Brání zeleň a školku

Protestní pochod proti zastavění zeleného pásu mezi ulicemi Na pláni a Pod vodojemem uspořádalo dnes v Praze 5 sdružení Přátelé Malvazinky.

Nesouhlasí s likvidací tohoto 6400 m2 velkého zeleného prostoru, kde firma Geosan plánuje výstavbu více než desítky bytových domů. Jak uvedl Martin Šváb ze zmíněného sdružení, místní obyvatelé kritizují, že po výstavbě by zbyla jen necelá dvanáctina původní plochy zeleně – 500 m2, zmizelo by hřiště a zdemolována by byla budova nyní nevyužívané školky, ač městská část plánuje výstavbu nových, a také odmítají hustotu a výšku zamýšlených domů. Vedle většinou dvoupatrových vilek jsou totiž navrhovány čtyř až pětipatrové bytovky.

Občané napadají záměr již pět let, ale radnice jejich námitky odmítala, smlouvou o smlouvě budoucí přislíbila developerovi pronájem a prodej uvedených pozemků a loni zde již ponechala stavebníka vykácet asi 200 stromů. Lidé nemají vysvětlení, proč chce radnice zlikvidovat budovu mateřské školky pro zhruba 90 dětí a vydat 130 mil. na stavbu nových, a poukazují na to, že v Praze je míst ve školkách nedostatek a naopak přebytek – tisíce, či desetitisíce - je volných bytů.

Další své protestní vystoupení chystají při příležitosti jednání Zastupitelstva MČ Praha 5 (20. 6.)

(kru)

6. 6. 2013  (kru)