Petiční list papeži, aby odmítl »církevní restituce«

Otevřený petiční list papeži Františkovi, aby odmítl »církevní restituce«, jako nepodložené, nemorální a možní i neústavní, představili dnes na tiskové konferenci v Praze členové petičního výboru dokumentarista Václav Dvořák, spisovatel Milan Kohout, spisovatelka Lenka Procházková a předseda Jazzové sekce Karel Srp.

Více než dvoustránkový text připomíná historii předávání různých majetků římskokatolické církvi pro r. 1989 včetně někdejšího prohlášení kardinála Tomáška, že vydáním zhruba 170 komplexů budov nároky končí, ale i problematického převedení stovek objektů úřednickou vládou Josefa Tošovského. Podrobněji přibližuje případ »církevních restitucí« a spěchu premiéra podepsat smlouvy s jednotlivými církvemi dříve, než padne rozhodnutí Ústavního soudu. List upozorňuje, že jde o »neblahý krok římskokatolických hodnostářů v ČR, který vyvolal rozkol ve společnosti a zesílil beznaděj nejchudších vrstev«, poukazuje na úbytek věřících, kteří »přestávají věřit svým pastýřům, kteří kážou vodu a pijí víno«. Pokládá otázku »Jak vnímat slova o pokoře, když skutky dokazují pýchu?«, proč jsou kostely a kláštery uzavřeny, když je venku řada bezdomovců? Dopis též připomíná Jana Husa a jeho odkaz pro český národ. V závěru se obrací na Františka, jehož pontifikát uvítal hned v úvodu, apeluje na jeho osobní vlastnosti a vyslovuje názor, že »že svou autoritou zabráníte římskokatolické církvi v Čechách převzít majetky, získané neprůhledný, podvodem«.

[o]

Petiční výbor bude petiční list šířit jak přes petiční stánky, tak prostřednictvím internetu, aby si jej občané mohli stáhnout a podepisovat. Zamýšlí sebrat alespoň deset tisíc podpisů, které by potom k listu připojil a předal arcibiskupovi Dominiku Dukovi, aby jej postoupil papeži Františkovi.

Kohout, který déle než čtvrt století pracoval v USA, vyjádřil údiv nad tím, že veřejnoprávní Česká televize šíří katolickou propagandu intenzivněji, než americké soukromé stanice. Rovněž se podivil, že česká veřejnoprávní média mlčí o soudních procesech s množstvím pedofilů z řad římskokatolických hodnostářů v USA a jinde ve světě. Za absurdní považuje snahy prezentovat československý předlistopadový underground jako katolický, když většina jeho členů byli ateisté. Dvořák upozornil na požadavek římskokatolické církve na navrácení kostela na Zelené hoře, který ale před r. 1948 prý už patřil šlechtě, která ho ale nechala pustnout, a až poúnorová republika jej opravila a zachránila. Neobjektivní počínání ČT v případě »církevních restitucí«, ale i dalších církevních a politických problémů, označil za skandální. Procházková varovala před tím, aby ČR ovládla jakási pronáboženská, prokatolická sekta, která prostupuje média a veřejnou správu. Připomněla snahy této skupiny znovu vztyčit na Staroměstském náměstí Mariánský sloup, přičemž odmítla proklamace o smíření, když sám tento záměr rozděluje společnost.

(kru)

14. 5. 2013  (kru)