Je odpuštění DPH u elektřiny řešením?

Tak nám elektřina a zemní plyn neskutečně zdražují. Končící ministryně financí Alena Schillerová se ve snaze omezit růst jejich cen rozhodla na letošní listopad a prosinec odpustit daň z přidané hodnoty (DPH). Jinou možnost, jak snížit ceny obou komodit, prý nemá.

Jsem z toho rozpačitý. Nejen proto, že opatření znamená další sekeru do beztak silně deficitního státního rozpočtu České republiky. Nejen proto, že takové opatření zlevní elektřinu a zemní plyn všem odběratelům, i těm, kde se předpokládá tlak na významné úspory těchto komodit. Nejen proto, že je to výsměch tolik skloňované ekologické a klimatické politice.

Předně nevím, co dělá cenový regulátor elektřiny a plynu – Energetický regulační úřad. Zatím mlčí, což je divné.

Zrušit povolenky!

Zřejmé ale je, že trh s povolenkami na emise oxidu uhličitého funguje hrubě disfunkčně, chcete-li spekulativně. Tento trh s emisními povolenkami by měl být okamžitě zrušen v ČR i v EU. Nahradit ho může ekologická daň z elektřiny a ze zemního plynu, resp. přiměřené zvýšení jejich stávajících sazeb. Není žádný důvod zásadně rozkolísávat ceny elektřiny a plynu a dávat tak šance spekulantům na burze. Výsledkem pak jsou jejich vyšší ceny a sem tam i krachy typu Bohemia Energy.

Když v předvolební kampani představitelé koalic SPOLU a PirStan slibovali zajistit rychle vyrovnané hospodaření státního rozpočtu a současně snížit daně podnikatelům, nestačil jsem se divit. Ona tato dvě opatření jdou ostře proti sobě. Snížení deficitu státního rozpočtu při nedostatečných příjmech může snadno ekonomiku uvrhnout do recese. Situace je o to horší, že za pokračující koronavirové krize, otřásající strukturou nejen české ekonomiky, čekat oživení ekonomiky ze snižování daní je zjevně mimo realitu. Nestojí náhodou mnohé automobilky, nejen u nás, pro nedostatek čipů?

Poučení z historie

J. M. Keyness ve 30. letech minulého století na tehdejší veliké ekonomické krizi vyspělých kapitalistických ekonomik, ostře kontrastující s mohutným rozvojem tehdejšího Sovětského svazu, dokázal, že svobodně fungující, státem neregulovaný tržní mechanismus krizi neřeší, ale prohlubuje, protože ekonomické monopoly z koncentrace výroby dosáhly takové moci, že jsou s to klasické fungování tržního mechanismu potlačit. Pokud stát za krize, s ohledem na klesající daňové a jiné výnosy, snižuje své výdaje ve snaze udržet vyrovnaný státní rozpočet, krizi dál prohlubuje. Tak vznikla potřeba deficitního hospodaření.

Poválečná strategie »Stop Go«, tj. za krize zvyšovat veřejné výdaje, a tak ji mírnit, a za konjuktury veřejné výdaje omezovat a tím konjukturu tlumit, aby se nepřehřála a nezlomila do krize, byla v 50. a 60. letech uplatňována relativně úspěšně. Problematická se ukázala až v 70. letech tváří v tvář rozsáhlé potravinové, surovinové, energetické a ekologické krizi, které vyžadovaly rozsáhlou restrukturalizaci tehdejších státně monopolních ekonomik vyspělých kapitalistických států. Oba ropné šoky vedly k velkým sociálně ekonomickým krizím vyspělých států, jaké od roku 1945 neznaly.

Problémem bylo, že strategie Stop Go fungovala hlavně na růst veřejných výdajů. Docházelo k němu za krize i za konjuktury, takže zadlužení rostlo a jen částečně ho relativně zmírňovala inflace. Situace ještě víc zhoršilo vítězství monetarismu ve Velké Británii a v USA (Tatcherová, Reagan) počátkem 80. let.

Situaci zhoršuje

i daňový balíček

Po roce 1989 byl monetarismus vnucen někdejším socialistickým státům, tzv. washingtonský konsensus, resp. diktát. Jeho aplikace v nich způsobila vesměs sociálně ekonomickou katastrofu. Zemanova vláda se z tehdejší recese snažila dostat zejména zvýšením odpisových sazeb, aby podnikům zůstalo více peněz. Pravicové vlády M. Topolánka a P. Nečase nám svou škrtací politikou vážně zhoršily dvě ekonomické krize – 2008-09 a 2011-12.

Naopak pouštěním peněz do ekonomiky po roce 2013 se podařilo vládě Sobotky a Babiše vyvolat zatím nejdelší a největší konjukturu v ČR a v posledních letech před koronavirovou pandemií nejen relativně, ale i absolutně snižovat zadlužení země.

Vpád koronavirové pandemie nenechal také v Česku kámen na kameni. Rozsáhlé zadlužování bylo v dané situaci nevyhnutelné. V rozhodující míře souviselo s pandemií, ať už přímo (zvýšené náklady zdravotnictví), tak nepřímo (různé sociální a jiné kompenzační dávky, aby se naše společnost nesesula do propasti, ale také snížené příjmy veřejných rozpočtů v důsledku vysokého ekonomického propadu).

V letošním roce hospodaření státního rozpočtu zásadně zhoršuje Babišův daňový balíček, snižující daně v rozsahu asi 200 miliard korun. Tento balíček je především podporou bohatých, resp. úlevy pro bohaté jsou absolutně i relativně mnohem vyšší než pro chudé.

Co dělat

Jak stávající, eskalující zadlužení zastavit, je otázka. Jedno opatření je zjevné, zastavit tzv. přezbrojování Armády ČR pro potřeby válečných zahraničních misí USA a NATO a orientovat armádu na obranu našeho území.

Současně je nutné neprodleně uzákonit, že podnikat u nás může jen podnik, který je na území ČR také registrovaný a platí zde kromě jiných daní také daň z příjmu.

Dále je nutné neprodleně uzákonit daň z příjmu »technologických firem«. Jejich obří nezdaněné příjmy jsou křiklavou nespravedlností.

Konečně je nutné neprodleně uzákonit daň z finančních transakcí, ve spolupráci s EU. Spekulace na burze citelně poškozují ekonomiky, nejen tu českou.

Nepředpokládám, že by nastupující vláda Petra Fialy byla ochotna o takových opatření uvažovat.

Jan ZEMAN

28. 10. 2021  Jan ZEMAN