V Británii prý budují komunismus

Tak by se dal shrnout názor bulváru. Na podporu svého tvrzení uvádí, že v řadě britských obchodů chybějí nejen banány, ale ovoce a zelenina vůbec. Zásobování potravinami je nepravidelné. Prudce vzrostl zájem o trvanlivé potraviny. Lidé je kupují do zásoby, takže některé obchody s potravinami jsou jak vymetené…

Hlavní příčinou je hroutící se doprava. Obzvláště vázne zásobování pohonnými hmotami. Vysoce ceněné se staly informace o tom, v které benzínové pumpě zrovna mají pohonné hmoty. Jak je známo, bez nich auta a autobusy nejezdí. Kilometrové fronty aut u benzínových pump se staly novým koloritem Británie posledních měsíců. Pár elektromobilů to nezachrání. Prudce zdražují paliva a energie. Nechvalný problém britské energetické chudoby - množství chudých občanů živořících v nedostatečně vytopených bytech, narůstá. Hrozí ale i velké blackouty, neboť Británie sice postavila množství větrných elektráren, ale v posledních měsících často nefouká. Výrobu omezují automobilky, protože nejsou čipy. Byly jmenovány i další příklady podivně fungujících trhů, z kterých jsou nejen liberální ekonomové na větvi. To je přece v rozporu s jejich teoretickými poučkami…

Nejde samozřejmě o komunismus, jak tvrdí bulvár, ale o hlubokou sociálně ekonomickou krizi britské kapitalistické ekonomiky. Její hlavní příčina netkví v brexitu, jak někteří tvrdí, byť i ten k ní přispěl.

Brexit nebyl hlavním viníkem

Především, ekonomikám Západu včetně Velké Británie hrozila velká hospodářská krize už v roce 2019. Na jaře 2020 západní ekonomiky včetně té britské zkolabovaly v důsledku pandemie koronaviru. Přitom propad mírnil pokles cen paliv, energie, surovin a potravin na světovém trhu, vyvolaný citelným poklesem poptávky v důsledku krize. Poté, co se západní ekonomiky začaly z pandemie vzpamatovávat, ceny paliv, energie, surovin a potravin začaly ve světě vlivem rychle rostoucí poptávky prudce růst. Promítají se nepřekvapivě i do cen domácích, nejen v Británii. Vážně narušené četné, často složité dodavatelsko-odběratelské řetězce mají zásadní problém obnovit hladké fungování. Někde se snaží obejít bez asijských dodavatelů, protože námořní doprava vykazuje velké problémy, ale nejde to snadno ani rychle. I týdenní nehoda obří kontejnerové lodě v Suezském průplavu prý nadělala v ekonomikách EU velkou paseku. Otřes na trhu s ropou poté, co se před lety jednoho ropného tankeru zmocnili somálští piráti, byl proti tomu drobností.

Brexit jistě ke krizi také přispěl. Nekonečné víceleté jednání o jeho podmínkách, nemravné vydírání ze strany vedení Evropské unie, hrozba »tvrdého brexitu«, předčasné volby ve Velké Británii, které drtivě vyhráli konzervativci současného premiéra Borise Johnsona slibem rychlého dotažení brexitu do konce, nemastný neslaný kompromis v rozvazovací dohodě s EU, učiněný uprostřed koronavirové pandemie, která nemilosrdně topila obě svářící se strany.

Zbytečná eskalace nevraživosti

Byly i orgie pod vlivem amerického hnutí Black Lives Matter, jež rasisté naruby přenesli i do Británie. Svévolně zavedená a neurvale vymáhaná povinnost fotbalistů před zápasem pokleknout a žádat černochy o odpuštění za prastaré hříchy někdejších koloniálních mocností, i když fotbalisté jsou často ze zemí, které kolonie nikdy neměly, nadělala hodně zlé krve. U řady zejména fotbalových fanoušků zesílila nevraživost. Někteří Britové se jali nadávat zahraničním pracovníkům, zvláště pak Polákům. Pracují prý lépe a za méně peněz, a to se nepromíjí. Znáte to, závist. Dílčí incidenty pořádně přifoukli novináři.

Připočteme-li pokračující útoky migrantů na řidiče kamionů směřujících do Británie a potřebu pracovních víz za zpřísněných podmínek, stalo se, že řada zahraničních pracovníků, zejména řidičů, se rozhodla ukončit své pracovní angažmá ve Velké Británii. Řidičům nákladních aut, vozících zboží z evropského kontinentu do Británie, život navíc komplikuje zvůle francouzských úřadů, motivovaná falešnou prestiží a také sporem o rybolov.

Co britská krize ukazuje

Tak se stalo, že Británii chybí nejméně třicet tisíc řidičů, ale i množství pracovníků řady dalších profesí, včetně krizových zdravotníků. Jistě by jich chybělo podstatně méně, kdyby je dobře platili a lépe se o ně starali. Žijeme ale v kapitalismu a tam jde o zisk až na prvním místě. Pracovníci i ekonomika mají smůlu.

Krize v Británii také ukazuje, že nesoběstačnost v potravinách domácího klimatického pásma je značně riziková. Ukazuje, že diletantská politika Zelené dohody pro Evropu je z hlediska zajištění energetické bezpečnosti nebezpečná. Přitom se Británie nezříká jaderné energie, na rozdíl od Německa, a vybudovala mohutný park větrných elektráren. Jak ale nejen ve Velké Británii zjišťují, ono někdy fouká a někdy také ne, což přivádí nejen britskou elektrizační síť na pokraj obávaného blackoutu.

Jan ZEMAN

ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv

25. 10. 2021  Jan ZEMAN