Rozhovor Haló novin s předsedou ZO OS ČMS při DPP Markem Tošilem

Piráti se chovají hůř než nejpravicovější strana

Jste předsedou Základní organizace Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska (OS ČMS) při Dopravním podniku Praha (DPP), dokonce jste zakladatelem, a v současné době máte více než 100 členů. S jakými problémy se potýkají odbory obecně a s jakými v DPP, potažmo tramvajáci, protože mluvíme hlavně o tramvajácích? Co ti mají za problémy, starosti, co podle vašeho názoru je potřeba řešit?

Ono je to více oblastí. Bezpečnost práce, organizace práce, také spravedlivé a přiměřené výdělky za práci vzhledem k její odbornosti a náročnosti apod. Já bych začal financemi. Co těch se týče, tak v současné době aktuálně panuje taková ta atmosféra, co všechno nám provedl covid a jak na to či ono nemáme. Ovšem tady v Praze je v tomhle směru velmi specifická situace, protože Zastupitelstvo hl. m. Prahy pod vedením Pirátů se v tomto směru chová vůči svým občanům i vůči firmě, dopravnímu podniku, docela lživě.

Na jedné straně jsou tu naslibované a neuskutečněné projekty za 80 miliard korun, za které Piráti nic neudělali, a na druhé straně vyčíslili při setkání s námi 10-12 miliard korun ztrát. Takže pořád jim zbývá 70 miliard a v letošním roce nám na mzdách zaměstnancům nedají ani náhradu inflace roku předchozího, což považuji za značně nemorální vůči našim zaměstnancům, kteří díky srdíčku a vztahu k firmě, dá se říct, drželi ten podnik nad vodou zejména v době opatření před COVID-19, a tohle je »odměna« ze strany Magistrátu hlavního města Prahy. To je vše, pokud jde o záležitost financí.

Dále musím říct, že i vzhledem ke covidovým opatřením pokračuje o rok odložené vyjednávání o kolektivní smlouvě, které původně mělo být na roky 2021 a dále, teď to bude 2022 a dále. Takže o mzdovém předpisu budeme jednat pouze na jeden rok, o kolektivní smlouvě na čtyři až pět let.

Co se týče mzdového předpisu, nějaký příslib o určitém nárůstu tam je. Ovšem je to podmíněné tím, co vedení podniku vyjedná na magistrátu, a ten stále dokola omílá, jak jsme závislí na tom, co nám dají, Praha na to nemá, nebo má jen na něco atd.

[o]

Takže jsou to obtížné situace a hodně těžko se vyjednává. Nakonec to stejně skončí tím, že odbory jednají přímo se zastupiteli města, tj. radním pro dopravu nebo dalšími radními. Bylo tomu tak i v minulosti a je to i teď, protože minulé léto jsme tam měli pana Šajnera a další dva radní a ti právě vůbec nechtějí slyšet nic o tom, že mají na účtech takové peníze a stále nám jen tvrdí, co je všechno stálo a jak se musíme uskromnit. Já se s tím prostě nemůžu ztotožnit.

Tomu rozumím. Zeptám se ještě na vedení Prahy, hlavně na Piráty. Je to otázka spíš politická: nakolik Piráti ovládli DPP mocensky? Protože svou vlastní antikomunistickou ideologii tam dělají, viz jejich ryze politická akce Horáková »zavražděna komunisty«. Mají své lidi v představenstvech, dozorčích radách?

Určitě mají poměrné zastoupení v dozorčí radě, tak jako to měly všechny politické subjekty předtím. Mají radního pro dopravu. Ale to je standard za každé politické situace, za každé vlády v hlavním městě. Piráti se ale chovají hůř než jakákoli pravičácká strana předtím, chovají se naprosto »svinsky« v tom, že na jedné straně nic nedělají, jen hromadí peníze, ale na druhé straně takové ty svoje malé domů v rámci veřejných zakázek provozují stejně jako všichni předtím, výrazně třeba v oblasti IT. Tam chystali nějakou zakázku za 109 milionů a vedoucí příslušného oddělení, který jim to nechtěl podepsat, byl vyhozen. Budeme se s nimi soudit a bude z toho hodně veliká aféra.

Piráti se tedy chovají opravdu hodně mocensky…

Ano, chovají se hodně mocensky. Nalinkují, co a jak bude, a když to tak není, tak jdou přes mrtvoly a vyhazují lidi.

Pojďme zpátky od politiky k dopravě. Vaše základní organizace, to jsou jen tramvajáci?

Ne tak docela, moje organizace, když to řeknu úplně konkrétně, zahrnuje 28 různých útvarů DPP, ovšem jádro tvoří řidiči, ať už tramvajáci, autobusáci nebo strojvedoucí metra. Ale co se týče portfolia, samozřejmě není to v masovém měřítku, je to támhle člověk, támhle dva, ale celkově je to 28 útvarů DPP.

To je fantastická struktura, to vám blahopřeji. To máte otěže v rukou!

Taky mám šikovného místopředsedu, který mi s tím hodně pomáhá, a musím mu na tomhle místě poděkovat, protože bez jeho pomoci by ta práce byla poloviční. Jeden člověk by všechno nezvládl.

Zmínil jste se o financování, že DPP si oproti jiným naříká na peníze. Tak jak to vlastně opravdu je?

Je to tak, že od dob Martina Dvořáka coby generálního ředitele jsme vlastně každý rok, každé období kolektivní smlouvy měli - ať už kolektivní smlouvou nebo nějakou aktuální dohodou - zaručen nárůst mezd nad inflaci. Což letos poprvé nebylo splněno. Loňská inflace byla 3,1 procenta a my máme ve výsledku nárůst mezd pro rok 2020 2,2 procenta. Takže mínus 0,9 procenta. Otázka, co dojednáme pro roky příští, to je vlastně zatím viz major, protože jednání jsou v plném proudu.

Takže to Piráti odkládají?

My jsme to vzhledem k situaci kolem COVID-19 po dohodě se zaměstnavatelem o rok odložili. A teď aktuálně intenzivně, a dá se říci i smysluplně, jednáme. Na vedení podniku si nechci vysloveně stěžovat, protože tam je to o tom, že vedení je v rukou radnice jako vlastníka. Je však potřeba říct to, co já osobně velmi kritizuji a zmínil jsem to i na minulém jednání se zaměstnavatelem, jak to v téhle době bývá - vyžaduje nějaké úspory. Ano, podnik se na jednu stranu zachoval docela transparentně v tom, že si zavolal auditora, firmu Deloitte, a ten mu vyčíslil, že nějaké obrovské úspory, co vyžadují Piráti, ve výši 10 procent na personálních nákladech nejsou při současném zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy v hlavním městě myslitelné.

Na druhé straně se ale v nemalém měřítku rozrůstají smluvní mzdy, což je nezanedbatelný objem peněz celkově. A ten objem smluvních mezd je podle mého soudu docela nadměrný, a to se neauditovalo. Když jsem to požadoval, tak mě odbyli. Takže oni na jedné straně zasahují do provozu, kde už je i tak situace napjatá. Není to nějaké velké množství, v rámci těch úspor, ale na druhé straně je tady tenhle moment se smluvními mzdami, kdy je to daleko podstatnější objem peněz, a do toho se jim nechce sahat. Takříkajíc ruka ruku myje, ti výše postavení si nepůjdou po krku v rámci nějakých úsporných opatření. A tohle je taky taková červená nit, že vždycky někdo přijde, že chce úspory, a přistupuje se k tomu plošně.

Na druhou stranu musím říct, že po dlouhé době vedení podniku trochu poslechlo taky naši stranu a přistoupilo k tomu aspoň takhle, že si nechalo udělat audit, aby mělo v ruce fundovaný doklad o tom, že ty úspory bez zásadního zásahu do bezpečnosti a fungování dopravy v hlavním městě jsou nemyslitelné.

To se jeví jako rozumný přístup…

Ano, v tomhle je to malinký pokrok, ale je tam ta stinná stránka smluvních mezd, které jsou objemově vysoké. Ty mzdy jsou postavené na tom, že jsou dané od určitého stupně řízení.

První stupeň řízení je generální ředitel, představenstvo atd., a tak to jde dolů. Jenže když je někdo podřízen vysokému stupni řízení, ale proč, když velí jednomu, dvěma, třem lidem ve srovnání s vedoucím provozovny v provozu, který má pod sebou řádově stovky a v případě autobusové provozovny až tisíce podřízených zaměstnanců. Je to docela nepoměr a myslím, že by se to mělo zauditovat.

Jako obyčejný cestující mám pocit, že DPP v době covidové snižoval počty autobusů, tramvají, metra, spoje jezdily v delších intervalech… Myslím, že v tomto případě úspora musela být. Určitě taky dostal kompenzace od státu na covidové ztráty, takže v podstatě DPP by měl ušetřit, a teď je otázka, co s tou úsporou udělá.

To je mylný dojem. Zvenku to vypadá, že nějaká úspora nastala, ale třeba u tramvají se intervaly prodloužily jen o dvě minuty, maximálně o 10 minut, zkrátila se doba, do kdy se jezdilo, tramvaje nekončily o půlnoci, ale řekněme v deset večer. A byla to doba, kdy jsme takzvaně vozili vzduch, protože tu nebyli turisti a v těch tramvajích skoro nikdo nejezdil. Takže propady v tržbách byly docela velké, tam ta úspora velká nebyla.

Ještě markantnější to bylo na metru, protože to má vysoké konstantní náklady. Stanice musejí svítit, eskalátory běží, dozorčí tam musí sedět, takže úspora na pár soupravách je imaginární. Určitá úspora sice byla, ale nebylo to takové, jak si lidé představují. Ušetřilo se na palivech, energiích, ale lidi se museli zaplatit, ti byli doma na náhradních mzdách. My jsme měli překážku v práci COVID-19, což je od zaměstnavatele nadstandardní, pro nás to bylo, jako bychom byli v práci.

Co znamená covidová překážka?

Prostě neměli pro nás práci, ale byli jsme doma za plnou mzdu. V našem systému to mělo zvláštní označení, protože ty překážky v práci mají očíslování od jedné do patnácti podle druhu překážky.

Dobře. Jak vidíte budoucí nejenom kolektivní vyjednávání, ale celý DPP v horizontu dalších pěti let?

V horizontu pěti let těžko předjímat, záleží na tom, jak to bude po volbách vypadat na radnici. Protože jak říkám, všechny dosavadní vlády s tím podnikem a vůbec s městským hospodařením zacházely tak, že aspoň něco budovaly vedle toho, že budovaly svoji kasu přes trojčlenku manažeři v DPP, veřejná firma napojená na zakázku a zase zpátky na radnici, kde se ty nitky sbíhaly. Takhle to fungovalo, funguje a fungovat bude vždycky. Jenže jde o to, že se aspoň vždycky něco udělalo, vybudovalo nebo třeba zefektivnilo. Ale Piráti, to je problém, to je stopka. A bude to velký problém, jestli obhájí vůdčí postavení v hlavním městě.

Je ještě něco, o čem jsme nehovořili?

Ano, je jeden velký okruh problémů, které nás trápí jako tramvajáky, a to je organizace práce. Na základě požadavků Ropidu je určeno, co má jezdit, jaký spoj se má zajistit atd., nicméně vnitřní organizace je na straně DPP a vedení jednotky Provoz Tramvaje. A my tam vnímáme dlouholetou nechuť změnit systém tak, aby pro naše zaměstnance a řidiče nebyl tak vyčerpávající. Tam je totiž problém, že ti, kteří nemají žádné výhody nebo lékařské omezení, jezdí tzv. turnus. Jenže v tom turnusu mají nástup jednou před čtvrtou hodinou ranní, podruhé skončí po jedné hodině v noci a naším cílem je trochu tyhle extrémy obrousit.

Ovšem oni na to neslyší a neustále se vymlouvají na Ropid, na to či ono, ale přitom tam existuje možnost, že by určitým radikálním způsobem změnili systém organizace. Pak by se tam jistě daly tyhle extrémní řady nástupů zmírnit, protože člověk není stroj a nepřepne organismus tak, že jednou spí ve dne, podruhé spí v noci, potřetí někdy mezi tím… a pořádně se nevyspí nikdy.

Takže by to chtělo nějaký víc pravidelný režim, určitý rytmus…

Je to jeden z našich základních požadavků, obrousit ten extrém v životním stylu, teď v tom kolektivním vyjednávání, ovšem vedení na to nechce slyšet. Z našeho pohledu je vedení tramvají hodně nevstřícné. Nám jde především o to, obrousit ty extrémní časy nástupu. Jisté je jedno, řidič, který vstává ve dvě, o půl třetí ráno, odpočatý prostě nebude. Ono to papírově vyjde, bude to odpovídat předpisům, bude tam předepsaná prodleva mezi směnami, ale v reálu odpočatý prostě nebude! Protože když jezdí na přeskáčku, tak prostě neusne na povel. To jsou spíš výjimky.

Pro ty, co budou číst tenhle rozhovor a ještě nejsou v odborech… Šlo by vysvětlit, v čem spočívají výhody být členem zrovna vašich odborů?

My poskytujeme základní servis v oblasti bezpečnosti práce, zastupování při dopravních nehodách, v pracovně právních záležitostech stejně jako ostatní odbory, ale na rozdíl od ostatních jiných odborů máme podstatně nižší – protože jsme nízkonákladoví – příspěvky, takže my od svých členů nevybíráme procento, ale několikanásobně míň. Nepotřebujeme to, nemusíme to dělat a jsme schopni zajistit i benefity, třeba výhodné telefonní tarify, po čemž je hodně hlad, protože máme s určitým dodavatelem rámcovou smlouvu stejně, jako to mají jiní. Takže jsme schopni se o svoje lidi postarat za podstatně míň peněz.

Roman BLAŠKO

21. 10. 2021  Roman BLAŠKO