Okénko starostů

V Úhercích to žije

Pomalu, ale jistě se blíží komunální volby. Haló noviny proto představí práci některých starostů. Prvním je Vlastimil Blažek z obce Úherce v okresu Plzeň-sever. V této funkci je od 15. listopadu 2010.

»Pro občany Úherec a okolí jsem již v minulosti se svojí manželkou organizoval sportovní a dětské akce, ze kterých jsem vytvořil emailovou zprávu s několika fotografiemi a informací o akci. V dnešní době pokračuji a přeposílám tyto informace na 230 emailových adres v Úhercích a okolí. Počet obyvatel v obci je 330. Také na stránkách obce www.obecuherce.cz jsou tyto příspěvky dostupné. Návštěvnost stránek je v průměru 120 lidí denně včetně sobot a nedělí,« představil se Haló novinám Blažek.

800 let od první písemné zmínky

Významnou událostí v životě obce Úherce je 800 let od první písemné zmínky. Vlastní oslava proběhla 31. srpna, ale přípravy započaly již na podzim roku 2012. Stěžejním úkolem na oslavy bylo zajištění originálního erbu a praporu obce. Návrhy zajistila místostarostka obce Jana Hošková prostřednictvím svých studentů. Ze tří nejlépe vypracovaných návrhů zastupitelé vybrali jeden, který byl zaslán heraldikovi Janu Tejkalovi, po jehož odborném zpracování vznikly čtyři návrhy. Z nich zastupitelé vybrali ten, který byl zaslán ke schválení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ke slavnostnímu převzetí udělovací listiny došlo v Praze 10. června a přebrala ji místostarostka Hošková a student, jehož návrh se realizoval.

Kolem 400 obyvatel Úherec a okolí přišlo na oslavy 800 let obce. Po projevu starosty Blažka  proběhlo stužkování praporu obce Úherce. Tohoto úkolu se zhostil nadporučík Ladislav Fronk (vlevo) za spolupráce místostarostky Hoškové (uprostřed), která s moderátorem Jiřím Hlobilem doprovázela slovem celý ceremoniál.

Dětem se nejvíce líbil historický šerm s břišními tanečnicemi a ohňová šou v podání skupiny Pantaleon. Po celou dobu programu byl otevřen Kostel sv. Josefa, kde byla připravena výstava o historii obce Úherec s mnoha vzácnými dokumenty, které mapují život našich předků. Navštívilo ji kolem 400 návštěvníků, s čímž nikdo z organizátorů nepočítal, a musela být prodloužena návštěvní doba o dvě hodiny.

Helka, draci, lampiony

»Historie každé i malinké obce je poklad, o který stojí se zajímat a pečovat. I obec Úherce má svoji historii, která sahá až do třináctého století, a je starší než naše krajské město Plzeň. Jedinou památkou z této doby je studna Helka, která je situovaná na severní straně Návsi při jižním průčelí kostela sv. Josefa. Studna je hluboká 13,5 m a je celá zděná z kamene,« připomíná Blažek.

Jedním bodem oslav 800 let bylo i otevření nově zrekonstruované studny Helka, která připomíná rok 1213 a majitelku Úherec paní Helku, dceru pana Drslava ze Žinkov. Předlohou pro vzhled vahadla a studny Helka byl obraz, který je pověšen v zasedací místnosti obecního úřadu. Jaké to bylo v minulosti při nabírání vody ze studny, si mohli zájemci vyzkoušet osobně do 15. listopadu. Poté byl okov sejmut a uložen přes zimu.

Již tradiční akcí se stal lampionový průvod. Již čtvrtého ročníku se 28. října zúčastnilo kolem 170 obyvatel Úherec a blízkého okolí. Po procházce nočními Úhercemi se průvod vrátil zpět na Náves, kde každé dítě dostalo malou odměnu v podobě plyšové hračky a od Obce Úherce balonek štěstí.

Začíná být tradicí, že Velká Úherecká drakiáda se uskuteční až na druhý pokus a to pro bezvětří. V neděli 6. října, to je termín, kdy se měla drakiáda konat, se nehnul ani lísteček na stromu. Při pouštění draků je to velký problém. Na druhý pokus po sedmi dnech již bylo vše, jak má být. »Sluníčko se na nás smálo jedna radost a vítr, ta rozhodující veličina při pouštění draků, byl dostačující pro snažení dětí, rodičů a všech ostatních účastníků, aby vypustili i toho jejich draka k nebi. Ještěže máme velkou náves a každý si mohl najít tu svoji vzletovou dráhu,« okomentoval to Blažek.

ARAB TOUR CZECH ÚHERCE

Jde o 12 hodin jízdy čtyřčlenných družstev kolem úherecké návsi spojené s povinnou konzumací piva či vinného střiku (na osobu 10x 0,5 l), střídání jezdců po půlhodině, za každé pivo či vinný střik vypité nad limit přísluší družstvu bonus 0,5 okruhu. Na vítěze čekaly zajímavé ceny - např. i krásný dřevěný model kola. Součástí je i ARABBOJ, soutěž družstev v pěti netradičních disciplínách.

Zbyšek KUPSKÝ
FOTO - www.obecuherce.cz


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 1 hlas.

Zbyšek KUPSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.