Fašisti na Slovensku posilňujú

Na mimoriadnom zasadnutí strany SLOBODA bol prijatý program pre transformáciu strany na antifašistickú antikapitalistickú stranu. Vedenie strany začalo prípravu podmienok pre vytvorenie širokej antifašistickej koalície naprieč ľavicového politického spektra.

My, vedúci predstavitelia strany SLOBODA, uvedomujúc si vážnosť situácie v Európe a v SR, rozhodli sme sa pre razantnú antifašistickú reakciu ku podpore ktorej vyzývame široké masy obyvateľstva.

Fašizácia slovenskej spoločnosti naberá na obrátkach, čoho dôkazom sú aj rastúce volebné výsledky nacionalistických strán a ich predstaviteľov. Vytvárame iniciatívu pre budovanie spoločnej fronty pre antifašistické a antikapitalistické skupiny a aktivistov, ktorí takto budú môcť vybudovať reálnu a akcieschopnú bariéru postupujúcej fašizácii, ale aj rastúcemu sociálnemu útlaku.

Nárast popularity fašizmu nie je náhodný, ale vždy súvisí s prejavujúcimi sa rozpormi kapitalizmu. Fašizmus však tieto rozpory nevidí, nechce ich riešiť, práve naopak - chce spraviť z obetí vinníkov a tieto rozpory ešte viac posilniť. Príkladom je »anticigánska propaganda«, kde v skutočnosti nie je problémom existencia cigánskej minority, ale antisociálna politika doterajších vlád.

Politická strana SLOBODA pripraví zjazd strany, ktorý sa uskutoční v prvej polovici roku 2014 a mal by znamenať zjednotenie antikapitalistických formálnych aj neformálnych zoskupení, občianskych združení ale aj politických strán usilujúcich o socializmus. Na zjazde nebude nikto z doterajších volených predstaviteľov strany SLOBODA kandidovať na žiadnu budúcu funkciu, čím deklarujeme skutočný zámer antifašizmu a nie politikárčenie.

Takto pretransformovaná strana sa zúčastní ako antikapitalistická alternatíva už vo voľbách do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách v roku 2014.

Strana SLOBODA zároveň prijala nové heslo, ktoré sa stane symbolom antifašistickej celonárodnej reakcie: VOLIŤ NESTAČÍ - ORGANIZUJ SA! a spustila novú internetovú doménu www.volitnestaci.sk.

Prvé ohlasy

Ku iniciatíve vytvárania antifašistickej a antikapitalistickej akcie, ktorá by mala spoločne postupovať, sa už prihlásilo niekoľko politických ľavicových aktivistov a ako prvé aj občianske združenie VZDOR - hnutie práce (VZDOR-HP) a následne aj občianske združenie Socialistický zväz mladých (SZM).

Predsedovia oboch občianskych združení prisľúbili účasť na jednaniach, ktorých cieľom je vytvorenie silnej alternatívy voči rastúcej sile fašistických politických zoskupení.

Ku spolupráci budú oslovené aj ďalšie združenia a spolky, ako aj občiansky aktivisti, publicisti a intelektuáli.

Martin JÁGRIK, predseda strany SLOBODA
Miroslav POMAJDÍK, predseda SZM
Stanislav PIROŠÍK, predseda VZDOR-HP


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 41 hlasů.

Martin JÁGRIK, Miroslav POMAJDÍK, Stanislav PIROŠÍK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ferdaholub
2014-01-26 15:22
Vážení předsedové strany Slobody,SZM a Vzdor-HP,je sice ke
spokojenosti Vaše iniciativa,nic méně,nejsem schopen dovodit, proč
nedeklarujete také jako jeden z prvních bodů Vašeho příštího
programu organizační sjednocení a to i s jinými důsledně levicovými
stranami, hnutími a uskupeními.Jinak je to v současné době jen
výkřik do tmy a také si tím navzájem přetahujete eventuelní
voličské hlasy!! Přeji Vám ideovou a akční jednotu, napojenou na
mezinárodní hnutí se stejnými sociálními protiválečnými a
spravedlivým i cíly !!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.