozpočtu, aby byl vůbec schopen fungovat, je alarmující. A zde se dostáváme k tomu, co by bylo potřeba změnit. Jednoznačně zákon o rozpočtovém určení daní a výši procentuálního příspěvku, který by plynul do zdravotnictví z hrubého domácího produktu, a ten zvýšit aspoň na úroveň, která je běžná v zemích Evropské unie.

KSČM má pro volby do Poslanecké sněmovny program pod názvem Šance na nový začátek. Co byste z něj vyzdvihl a s čím dalším vy osobně jdete do voleb?

Jednoduchá otázka a jednoduchá odpověď. Jenom se za tou jednoduchou odpovědí skrývá spousta práce na úrovni Sněmovny. Vzhledem k tomu, kde pracuji, je oblast mého případného politicko-pracovního zájmu jasně dána. Je to Integrovaný záchranný systém (IZS). Doslova celý svůj profesní život jsem strávil v IZS. Když se podívám nazpátek, tak jsou to již tři desetiletí.

My, kteří pracujeme v první linii a pociťovali jsme dopady pandemie každý den na vlastní kůži, bychom rozhodně přivítali zásadnější podporu. Bohužel, tyto oblasti byly dlouhá léta podfinancovány, a to nyní přineslo své kyselé ovoce. Skromné finanční rezervy, které naše záchranářské organizace měly, byly velice rychle vyčerpány, a to nemluvím o fyzickém a psychickém vyčerpání personálu.

Namístě by byl i převod této složky do služebního poměru, tak jako jsou všechny ostatní složky, které jsou zařazeny v IZS. Díky tomu by pracovníci případně mohli čerpat zdravotní rehabilitace a teoreticky by mohli z této složky odcházet i dříve do důchodu. Nyní je to ale tak, že za tuto opravdu velice náročnou práci stačí lidem v těchto složkách jen zatleskat.

Na prosazení takovýchto změn bude třeba i hodně sil a odvahy…

Myslím, že díky desetiletím, která jsem strávil v první linii, vím, co nás pálí a co je potřeba zlepšit. Tímto aktuálním tématem nesbírám pouze politické body, jako jiní zbabělci, kteří se snaží na nynější situaci urvat politické preference, a o práci v první linii se jim může jenom zdát. Tito zbabělci nikdy nikomu nepomohli a jenom planě žvaní. Pokud bych uspěl a získal mandát, vím, co chci, a rozhodně se nebojím to říci a jít si za svým cílem. Já intrikovat neumím, co řeknu, to také udělám.

Ivan CINKA

6. 10. 2021  Ivan CINKA