Šmejdi mají nové fígle, drahé telefonní půjčky

Česká obchodní inspekce varuje spotřebitele před inzeráty a nabídkami úvěru přes telefon. V poslední době šetří několik podání nejen od spotřebitelů, ale také od policie, na niž se poškození občané obrátili s žádostí o pomoc. ČOI to uvedla v tiskové zprávě.

»Neberte toto varování na lehkou váhu,« upozorňuje Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. »Jste-li operátorem odkázáni na linku s vysokým tarifem, okamžitě jednání ukončete. Pokud na takovou linku zavoláte, nezískáte požadovaný obnos, ale účet za telefon dosahující až desítek tisíc korun, což vaši finanční situaci dále zkomplikuje,« zdůrazňuje Velčovský.

Inspektoři ČOI při šetření podnětů spotřebitelů a podání postoupených Policií ČR zjistili, že zprostředkovatelé úvěrů nadále používají při nabízení finančních půjček telefonní čísla s vyšší než běžnou sazbou, zpravidla ve výši hovorného 95 Kč za minutu, jejichž použití novela zákona o spotřebitelském úvěru omezila s účinností od 25. února 2013.

Zprostředkovatelé úvěrů si však našli způsob, jak zákon obejít a dál žadatele o půjčku prostřednictvím drahých telefonních linek připravovat o desetitisíce. Pokud zájemce o půjčku zavolá na číslo uvedené v inzerátu, je mu poskytnuta informace, že půjčku sice dostane, ale až na základě »certifikátu«, k jehož získání však musí zavolat právě na linku s vyšší než běžnou cenou (jedná se o ceny až 95 Kč za minutu), uvádí dále Česká obchdoní inspekce.

Pokud spotřebitel na takovou linku skutečně zavolá, padá do připravené pasti opakujících se otázek ohledně osobních údajů, adresy, výše půjčky, zadlužení… Zájemce o půjčku by si měl uvědomit, že za pětiminutový hovor zaplatí až 475 Kč, za hodinový hovor pak až 5700 Kč. A to vše bez jakékoliv záruky, že půjčku opravdu získá, varuje ČOI. 

Z toho je zřejmé, že cílem subjektů, nabízejících inzerátem rychlou půjčku na telefon, není zprostředkování ani poskytnutí půjčky, případně získání nějakého »certifikátu bonity klienta«, ale co nejdelší hovor. Podle dostupných informací dosahují účty za telefon na tyto linky, které musí volající následně uhradit, až 50 000 Kč. To znamená, že se v tomto případě  jednalo o několik telefonních hovorů, trvajících v součtu téměř devět hodin.

Česká obchodní inspekce proto doporučuje spotřebitelům, kteří žádají o poskytnutí půjčky, aby v případě odkazu operátora na linku s vysokým tarifem v jednání o půjčce nepokračovali, ale nejprve si ověřili (např. na webových stránkách http://www.platmobilem.cz), kdo je provozovatelem konkrétního telefonního čísla s vyšší sazbou, a následně si o něm zjistili nějaké informace - zejména to, zda vůbec některý z žadatelů jejich prostřednictvím půjčku získal.

Vysoké účty za telefon finanční situaci spotřebitele ve finanční tísni nejen nezlepší, ale v mnoha případech výrazně zkomplikují, neboť telefonní operátoři oprávněně požadují uhrazení provolané částky.

(km)  

9. 8. 2013  (km)