Rozhovor Haló novin s Davidem Stiborem, kandidátem do Sněmovny v Moravskoslezském kraji

Hutníci budou nuceni shánět drahé uhlí v zahraničí

Davide, jste hutník, a jak je mi známo, jste ale také zasvěcen do současné problematiky útlumu těžby v Moravskoslezském kraji, jelikož hutnictví je přímo závislé na útlumu. Jak vy sám vidíte z pohledu obyčejného hutníka tento útlum těžby, a jak moc to ovlivní hutnictví?

Výroba koksu propojovala těžbu uhlí s výrobou železa. Koks se v hutnictví nepoužívá jen jako palivo. Je především redukčním činidlem, které se účastní chemických reakcí při přeměně železné rudy na železo.

Na Dole Paskov se produkovalo kvalitní koksovatelné uhlí. Vzhledem k problémům OKD byl Důl Paskov v roce 2017 uzavřen. A teď již bohužel celé OKD.

[o]

Pro hutní podniky to znamená jediné, shánět uhlí v zahraničí, buď v Polsku, na Ukrajině, anebo dokonce v zámoří. Tím pádem se to zákonitě projeví na ceně konečného výrobku. Teď je sice veliký hlad po ocelových výrobcích a ceny jsou vysoké, ale to nemusí trvat věčně.

Je veliká škoda, že se šachty zavřely. Může se totiž lehce stát, že cena dovezeného uhlí ze zahraničí bude na tak vysoké ceně, že si to nebudou hutě moci dovolit. A ještě rádi budeme vzpomínat, že jsme měli doly za humny a nemuseli jsme uhlí dovážet.

Jaké slovo a jakou angažovanost v tom mají odbory?

V době koronavirové byla složitá situace v podnicích. A uzavření dolů OKD tomu moc nepřidalo. Ale teď, když ceny železa vystřelily nahoru, je třeba jednat o navýšení mezd. Ale například v huti Liberty Ostrava je problém s vyjednáváním s majitelem hutě.

Odbory se snaží pro lidi udělat maximum. Bohužel vyjednávání jsou složitá. A to hlavně navyšování růstu mezd. Ale plně věřím, že dojde ke shodě právě mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci hutě Liberty Ostrava. Odbory mají své nezastupitelné místo v podnicích a bez nich by to bylo složité především pro zaměstnance.

Kampaň je v plném proudu, vy jste do ní velmi zapřažen. Co považujete za aktuální priority občanů v Moravskoslezském kraji?

Dle mého názoru hlavní prioritou občanů Moravskoslezského kraje je především bydlení, zdraví, zaměstnanost a spokojený život. Aby se jim dobře žilo v kraji.

Sever České republiky včetně vašeho kraje je kvůli špatným sociálním otázkám prý většinou na straně levice a je tam také nejvíce voličů KSČM. Co myslíte, kde je nejvíce KSČM potřeba v otázkách sociálních?

V sociálních otázkách je to hlavně postarat se o to, aby lidé měli práci a bydlení. Teď, když jsou zavřené doly OKD, ve kterých pracovalo hodně lidí, a v dalších firmách, které byly navázány na ty doly jako dodavatelské, je třeba situaci monitorovat a být připraveni na to, abychom se snažili co nejvíce snížit dopady jak ekonomické, tak životní lidí, kteří tam pracovali.

Jaké by podle vás bylo řešení čtvrtí, které jsou takzvaně vyloučené, kde probíhá obchod s chudobou a jsou tu nejnižší sociální skupiny?

Řešením je s těmito lidmi neustále pracovat. Není to o tom, dát jim jenom sociální dávky a víc se nestarat. A tvářit se, že je vše v pořádku. Vím, že je to složité, ale jestli lidé z těchto lokalit dostanou dávky a už se s nimi nijak nepracuje, začíná velký problém. Pak se ani nesnaží najít si práci, anebo jim nabídnou tak nízké platy, že dají třetinu jen na cestu do práce a z práce. Potom se zvyšuje kriminalita atd. Nejlepší by bylo vůbec tyto sociální lokality s vyloučenými nevytvářet. Radši se snažit je začleňovat do společnosti.

Jaké jsou perspektivy KSČM do budoucna? Je KSČM právě ta strana, na kterou by měl občan vsadit, dát jí hlas ve volbách, a hlavně, proč by měli lidé volit na Ostravsku a v MSK komunisty?

Myslím si, že KSČM má budoucnost. KSČM je jediná levicová strana, která je hlavně pro obyčejné lidi. A za obyčejné občany bude bojovat i nadále. A pevně věřím, že komunisté v Moravskoslezském kraji přesně vědí, kde můžou občanům pomoci. Neboť situace v našem kraji je složitá.

Lidé by si měli uvědomit, že ostatní strany používají jen populistické sliby před volbami. A v důsledku pak na to tyto sliby strany po volbách zapomenou a starají se jen o své zájmy a kšefty.

KSČM se zasadila o mnoho věcí, když byla na radnici. Jak to pocítil obyčejný občan Moravskoslezského kraje?

Lidem se v kraji žije lépe. Ale mohlo by se to ještě zlepšit. Například v otázce bydlení. Protože hlavně mladí lidé těžko hledají bydlení. Často si musí brát hypotéky, které je zadlužují na dlouhá léta. A mnohdy ani na ně vůbec nedosáhnou. Takže v otázce bydlení jsou velké rezervy. Tím bychom se měli zabývat co nejvíc.

Kdybyste se stal poslancem, jakým otázkám v zákonodárství byste se chtěl věnovat? A také jaké jsou vaše cíle?

Chtěl bych se věnovat hlavně otázkám sociálním a zdravotním. Mým cílem je hlavně bojovat za obyčejné lidi. Protože sám vím, co lidé potřebují, pracuji v hutním podniku a jsem jeden z nich.

Jak vás tak poslouchám, práce je nad hlavu. Jste dostatečně velký tým na kandidátce na zvládnutí všech úkolů, výzev a řešení problémů, které Moravskoslezský kraj tíží?

Ano, jsme velký tým a myslím si, že výzvy a úkoly zvládneme. A budeme se snažit mít co nejlepší výsledky, aby se v Moravskoslezském kraji lidem co nejlépe žilo.

Jak se vyrovnává vaše rodina s vaším značným osobním nasazením? A je pro vás takové nasazení normou, nebo to je tak, že když je zapotřebí, šlápnete na plyn?

No, já jsem rozvedený. Ale má přítelkyně mne v mých cílech plně podporuje. Takže zvládám vše, co potřebuji. Když je zapotřebí, tak zaberu ještě víc. Nemám s tím problém. Práce mne baví a většinou mám kolem sebe báječné lidi. Takže si práce vážím a i užívám. Rodiče mne vychovali k tomu, nebát se práce, a za to jsem jim vděčný.

Roman BLAŠKO

7. 10. 2021  Roman BLAŠKO