Rozhovor Haló novin s Janem Jelínkem, předsedou Společnosti Julia Fučíka v ČR

Po boku Jožky Jabůrkové stane Julius Fučík

Fučík se vrací z vyhnanství do rodné Prahy jako vítěz. Takový byl titulek rozhovoru s vámi v Naší pravdě (27. srpna 2012), v němž jste řekl, že socha Julia Fučíka, odstraněná před více než 20 lety z prostranství u hlavní brány na holešovické Výstaviště, je zrestaurována a připravena Galerií hl. m. Prahy k předání a osazení na olšanském pohřebišti. Kdy tomu tak opravdu bude?

Předesílám, že Fučíkova socha bude na olšanském hřbitově v Praze umístěna v blízkosti Čestného pohřebiště rudoarmějců a sochy Jožky Jabůrkové, která zahynula v koncentračním táboře Ravensbrück a nemá svůj hrob stejně, jako jej nemá Fučík.

Již byl Správou pražských hřbitovů vykopán a vycementován základ pro uložení podstavce sochy, v pátek 16. listopadu pak stěhovací firma přivezla z depozitáře Galerie hl. m. Prahy podstavec i sochu J. Fučíka, a tu složila na zem. Podstavec však do základu nezapustila, takže socha na něj zatím nemohla být vztyčena.

Proč se tak stalo?

Prý proto, že cementáž v základu pro uložení podstavce sochy nebyla ještě dost ztvrdlá. Takže je potřeba ještě několik dní počkat.

Kdo financuje náklady na přepravu a instalaci sochy?

Nejprve musím šířeji objasnit, že Společnost Julia Fučíka (SJF) požádala dopisem pražského primátora Bohuslava Svobodu, aby na přepravu a instalaci sochy uvolnil peníze pražský magistrát, neboť tuto sochu z veřejného prostranství v Holešovicích před lety odstranil právě magistrát. Naše společnost však dostala na oprávněný požadavek zamítavou odpověď v dopise od primátorova náměstka Ivana Kabického.

Jak bylo zdůvodněno zamítnutí?

Zde budu citovat přímo z dopisu: »V době rozpočtových tlaků jsou bohužel limitovány také možnosti Magistrátu hl. m. Prahy. Abychom mohli dostát svým povinnostem v oblasti sociální, zdravotní nebo v zajištění funkcí infrastruktury, jsme nuceni odkládat záměry, které nemají přímý vliv na život Pražanů. Domnívám se proto, že náklady na převoz a instalaci sochy a podstavce se snáze, než v městském rozpočtu, podaří najít na straně sponzorů institucí, pro které má osobnost Julia Fučíka určující význam, prostřednictvím některého z grantů podporujících kulturní projekty nebo vyhlášením veřejné sbírky«.

Takže jak se fučíkovská společnost rozhodla dále postupovat?

Rozhodli jsme se uspořádat mezi svými příznivci a sympatizanty lidovou sbírku, do níž SJF vkládá část vlastních peněz, zaslaných letos našimi členy a sympatizanty. Potřebujeme shromáždit částku kolem 50 000 korun. Jako první přispěla tisíci korunami Miroslava Urbanová–Křížková z Litoměřic, dcera statečného redaktora švermovské redakce Rudého práva, kterého nacisté popravili v prvních dnech heydrichiády.

SJF také dostala příslib finančních prostředků od Okresní rady Klubu českého pohraničí Praha–východ, Spolku českých novinářů, Republikové rady Levicových klubů žen, od poslankyně Marty Semelové a od dalších lidí.

Kam je možné peníze posílat?

Pro účely sbírky zřídilo naše sdružení účet u České spořitelny číslo 2466011173/0800. Příspěvky je možné posílat převodem z účtu nebo poštovní poukázkou typu A (poplatek 22 Kč), ale též složením příspěvku na libovolné pobočce České spořitelny (popltek 65 Kč). To je však drahé, proto tuto variantu nedoporučujeme.

Monika HOŘENÍ


Na této straně 3 si z domácího zpravodajství kromě jiného ještě můžete např. přečíst:

  • Poslanci o Pekárkově vydání - Ve středu se začne mandátový a imunitní výbor sněmovny zabývat žádostí soudu o vydání poslance Romana Pekárka ke stíhání. Doporučení poslancům, zda má soudní řízení s Pekárkem pokračovat, asi nepadne.......

To vše buď v tištěné podobě Haló novin (k zakoupení na stáncích nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.publero.com.Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 66 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


filippi
2012-11-29 14:37
Odpověď ze strany města považuji přinejmenším za buranství a
sprostotu...spolku doporučuji zřídit účet u jiné banky, nejlépe u
takové, kde za vklad na účet nevybírají poplatky..osobně zatím
vkládám bez poplatku v KB a ve FIO. Proč podporovat darebáky ve
Spořitelně, stejně nám už nepatří ?
Vladimir.Iljic
2012-11-23 23:42
Legendy o "svatých" dokazují, že komunismus je náboženství
a nemá v politice co dělat!
tonytonda1
2012-11-23 18:58
Byl to statečnej komanč. V době, kdy většina se krčila abylo i dost
kolaborantů, tak neseděl na zadku, ale šel proti nacistům. Kdyby po
celý Evropě nebylo takovejch Fučíků, tak by Hitler dobyl Moskvu a
nikdo by ho už nezastavil. Jenom vyloženej fašista by moh na takový
lidi kydat.
2alsata
2012-11-23 18:41
Ad Vladimir.Iljic: Čí daně byly použity pro odstranění mnohých
pomníků lidí, kteří položily životy za svou vlast a vadily jenom
proto, že byli komunisté.
Vladimir.Iljic
2012-11-23 16:41
Fučíkův kult osobnosti je jen věcí komunistů a tak by neměl být
placen z daní normálních lidí...
pleningeri
2012-11-23 11:58
To je na tom bašta buržoasie - Praha skutečně špatně, když ji i 50
000 Kč může zruinovat.
klokan868
2012-11-23 10:17
Fučík straší fašisty i po smrti, oni vědí proč.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.