Ženy žádají více částečných pracovních úvazků

Celá polovina žen ve věku 55 až 65 let pečujících o děti, resp. další členy své rodiny, ale i žen stejné věkové kategorie nemajících tuto povinnost, vnímá svůj věk jako překážku při hledání práce. Ženy obecně žádají větší možnosti částečných pracovních úvazků a pružné pracovní doby.

S těmito závěry seznámili včera autoři průzkumu ppm factum research a představitelky obecně prospěšné společnosti Gender Studies.

Nejen ženy nad 55 let, ale již 45+ jsou na pracovním trhu znevýhodněny, či dokonce diskriminovány - tím, že jsou ženy, a pak věkem, uvedla Nina Bosničová, specialistka Gender Studies. Průzkum prokázal, že tyto ženy jsou připraveny pečovat o své blízké, a skloubit tak rodinný život s pracovním úvazkem, ale uvítaly by k tomu větší možnost využití zejména flexibilní pracovní doby a práce z domova. Nejméně spokojené se svou schopností slaďovat profesi a rodinný život jsou ženy pečující o malé děti i rodiče či prarodiče zároveň. Tato tzv. sendvičová generace (z jedné strany děti, z druhé strany staří rodiče) by především uvítala tříčtvrtinový anebo poloviční pracovní úvazek, práci z domova kombinovanou s prací na pracovišti.

Zaměstnavatelé však přistupují k nabídce částečných úvazků méně ochotně. Např. zaměstnanost žen s malými dětmi je v ČR druhá nejnižší v EU. »Hlavní protiargumenty zaměstnavatelů jsou takové, že kratší úvazky jsou prý drahé z pohledu řízení,« uvedla Bosničová, která to však vidí jen jako jistou výmluvu. Skutečnost je taková, že ženy např. v manažerských pozicích, které svou práci vykonávají na polovičním úvazku, si stěžují na přetěžování. Jsou totiž často zaměstnavateli nuceny plnit tolik úkolů, jež jejich pracovní vytížení protahují na tři čtvrtě i celý úvazek, ovšem za poloviční mzdu. »Částečné úvazky jsou šedou zónou,« připustila Bosničová.

Výzkum prokázal, že ženy by pro zlepšení své situace ve slaďování rodinného a pracovního života uvítaly od státu finanční příspěvky či jiné výhody, např. zohlednění skutečnosti, že několik let pečovaly souběžně se zaměstnáním i o rodinné příslušníky, což by se mělo podle jejich mínění projevit i v rámci důchodového systému.

Častá diskriminace kvůli věku

Při pohovorech se v uplynulých pěti letech ženy nejčastěji setkaly s diskriminací kvůli svému věku, přičemž taková zkušenost není ojedinělá, nýbrž opakovaná. Ačkoli se prodlužuje věk dožití a posunuje věk odchodu do důchodu, každá pátá žena vysvětluje ztrátu svého zaměstnání právě vysokým věkem. Na souvislost s nezaměstnaností, která je v ČR vysoká a způsobuje, že jsou nejdříve vytěsňovány z trhu práce právě ženy a vyšší věkové ročníky, poukázaly na tiskovce Haló noviny. »Když firma zeštíhluje, je zde sklon, aby se jako první rozloučila s matkami malých dětí a staršími pracovníky – muži i ženami. Je to špatné,« dosvědčila genderová expertka.

Závěry průzkumu, jenž dokládá obecný zájem o vyšší nabídku pružných pracovních úvazků, budou řešitelé i společnost Gender Studies prezentovat ve firmách, na úřadech práce, i na MPSV. Věřme, že s nimi bude dále pracováno i v legislativě státu a v návrzích politických stran.

(mh)

9. 8. 2013  (mh)