Základní příjem jako lidské právo

Každý občan EU by měl pobírat základní příjem, který by mu zajistil důstojný život - tzv. nepodmíněný základní příjem (NZP). Kromě toho by mohl získávat příjmy ze zaměstnání, podnikání, brigád atd. Na smysl této novinky má poukázat celoevropská kampaň, jež se v těchto dnech rozjíždí i u nás.

Může se jednat o epochální civilizační změnu, zlom, myšlenku podobnou zrušení otroctví, zavedení všeobecného volebního práva či veřejného zdravotního pojištění, shodovali se účastníci tiskové konference i následného semináře Pražské školy alternativ. Filozof a sociální vědec Marek Hrubec, jeden z propagátorů kampaně v ČR, vysvětlil, že současná krize, jež je systémová, ukazuje, že zajištění základních sociálních potřeb lidí vyžaduje nové nástroje. »NZP pro každého občana by mohl pomoci odstranit chudobu a nedůstojný život nezaměstnaných, špatně placených pracovníků, bezdomovců, ale také rodičů na mateřské a rodičovské či lidí pracujících v organizacích občanské společnosti,« míní. Spisovatelka Alena Wagnerová dodala, že NZP je uznáním existence člověka, a dle socioložky Zuzany Uhde se souběžně s tímto příjmem předpokládají i všechny funkce sociálního státu.

Demokracie není levná

NZP není utopií, v současné době je zaveden v jednom ze států USA (na Aljašce), kde se financuje z daní firem těžících nerostné suroviny, postupně se uplatňuje v Brazílii. »Nyní nejde o určení výše NZP, hlavně jde o to, aby se veřejnost s myšlenkou NZP seznámila a začala o ní diskutovat,« vysvětlil hlavní cíl kampaně Hrubec s tím, že někteří již výši NZP kvantifikují coby např. 60 % mediánu příjmů. NZP má být všeobecný, dostatečně vysoký a nepodmíněný, neboť má být považován za naplnění sociální složky lidských práv, o čemž hovoří levice. »NZP by byl jedním z pilířů budoucí sociálně spravedlivé společnosti,« doplnil Hrubec. Jako hlavní zdroj může posloužit progresivní zdanění, jde tedy o redistribuci zdrojů. »Demokracie není levná,« upozornil.

»Nemůžeme říci, že by takový limit u nás neexistoval. Jde o uznanou dávku životního minima, v horší konstelaci existenčního minima,« vyjádřil se pro náš list stínový ministr práce a sociálních věcí KSČM Miroslav Opálka, který diskusi o NZP vítá. »Musíme však brát v úvahu, že nejsme členy měnové unie a propad mezd a minimálních příjmů vůči zemím E15 je vysoký,« sdělil svůj názor lídr moravskoslezské kandidátky. »Šedesát procent mediánu by vyžadovalo jinou míru solidarity, vysoké progresivní zdanění a aktivní celní unii vůči dumpingovým cenám rozvojového světa, a také tlak na něj, aby evropské cíle též přijal za své a zvyšoval životní úroveň svého obyvatelstva je přesvědčen.

Cílem Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem je shromáždění podpisů na peticích a projednávání NZP v Evropské komisi a na veřejném slyšení europarlamentu. Do ledna 2014 je nutno nejméně v sedmi zemích EU získat milion podpisů, v ČR aspoň 16 500. V současné době je podle organizátorů shromážděna již desetina tohoto množství, ačkoli osvěta ještě nezačala. Kampaň probíhá v celé ČR, v Praze se informační stan nachází na Jungmannově náměstí. Více na www.vseobecnyzakladniprijem.cz. (mh)

19. 9. 2013  Monika Hoření