Rozhovor Haló novin s Wadem Rathkem, zakladatelem ACORN

Podporujeme spodní příjmové třídy

*+Jak dlouho se zdržíte v České republice?

Jsem v Praze tentokrát jen na pár dní, ale byl jsem zde také před rokem. Jezdím sem pravidelně, abych podporoval práci AKORNu v České republice (v ČR toto hnutí, jež je součástí levicové platformy Spojenectví Práce a Solidarity, používá v názvu »k« – pozn. red.). ACORN International pracuje v tuctu zemí, je to vlivné komunitní hnutí. V různých zemích podporujeme lidi a rodiny ze spodních příjmových tříd a organizujeme témata, která se jich dotýkají. Například v Kanadě pracujeme s lidmi, kteří mají problémy s bankovními poplatky, nebo s nájmy. V Indii pracujeme například s rodinami velmi nízkých příjmových tříd. V Jižní Americe pomáháme lidem v souvislosti s právem přístupu k pitné vodě, k pozemkovému právu a podobně. Jsme organizace, která je financovaná z příspěvků svých členů, nejsme podporováni žádnou vládou, čímž máme možnost zastupovat plně zájmy našich členů. Nejsme závislí na nikom jiném.

*+Jakou problematikou se ACORN zabývá?

Před rokem jsme se zabývali celou škálou témat, především tedy problematikou bezdomovectví a dalšími s tím souvisejícími problémy. V neděli proběhlo setkání s 15 lidmi z různých iniciativ a hovořili jsme o tom, jakým způsobem vybudovat strukturu naší organizace. Věříme tedy, že principem je postavit z malé skupinky skupinu větší a tak dále, abychom dosáhli nějakého množství lidí, pomocí kterého můžeme dosáhnout nějaké změny. Problém, se kterým se zde setkávám, je v tom, že tady existují lidé, kteří by výsledky chtěli vidět okamžitě, případně lidé, kteří jsou frustrováni, že výsledek práce není okamžitě vidět. Pokouším se jim vysvětlit, že musíme postupovat postupně. Vyžaduje to samozřejmě hodně práce a trpělivosti. Ne každý ji má.

*+Odkud jste do Prahy přiletěl?

Do Prahy jsem přiletěl z Edinburghu, kde jsem pracoval se skupinkou asi 30 lidí, se kterou jsem byl již delší dobu v korespondenčním kontaktu a vracím se tam ještě nazpátek, ta skupinka je připravená k práci. Budeme obcházet byty a domy, klepat na dveře, komunikovat, prostě pracovat.

V této profesi se pohybuji dlouho, je nutno pochopit, že vyžaduje hodně práce jakoukoliv organizaci vybudovat s tím, aby ona sama dále fungovala.

*+Jak na vás působí činnost AKORNu v České republice?

V Praze vnímám problém AKORNu tak, že zdejší členové, kterých je 55, prostě přešlapují na místě, rozhodují se stále, jakým směrem se vydat, místo toho, aby již začali budovat masovou organizaci. Je otázka, jak dlouho se AKORN v České republice bude dohadovat o tom, jakou cestou jít. Například v Indii nebo v Kanadě máme velkou členskou základnu, 6000 členů v Indii, v Kanadě 40 tisíc členů, ale tam působíme skoro již deset let.

Místní organizace AKORNu hovoří o mnoha tématech, musí se rozhodnout, jaká konkrétní témata si vyberou. Těm se musí věnovat, kolem nich mohou růst. Doufám, že již přestanou přešlapovat na místě, vyberou si téma a začnou na něm tvrdě pracovat!

Motivuji členy AKORNu v České republice, doufám, že je to posune někam dále. Kolem této skupiny je hodně lidí se skvělou energií, nápady. Jenom jde o to, nasměrovat je správným směrem, aby zmíněnou energii mohli správně využít.

*+Jak se daří aktivitám ACORNu v zámoří?

V USA a v Kanadě jsme dosáhli nárůstu příjmů pro desítky milionů zaměstnanců, v objemu desítek miliard dolarů. Ve volbách jsme dostali na agendu témata, která byla podporována lidmi, díky tomu bylo docíleno opravdu zásadních změn. V USA jsou obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, odbory tam celkem nemají velkou sílu. Nemohou docílit toho, aby byla zvýšena minimální mzda, proto jsme vyvinuly mechanismy, které to umožnily, a měli jsme s tím velký úspěch. Byly to mechanismy, které nesouvisely s odbory, změny nastaly naší kolektivní, komunitní akcí.

To se neděje každý den, ale povedlo se to v průběhu let, kdy pracujeme s lidmi v rámci ACORNu.

*+Prý se dokonce natáčí film o této události?

Ano, je to pravda, zmíněný film se natáčí na základě knihy, kterou jsem před lety napsal a která se jmenuje The citizens wealth (Bohatství občanů). Film bude mít stejný název jako výše uvedená knížka. Získali jsme dokonce finanční podporu od filmové veřejnosti v částce 30 milionů dolarů, je to podpora od lidí, kteří si přejí, aby se výše uvedený film natočil. Snad již na podzim bude film dotočen, je to otázka financí, ale určitě se to podaří.

Radovan RYBÁK

18. 5. 2013  Radovan RYBÁK