Grospič: Přes zuřivý antikomunismus se nepodařilo vymazat z paměti určité období dějin našich národů.

Pravici zastaví jen jednotný odpor lidí

Pravici zastaví jen jednotný odpor lidí

Na svém VI. celostáním setkání se u příležitosti 62. výročí přijetí zákona o ochraně československých stáních hranic v sobotu v Nymburce sešli jejich ochránci sdružení v Klubu českého pohraničí (KČP).

Kromě delegace německých kolegů – bývalých příslušníků pohraničních vojsk NDR – pozdravili setkání četní hosté, mezi nimi poslanec Stanislav Grospič (KSČM), předseda ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, předseda sdružení Vojáci proti válce Jiří Bureš, předseda Slovanského výboru ČR Jan Minář a další. Spontánními ovacemi přivítali účastníci bývalého velitele Pohraniční stráže genpor. v. v. Františka Šádka.

Ve vystoupeních řečníků zaznělo rozhořčení nad snahami o revizi tzv. Benešových dekretů a vstřícností dvojice Nečas – Schwarzenberg vůči požadavkům sudetoněmeckého landsmanšaftu. Podobně účastníci odsoudili tzv. restituce církevního majetku. »Sjednocené Německo usiluje o realizaci projektu velké Evropské unie pod svým vedením,« řekl v hlavním projevu Josef Groušl. »Spojené státy takové směřování Německa plně podporují. Německo, jak známo, bylo sjednoceno bez přijetí mírové smlouvy. To pro ně vytváří příznivé podmínky v západní i východní strategii. Nebezpečí germanizace narůstá,« varoval.

»V současné době KČP a setkání sekce ochránců státních hranic ukazují, že přes zuřivý antikomunismus se nepodařilo vymazat z paměti určité období dějin našich národů, Čechů i Slováků,« řekl Haló novinám Grospič s tím, že si lidé dokážou uvědomovat svou pozitivní minulost. »A mě těší, když na každém takovém setkání vidím další nové tváře a mladé lidi. To je nejlepší vklad obraně před snahami pravice. Mám na mysli církevní restituce, přípravy na vyrovnání se s německým obyvatelstvem odsunutým po 2. světové válce, v dalším kroku přípravu na restituce šlechtických majetků. To všechno jsou reálné návrhy, které jsou ve scénářích těch, kteří stále ještě mají moc. Pokud se podaří udržet sounáležitost lidí, věřím, že se tomu podaří zabránit. A snad se podaří prosadit i revizi církevních restitucí, které Nečasova vláda protlačila,« dodal Grospič.

(ng)

22. 7. 2013  (ng)