Německé soudy k újmám vyvolaným pandemií

Majitelé obchodů v Německu nemohou ve sporu s pronajímateli spoléhat na automatické odpuštění části nájmu za období, ve kterém kvůli pandemii nemoci COVID-19 museli své prodejny nuceně uzavřít. Spolkový soudní dvůr (BGH) označil plošné snížení nájmů za příliš paušální, neboť nezohledňuje všechny okolnosti. Konečný verdikt vynese 12. ledna. Obchodní komora považuje případ za důležitý, protože rozsudek vytyčí postup pro podobné spory.

Případ, kterému se BGH věnuje, se týká obchodu s oděvy v Sasku. Ten na počátku pandemie musel od 19. března do 19. dubna 2020 zavřít. Vrchní zemský soud v Drážďanech následně rozhodl, že provozovatel obchodu za toto období zaplatí jen polovinu nájmu, protože události z jara 2020 nebyly následkem běžného podnikatelského rizika, ale vynucených zásahů státu kvůli pandemii.

S rozsudkem ale nesouhlasili majitel obchodu ani pronajímatel, spor proto přešel k nejvyšší instanci, což je BGH. Zda soudní dvůr původní verdikt potvrdí, jasné není. Soudci uvedli, že pravidlo rozdělení rizika půl na půl mezi obchody a pronajímatele je příliš paušální, takže nelze bez zohlednění podrobností rozhodnout.

Zatímco obchod s oděvy u nižší instance přinejmenším zčásti uspěl, žádosti řady provozovatelů obchodů soudy ještě v roce 2020 odmítly. Hlavním zdůvodněním rozsudků tehdy bylo konstatování, že nucené uzavírky nijak nezasahují do stavu pronajaté nemovitosti. I kvůli těmto sporům Spolkový sněm zákonem otevřel možnost komerčním nájemcům žádat o snížení nájmu kvůli nuceným uzavírkám a dalším karanténním omezením. Nárok ale není automatický a předpokládá prověření daných okolností, výsledkem navíc nemusí být sleva, ale třeba jen odklad splatnosti. Obchodní komora proto očekávaný verdikt soudního dvoru k případu ze Saska označuje za důležitý pro řešení dalších obdobných sporů.

Krácení dovolené v kurzarbeitu

Soudy v Německu se v posledních dnech věnovaly několika významným případům, které s pandemií souvisejí. Spolkový pracovní soud, který je nejvyšším pracovním soudem v Německu, rozhodl, že zaměstnavatelé mají právo pracovníkům v ochranném režimu kurzarbeitu poměrně zkrátit dovolenou.

Proti takovému postupu u soudu bojovala prodavačka z Essenu v Severním Porýní-Vestfálsku, která kvůli pandemii zůstala několik měsíců doma. O místo díky kurzarbeitu nepřišla, neboť na mzdu přispíval stát, zaměstnavatel jí ale odebral část dovolené. S tím žena nesouhlasila a obrátila se s pomocí odborů na soudy, před kterými argumentovala tím, že režim kurzarbeitu neumožňuje naplánovat si volno na zotavenou. Spolkový pracovní soud ale konstatoval, že rozsah dovolené je určen počtem dní, kterých se týká skutečná pracovní povinnost. Odbory verdikt označily za hořký pro zaměstnance.

V úterý také ústavní soud zamítl stížnosti proti již neaktivní epidemické nouzové brzdě, jejíž součástí byly zákazy nočního vycházení, nucené omezení kontaktů a uzavírky škol. Ústavní soud konstatoval, že i přes významné zásahy do osobních práv převážil přínos pro ochranu veřejnosti a udržení funkčního zdravotního systému.

(ici)

4. 12. 2021  (ici)