Kořenov ignoruje protesty německých antifašistů

Obec Kořenov odpověděla odmítavě německým antifašistům, kteří v září přijeli na demonstraci proti existenci nacistického kamenného kříže, nacházejícího se poblíž rozhledny Štěpánka, a zaslali poté místnímu zastupitelstvu svůj písemný protest.

Němečtí antifašisté se obrátili na starostu a obecní radu Kořenova dopisem s otázkami, zdali si myslí, že »zločiny proti lidskosti a vraždění fašistů v letech 1933-1945 smějí být zapomenuty« a že prohlášení vítězných mocností v Postupimi v srpnu 1945 a Norimberský válečný tribunál neexistovaly. Požádali o odstranění kříže jako nacistického pozůstatku, neboť tato rezidua jsou právě Norimberským tribunálem zapovězena. Němečtí antifašisté projevili solidaritu s oběťmi německé okupace a jejich potomky v České republice, českými antifašisty, kteří se 19. září sjeli k rozhledně Štěpánka v hojném počtu (informovali jsme) a v místě obnoveného žulového kříže protestovali.

[o]

Čeští a němečtí antifašisté nacistický kamenný kříž na vrchu Hvězda, potajmu obnovený v roce 2011, považují za symbol zločinů nacismu. SS-Obergruppenführer Konrad Henlein tento žulový Železný kříž 1939 II. stupně osobně odhaloval na podzim 1944.

Odpověď, datovaná 13. říjnem 2021 a podepsaná starostou Kořenova Lubošem Markem, zní: »Petice nesplňuje podmínky petičního zákona ČR, a proto se jí Obec Kořenov nebude zaobírat.«

O odpovědi byla naše redakce informována prostřednictvím časopisu Roter Sturm, který vydává německý Revoluční svaz přátel Ernsta Thälmanna. Editor časopisu a člen předsednictva Revolučního svazu přátel Gerd Hommel to komentoval slovy, že tolerance či popírání fašistických zločinů, ani renesance nacionalistických, mystických tradic ve spojení s fašismem a nacismem nejsou přijatelné. Podle něho ohrožují demokratickou a svobodnou budoucnost a upřednostňují imperialistickou válečnou politiku. »Lži neonacistů a jejich kompliců jsou nepřijatelné. Nezneuctíme oběti války a fašismu, revanšismus nemá šanci. No pasarán!« odpověděl rezolutně Hommel.

(mh)

2. 12. 2021  (mh)