Rozhovor Haló novin s předsedou Ústřední revizní komise KSČM Jiřím Horákem

Doufám, že nové vedení KSČM nepoleví

Na mimořádném sjezdu KSČM jste byl zvolen předsedou nejvyššího kontrolního orgány strany. Na jakých úkolech již pracujete a jaké úkoly vás čekají v nejbližší době?

V sobotu 20. listopadu proběhlo první zasedání Ústřední revizní komise KSČM. Na něm jsme přijali plán práce do řádného sjezdu, který se, pokud covidová situace dovolí, uskuteční v květnu příštího roku.

A do konce roku letošního musíme stihnout uzávěrku tří kontrol. Konečně dopracovat stanovisko ke »kauze výtahy«, která se ne naší vinou táhne již pátým rokem, a současně uzavřít kontrolu autoprovozu ústředního výboru, pro niž nám dlouhou dobu nebyly poskytovány náležité podklady. Na prvním místě je však kontrola nájemních smluv v budově ústředního výboru strany.

Do řádného sjezdu v roce 2022 je relativně velmi krátký čas. Co máte v plánu jako ÚRK v tomto časovém horizontu?

Ve spolupráci s novou místopředsedkyní pro ekonomiku budeme posuzovat řadu ekonomických dokumentů strany. Mám tím na mysli zejména stanoviska k daňovým přiznáním, k rozpočtům, k inventarizaci majetku a dalším otázkám a materiálům KSČM hospodářského charakteru.

V čem se mění systém práce ÚRK pod vaším vedením? Předpokládám, že jednání probíhají distančně, že nejezdíte po celé republice, nebo ano?

Systém práce ÚRK je ve své podstatě dán Statutem revizních komisí KSČM. To znamená, že kontroluje tvorbu, rozdělování a užití prostředků KSČM, reviduje hospodaření s finančními prostředky, s hmotným i nehmotným majetkem strany, kontroluje dodržování povinností a práv vyplývajících ze zákonů atd. atd. Pokud budeme schopni postihnout všechny uvedené skutečnosti, budeme mít práce nad hlavu.

A k vaší druhé otázce – ano, technicky je možné i jednání on-line, prozatím jsme ho však nevyužili.

[o]

Jak silný tým spolupracovníků v ÚRK máte?

Kolektiv ÚRK je prověřen mnohaletou aktivní a důslednou prací většiny členů. Stanoviska, která jsme předkládali minulému vedení – byl jsem totiž členem a ve vedení dvou minulých Ústředních revizních komisí -  však často nebyla plně akceptována, nebo byla vykládána v rozporu s obsahem v nich uvedeným.

Prozatím se zdá, že nové vedení KSČM nasadilo svižné pracovní tempo. Vnímáte to také tak?

Ano, současné vedení opravdu začalo ostře, zejména co se týká ekonomických či hospodářských otázek. Doufám, že nepoleví a ve straně se řada nejen ekonomických problémů změní k lepšímu.

Byl jste jeden čas vedoucím ideologického oddělení ÚV KSČM v dobách předsedy Vojtěcha Filipa a místopředsedy Josefa Skály. Jak se změnila práce vedoucích činitelů strany nyní ve srovnání s obdobím, kdy jste pracoval v aparátu strany?

Od mimořádného sjezdu uplynulo opravdu málo času a nové vedení se dosud programově nevymezilo. Převládající ekonomické problémy odsunuly tyto otázky trochu do pozadí, byť už jeden pracovní návrh dokumentu K diskusi o programovém směřování KSČM byl předložen. Jako nový rys práce vidím to, že nové vedení strany jedná otevřeně a kolektivně.

Často ve vnitrostranických diskusích zaznívá od členů a členek, že komunistická strana musí mít efektivní ideologickou práci. Jak toto pojmout?

Ano, podstatou komunistické ideologie je marxismus a nebojím se říci marxismus-leninismus, to znamená vědecká teorie vyjadřující základní zájmy pracujících, a zejména dělnické třídy. Pokud chceme jít touto cestou a obnovit komunistický charakter strany, musíme to mít stále na paměti. Ideologická práce je pro komunistickou stranu nezbytná.

Mělo bývalé vedení KSČM nějaký plán B pro případ, že sněmovní volby nedopadnou úspěšně a komunisté vůbec nevstoupí do Sněmovny?

To nevím, ale podle toho, co nám »zbylo«, tak asi ne.

Zvnějšku se může zdát, že současná KSČM je soustředěna jen na vnitrostranické problémy. Co vy na to?

Vnitrostranické problémy jsou odrazem těch ve společnosti. Pokud nejsme schopni pranýřovat kapitalismus jako takový a snažíme se o jeho vylepšování, budou ve straně existovat proudy, které nejsou k současnému systému smířlivé. Naopak jsou revoluční na základě praktických důkazů jeho protilidovosti a dnes většinově skrytého vykořisťování.

Jak jste prožil letošní výročí 17. listopadu? Někteří pravicoví politici si libovali, že konečně je 17. listopad bez komunistů ve Sněmovně. Co byste jim vzkázal?

Sedmnáctý listopad byl pro mě vždy Mezinárodním dnem studentstva a připomenutím s ním spojených událostí v letech německé nacistické okupace. Proto jsem se také zúčastnil vzpomínkového setkání k uctění českých vysokoškoláků a Jana Opletala u Hlávkovy koleje v Praze. Ale protože je to i mé svatební datum, které slavím v kruhu rodinném, ctím ho. Tím však rozhodně nepodporuji převrat s názvem »textilní« revoluce.

A co jim vzkázat? Vy, kteří jste se podíleli na likvidaci výsledků práce našich tátů a maminek, rozkradení společně vytvořeného jmění, restitucích církevního majetku, neustále se prohlubujících propastných rozdílech v životní úrovni atd. atd., vy jste dovedli svůj kapitalismus do slepé uličky, protože současná krize nabývá forem krize politické, sociální, ekonomické i ekologické. Co s ním?

Ještě ani nevznikla nová vláda a už se objevují mezi koaličními stranami různá pnutí. Jaký je váš odhad budoucnosti této koaliční vlády vedené předsedou ODS?

Dovolím si odpovědět s nadsázkou a veršovaně: Koaliční vláda, neustálá váda, problémy si střádá, v průběhu let strádá, preferenčně padá, její výkon zvadá, je to prostě zrada.

Monika HOŘENÍ

24. 11. 2021  Monika HOŘENÍ