Reklama

Je na poště ráj nebo peklo?

Dvě protikladné tváře poměrů uvnitř České pošty, zejména uznávání přesčasů, přetěžování zaměstnanců a forem motivace k nabídce produktů aliančních partnerů, byly v úterý prezentovány v Senátu v Praze na veřejném slyšení k petici »Za záchranu České pošty a zavedení přiměřených pracovních podmínek«. Jednu představili členové vedení ČP a jedna z dlouholetých pracovnic, zcela odlišnou pak dva odborářští předáci a pracovníci z různých poboček.

Popudem byly petice a protesty odborového sdružení Federace výkonných pracovníků ČR proti tomu, že někteří vedoucí poboček zakazují podřízeným vykazovat přesčasy, proti nátlaku těchto vedoucích na zaměstnance, aby prodávali životní pojistky, stavební spoření aj. nepoštovní produkty a jim nezbývá, než si je sjednávat sami, proti přetěžování vozíků doručovatelek atp. Současně petice varovala před privatizací ČP.

Generální ředitel ČP Petr Zatloukal připomněl, že ČP má 33 tis. pracovníků, 3311 pošt a výnosy okolo 20 mld. Kč, přičemž 60 % z nich prý tvoří příjmy z prodejů opřených o alianční partnery. Prohlásil, že vedení ČP se každý měsíc schází se zástupci pěti odborových organizací (FVPČP k nim nepatří). Kontroly přesčasů prý provádějí - loni 256, loni nalezli jednu chybu, letos tři. Počet a umístění schrán pro doplňování vozíků doručovatelek během cesty rajónem prý stále optimalizují. Odměny za prodej aliančních produktů jsou dle kolektivní smlouvy, podtrhl s tím, že platí »prodáš – dostaneš«, nikoli, že by byly penále za neprodání. Tyto odměny tvoří prý jen procenta z platu (kupř. 400 Kč z 20 000). Ministr vnitra Martin Pecina zdůraznil, že transformace ČP, státního podniku, na akciovku byla již před lety zastavena a i on je proti. Poukázal na liberalizovaný trh, kde EU zabraňuje státu podporovat státní podnik, takže uchování sítě pošt závisí na tržbách. Podtrhl nutnost konkrétních stížností, aby mohl problémy řešit. Náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka vyzdvihl podrobnou kolektivní smlouvu, ale položil otázku, jak je to s uplatněním v praxi. Sdělil, že inspektoráty práce šetřily loni 33, letos 20 podnětů od pracovníků ČP. což na 33 tisíc zaměstnanců je dle něho málo. Počty oprávněných a neprokázaných jsou zhruba stejně – mezi čtvrtinou a třetinou.

Miroslav Prokop (prezident FVPČP) uvedl, že jejich odborová organizace není zvána k jednání. Pecina v té souvislosti míní, že jinou váhu má mnohatisícová organizace a jinou 20členná. Vyzval ke zveřejnění systému odměn za prodej aliančních produktů nejen přepážkových pracovníků, nýbrž i vedení ČP. Evžen Dvorský (OS dopravy) Pecinovo dělení odborů na malé a velké označil za skandální. Nedomnívá se, že by řidiči jezdili »na černo«, bez STAZky, ale upozornil, že na řidiče vozidel do 3,5 t se nevztahuje povinnost přestávky, takže jezdí hodiny třeba 12 hodin. Odmítl, aby plnění prodeje aliančních produktů bylo kryto jejich nákupem zaměstnanci – jak jeden z pracovníků později dodal, na co jim jsou třeba tři stavební spoření. Dvorský též zdůraznil, že poštovní povinnosti zabírají 90 % práce, takže by se měly v odměnách odrazit podstatně více než alianční produkty. Již zmíněný pracovník pošty Praha 52 konkretizoval, že kupř. měly za dva týdny splnit půlroční plán prodeje, že jejich šéfka zakázala vypisovat přesčasy. Další doručovatelka pravila, že vozík váží 6,5 kg a náklad 30 až 40 kg a náklad ukládaný do schrán též 30-40 kg. Naopak jedna z pošťaček s 19letou praxí podpořila »individuální přístup« managementu k úkolování podřízených a prohlásila, že kdo nestíhá plnit povinnosti, měl by odejít. Po ukončení oficiální části slyšení odboráři a zaměstnanci pošt uvedli, že např. počet smluvních platů se za poslední léta zdesateronásobil, mají proto podezření, zda se administrativa ČP nestala místem »trafik« pro politické příznivce. Sdělili, že když nesplní plány prodeje aliančních produktů, nejenže nedostanou za to odměny (dle předchozí reakce vedení na podobný dotaz prý neplatí, že musí splnit určitý limit, mělo by to být prý proporční), ale jsou jim kráceny i jiné kapitoly odměn. Ukázali rovněž korespondenci ohledně neuznání přesčasů v severních Čechách – jestliže pracovníci (byť je jich více a jde vlastně o pravidelnost, zčásti vyvolaný nedostatkem počítačů) nesplní pracovní úlohy v řádném čase, je to prý jejich problém…

Pecina a Zatloukal se shodli, že by kvůli uchování poměrně rovnoměrné sítě pošt bylo vhodné, aby stát či kraje mohly po příkladu dopravní obslužnosti krýt náklady plynoucí z plnění služby ve veřejném zájmu, problém je ale s direktivou EU.

(pka)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 101 hlasů.

(pka)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama