Vznikne pět nových center pro oběti násilí

V ČR neexistuje žádná služba specializovaná výhradně na oběti sexuálního násilí. Kapacita pouze pěti pobytových sociálních služeb specializovaných na pomoc obětem domácího násilí je cca 90 lůžek. Díky programu z Norských fondů vznikne v roce 2022 celkem pět nových center pro oběti. Centra budou otevřena v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Mostě a Ostravě. Jedním z nich je i vůbec první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí, které bude zajišťovat proFem.

Mezinárodní den proti násilí na ženách připadá na 25. listopad.

Během pandemie omezení mobility a zvýšená izolace vystavily ženy vyššímu riziku násilí v intimních vztazích. Kvalitativní výzkum dopadů pandemie na osoby ohrožené domácím násilím ukázal, že počet případů vzrostl o 30-40 %! Dle aktuálního průzkumu organizace proFem zažila každá druhá česká žena (starší 18 let) během svého života nějakou formu sexuálního násilí nebo obtěžování.

»V ČR je dlouhodobě akutní nedostatek specializovaných pobytových a krizových služeb pro osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím. Specializované azylové domy jsou dostupné jen v Praze a Brně. Centrum pro oběti znásilnění a sexuálního násilí u nás zatím nemáme ani jedno. Přitom například v Belgii či Dánsku je takové centrum v každém regionu... V příštím roce by mělo vzniknout pět nových center pro oběti různých forem násilí na ženách,« řekl ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík.

Jedná se o Centrum pro oběti sexuálního násilí v Praze, zřizuje organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.; ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí v Praze, zřizuje organizace ROSA – centrum pro ženy, z. s.; Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě, zřizuje Oblastní charita Most; Centrum Agáta v Českých Budějovicích, zřizuje Diecézní charita České Budějovice; Vypořádejme se s porodnickým násilím – Centrum pro pomoc ženám v Ostravě a v Brně, zřizuje Liga lidských práv.

»Jsem velmi ráda, že v Praze 6 vytvoříme vůbec první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v ČR. V rámci centra budou poskytovány služby určené obětem bezprostředně po útoku: krizová pomoc, krizový pokoj, případně vyšetření a sběr vzorků. Podporu a pomoc zde však najdou oběti sexuálního násilí i po delší době od útoku: specializované sociální poradenství, individuální psychoterapeutické poradenství, skupiny pro oběti sexuálního násilí nebo právní informace. Součástí bude také výslechová místnost. Ta umožní klientkám, které se rozhodnou situaci řešit trestně-právní cestou, absolvovat výslech přímo v Centru. V příjemném a bezpečném prostředí, bez nutnosti dojíždět jinam,« komentovala Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem.

(za, mh)

27. 11. 2021  (za, mh)