Konference INSPO má za sebou dvacetiletí

V jiném než tradičně jarním termínu (kvůli koronavirové pandemii) se v Praze v Kongresovém centru uskutečnil 21. ročník konference INSPO. Program byl tlumočen do českého znakového jazyka a simultánně přepisován.

Po dvaceti letech organizování konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, kdy se tato akce stala jednou z nejvýznamnějších na poli prezentace těchto technologických novinek, převzal »organizační žezlo« kolektiv zkušených pracovníků Střediska Teiresiás z Brna, jež úspěšně pečuje o cca 600 studentů s handicapem studujících na Masarykově univerzitě a je dlouholetým technologickým partnerem konference. Dosavadní hlavní organizátor konferencí Jaroslav Winter, šéfredaktor portálu Helpnet.cz a předseda sdružení BMI, bude pokračovat dále jako garant obsahové stránky konference. Za svou obětavou práci si zaslouží velké uznání.

»Jsem rád, že po 21 letech mohu předat organizování konference právě Středisku Teiresiás. Zůstane tak s ohledem na sedmileté technologické partnerství zachována kontinuita, a navíc, vzhledem k zaměření konference na potřeby lidí se zdravotním postižením, ani neznám kompetentnějšího partnera. Konferenci to bude určitě ku prospěchu a dá se očekávat, že Teiresiás dokáže přilákat na konferenci i více zahraničních přednášejících,« oznámil účastníkům Winter.

Oceňování v rezidenci

Vpředvečer konference se uskutečnilo v Rezidenci pražského primátora na Mariánském náměstí, což je překrásný prostor ve stylu art deco využívaný pro reprezentační účely, společenské setkání organizátorů konference INSPO s lidmi a zástupci organizací, již stáli u rozjezdu těchto konferencí anebo se stálými spolupracovníky stali v průběhu let. Skromně konstatuji, že ocenění přebírala za potlesku auditoria i autorka těchto řádků za mnohaleté přinášení novinek z této konference našim čtenářům.

Jaroslav Winter zavzpomínal na uplynulé dvacetiletí a ve svém krátkém ohlédnutí podal důkaz, jak rychlý je technologický pokrok: »V roce 2001 byla jedinou dostupnou pomůckou, jak ovládat počítač lidmi, kteří nemají ruce, tyčka držená v ústech. Takovou tyčkou pan docent Žváček, který tehdy vystoupil na naší konferenci, dokonce dělal webové stránky. V roce 2005 profesor Nouza představil první program pro ovládání počítače hlasem, a ve stejném roce výzkumníci z ČVUT vytvořili ovládání pohybem očí.«

Na Winterova slova navázal Jiří Menšík z firmy Petit, která je »jako doma« právě v těchto technologiích, dokáže vytvářet pro klienty se specifickými potřebami různé systémy na míru a patří ke každoročním »dvorním« vystavovatelům.

Rozvoj asistivních technologií

Winter a Menšík měli první slovo v přednáškovém bloku na samotné konferenci INSPO, která se konala v neděli 17. října v Kongresovém centru Praha. Věnovali se alternativním způsobům ovládání počítače, jež jsou živoucím důkazem rozvoje asistivních technologií. Posluchači vyslechli také příspěvek Dity Horochovské z organizace Silou hlasu a Ondřeje Žilky z Inovury na téma Využití technologií chytrých domácností u kvadruplegiků. Rozvíjející se obor bioniky reprezentovali Jan Maleš z Ottobocku a Amálie Kosová, kteří se věnovali budoucnosti protéz. Dalším »starým známým« v hlavní části konference ve Společenském sále byl Petr Herian z firmy Newton Media, jenž se věnoval novým generacím automatického rozpoznávání řeči. Přednášky dokumentovaly velký pokrok v oblasti asistivních technologií.

Konference INSPO pravidelně dávají prostor i detailnějšímu předvedení či prodiskutování nových technologií ICT, a to v odpoledních odborných sekcích. Například v jedné z nich Jiří Menšík ilustroval využití 3D tisku a jednočipových počítačů při výrobě levných pomůcek pro handicapované. V sekci ICT pro osoby se sluchovým postižením Martin Novák z České unie neslyšících přiblížil problematiku skrytých titulků u televizních programů v souvislosti s přechodem na DVB-T2. Olga Blahovcová z Tichého světa, což je organizace, která pečuje o neslyšící a zajišťuje online tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu, představila Novou tichou linku.

Jestliže jsme se zmínili o středisku Teiresiás z MU v Brně, které se stává propříště novým pořadatelem konferencí INSPO, pak zkušenosti z online výuky u neslyšících a nedoslýchavých studentů na pražské Univerzitě Karlově přinesla Kateřina Holubová z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK.

Přehlídka vystavovatelů

Návštěvníci ocenili možnost na místě se seznámit s nabídkou kompenzačních pomůcek, programů a aplikací 35 vystavovatelů, mezi nimiž byly Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Česká unie neslyšících, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Adaptech, BlindShell, ExxonMobil, Transkript online, Ergotep a další organizace a firmy.

Generálním partnerem konference INSPO je od 14. ročníku Nadace Vodafone, která dlouhodobě podporuje provoz a vývoj technologií pro lidi se speciálními potřebami.

(mh)

25. 10. 2021  (mh)