Akademii věd potřebujeme

Nedávné vyjádření premiéra Jiřího Rusnoka, že mají čeští vědci peněz dost, ale velmi špatně s nimi hospodaří, vyvolalo polemiku i kritiku. Zejména když premiér jako viníka označil »špatně fungující Akademii věd ČR a také systém hodnocení výsledků výzkumu« a prohlásil, že »v ČR je neefektivní, málo vydělává na vlastních patentech. Z jejích více než 50 ústavů by mohlo být jen třicet«.

V odborných kruzích nutně zavládlo znepokojení. Prorektor Karlovy univerzity profesor Štech dal premiérovu kritiku české vědy a výzkumu logicky do souvislosti s rozhodnutím vlády snížit o 1,3 mld. Kč rozpočet na výzkum, vývoj a inovace na rok 2014 oproti návrhu schválenému předchozím kabinetem. Proti premiérově kritice Akademie věd se ohradilo i vedení Ústavu organické chemie a biochemie, který exemplárně těží z průmyslové aplikace vědeckých poznatků: »Premiér v demisi… použil náš Ústav organické chemie a biochemie jako jediný pozitivní příklad úspěšné vědy. Obvykle je příjemné být pochválen, v tomto případě se ale musíme proti výrokům pana premiéra v demisi důrazně ohradit… Naše vláda by se místo nepodložených útoků na nejlépe fungující vědeckou instituci v ČR měla promyšlenou politikou pokusit dosáhnout toho, že příště už by průmyslový partner našich vědců mohl být i z Česka.«

V řízení a organizaci práce vědeckých pracovišť je bezesporu co zlepšovat. Málokdo zpochybní, že český systém hodnocení vědecké práce a výsledků výzkumu má jisté slabiny. Pověstná je honba za čárkami za publikační výstupy podle zásady »čím víc, tím lépe«. Věda, která neokázale jde za svým cílem, která nepolitikaří a neumí »dobývat peníze«, je tak leckdy hodnocena hůř než schopnost dělat kariéry, »vyrábět projekční mlhu« a sbírat formální body za »popsaný papír«.

Premiérem požadované »mnohem tvrdší hodnocení« a představa rušení »neúspěšných« ústavů Akademie hrozí v prostředí českého klientelismu, korupce a zpolitizované administrativy fatálními následky. Nejrůznější zásadní pseudoreformy v minulosti až příliš často rozehnaly i skutečné odborníky, zatímco kariéristé a úspěšní formalisté, sběrači čárek přežili.

Zásadní chyba, troufám si tvrdit, není v existenci Akademie věd. Ta naopak představuje ohromný vědecký potenciál. Jinou záležitostí je už ale vršení nových a nových »geniálních« nápadů na systémy hodnocení vědecké práce a otázka efektivnosti přerozdělování peněz na vědu prostřednictvím Grantové a Technologické agentury apod. Platí, že základní výzkum nelze poměřovat okamžitou efektivností a čekat od něj bezprostřední výnosy. Když ale navíc předseda Akademie věd Jiří Drahoš argumentuje, že české firmy mají o spolupráci s Akademií zájem jen, pokud jim to zaplatí stát, a že se zdráhají efektivně spolufinancovat výzkum, je něco špatně.

Ohrozit potenciál Akademie věd momentální »úspornou« reformou nebo dokonce rušit a omezovat základní výzkum by znamenalo řezat pod sebou větev. Miliardy nyní za pomoci eurofondů mají natéci do gigantických projektů, jejichž udržitelnost a následná financovatelnost není zaručena. Kdo ostatně bude v těch centrech pracovat, když ohrozíme podstatu vědeckého potenciálu? Řešení zřetelně není na překlenovacím kabinetu, čeká na vládu, která vzejde z nadcházejících voleb.

Miroslav GREBENÍČEK, kandidát do Poslanecké sněmovny, Jihomoravský kraj (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.3, celkem 51 hlasů.

Miroslav GREBENÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2013-10-17 14:25
Ryba smrdí od hlavy. Byl jsem zděšen postojem prezidenta, že nebude
jmenovat profesory, kvůli jednomu potrhlému adeptu. Když máme
demokracii, tak se vším všudy. Když jej nějaká potrhlá parta navrhl,
tak ji to musím demokraticky schválit. Jinak je to opět direktivní
řízení a od toho se chceme dostat. Rozhodně protestuji, aby profesory
jmenoval dajaký tajomník nebo ministr. Tak jsem trpěl, když jsem musel
poslouchat p. Dobeše a stejně byl oceněn odejitím. Tohoto jmenování
si kandidáti možná váží víc, než těch slibovaných miliard, které
sice nejsou jisté, ale slibem nikoho nezarmoutíš.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.