ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv Haló novin

Rektoři pražských VŠ: Výdaje na výzkum a vývoj jsou nedostatečné

Výdaje na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu jsou v ČR nedostatečné. Od roku 2011 se jejich výše nemění a s navýšením se nepočítá ani pro léta 2014 až 2016. Má-li zůstat český výzkum na evropské úrovni, je nezbytné objem prostředků ze státního rozpočtu navýšit. Stejně tak je nezbytné zvýšit i objem prostředků plynoucích ze soukromé sféry, shodli se prorektoři pěti předních českých vysokých škol – ČZU, ČVUT, UK, VŠE a VŠCHT Praha – na jednání, které se uskutečnilo u příležitosti Scientia Pragensis – Dne vědy na pražských vysokých školách.  Informoval nás mluvčí UK Václav Hájek.

Výdaje na výzkum a vývoj v ČR činily v roce 2012 částku 72,4 mld. Kč, tedy 1,9 % HDP. Tento podíl sice Českou republiku řadí před většinu bývalých socialistických zemí, ale až za vyspělé skandinávské země, Německo či Rakousko, kde se dlouhodobě pohybuje nad tři procenta. Podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu v roce 2012 činila 26 mld. Kč (0,7 % HDP). Tato částka se sice v porovnání s rokem 2001 zdvojnásobila, ale již od roku 2011 zůstává neměnná a podle vládou schváleného rozpočtu se s jejím navýšením nepočítá ani pro příští tři roky.

 »Dlouhodobá neměnnost výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj omezuje financování nových programů a neumožňuje systematicky podporovat špičkový, zejména základní výzkum. A základní výzkum nelze financovat jinak než z veřejných prostředků,« uvedla Stanislava Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum VŠE.

Dobré výsledky základního výzkumu na vysokých školách jsou nezbytným předpokladem kvalitního aplikovaného výzkumu. Cílem bádání na základní úrovni je získat nové poznatky a souvislosti, na kterých je pak možné rozvíjet aplikovaný výzkum. »Bez rozvoje v oblasti fundamentálního poznání a základního výzkumu bychom nebyli schopni ani udržovat intelektuální kapacity potřebné pro obě větve výzkumu, ani vzdělávat výzkumníky na úroveň, na které mohou aplikovaný výzkum rozvíjet,« dodal Vojtěch Petráček, prorektor pro vědu a výzkum ČVUT. 

Česká republika aktuálně ze státního rozpočtu výrazným způsobem (až 20 % prostředků na výzkum a vývoj) financuje vědecké a výzkumné aktivity v podnikatelském sektoru a z toho až 85 % prostředků pak putuje do soukromých podniků. Na druhé straně k financování výzkumu a vývoje na vysokých školách přispívají tuzemské soukromé firmy ani ne jedním procentem.

»V ČR je podíl soukromých domácích zdrojů na financování výzkumu trvale velmi nízký a pohybuje se kolem 38 % celkových výdajů na výzkum a vývoj, zatímco průměr zemí OECD přesahuje 60 %. Financování výzkumu na vysokých školách soukromými subjekty je v ČR zcela nedostatečné,« uvedla Markéta Sedmíková, prorektorka pro vědu a výzkum ČZU.

»Peněz na základní výzkum je nedostatek a přitom by to měl být především stát, který tento typ výzkumu financuje. Nechť je více peněz i na aplikovaný výzkum a inovace, ale měla by je hradit především podnikatelská sféra, která má z výsledků bezprostřední zisk. Podpora základního výzkumu patří k funkcím moderního státu, a nemá být vytlačována jinou funkcí, totiž podporou invence v průmyslu,« dodal prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost UK Petr Volf.

Spolupráci s komerční sférou vysoké školy realizují jako doplňkovou činnost. Komerční firmy se obracejí na univerzity nejčastěji v případech, když potřebují řešit výzkumný, vývojový či výrobní problém. »Spolupráce se soukromou sférou je pro univerzity velmi důležitá, nicméně finanční přínos z tohoto smluvního vztahu je o řád nižší než prostředky získané na výzkum ze státního rozpočtu,« uvedl Bohumil Kratochvíl, prorektor pro vědu a výzkum VŠCHT Praha.

Pokud má ČR zvýšit svou konkurenceschopnost, je nutné, aby stát ze svých prostředků více podporoval základní výzkum a motivoval soukromou sféru k vyšší podpoře zejména aplikovaného výzkumu v podnicích i na vysokých školách.

SCIENTIA PRAGENSIS – Den vědy na pražských vysokých školách, VII. ročník

Den vědy na pražských vysokých školách je tradičně - již po sedmé - plný přednášek, během nichž se návštěvníci z řad studentů a široké veřejnosti dozví například, jak se rodí stát, kdy Janu Husovi narostly vousy, jaká pozitiva a negativa přináší do lidského života léky a obecně farmaceutický průmysl, zjistí, jaké nelegální prvky využívá současná reklama, jak pracuje lidské vědomí a mysl či co rozhoduje o tom, zda se narodí »ona« či »on«.

Přednášky doprovodí bohatý program v expozicích jednotlivých vysokých škol.

Den vědy se koná v pátek 15. listopadu 2013 od 9:30 do 16:00 hodin v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3). Vstup je zdarma.

(km)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 5 hlasů.

(km)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.