Idea lidských práv je revoluční výzvou

Před 65 lety, 10. prosince 1948, byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv OSN, jeden ze zásadních milníků historie lidstva. Stala se prvním mezinárodním uznáním svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví a původu. Dosud však nejsou její požadavky v plné míře naplněny.

Deklarace je společným vyjádřením vize budoucího spravedlivého uspořádání světa, kterou v roce svého vzniku odsouhlasilo Valné shromáždění OSN (jen osm států se zdrželo hlasování z tehdy 58 členských zemí OSN). Jak uvedl na veřejném semináři, pořádaném KSČM v předvečer 10. prosince - Dne lidských práv, politolog Oskar Krejčí, deklarace nemá právní závaznost, tu mají až následné dohody. Vliv Všeobecné deklarace však přetrvává dodnes, dokument inspiroval legislativní systémy ve všech částech světa. Je nejznámější a nejcitovanější materií z oblasti lidských práv (LP). »Dodnes nejsou práva v ní obsažená realitou pro každého člověka. Proto je letošní výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv významnou příležitostí připomenout vládám států jejich mezinárodní závazky,« uvedl na akci, jež se konala v prostorách Poslanecké sněmovny, právník a člen Komise pro legislativu a lidská práva ÚV KSČM Josef Augustin.

Text deklarace vznikal dva roky a na jeho návrhu pracoval výbor vedený vdovou po někdejším prezidentovi USA Eleanor Rooseveltovou, jejíž přínos ocenil ve svém vystoupení politolog Krejčí (je autorem knihy Lidská práva, vydavatelství Professional Publishing, 2011). V úvodu především vzpomněl zemřelého Nelsona Mandelu, který za svého života pravil, že existují nejen vězňové svědomí, ale také vězňové chudoby. »Odstranění chudoby proto není aktem charity, nýbrž aktem spravedlnosti,« zdůraznil Krejčí s tím, že každá myšlenka a čin, směřující k omezení krutosti, bídy a svévole, patří do agendy LP. »Idea lidských práv je revoluční výzvou. Spojuje rovnost a svobodu, a hledání rovnováhy mezi nimi, to je onen zápas, který se odehrává mezi různými ideologiemi.« Krejčí vysvětlil limity rozvoje LP v rámci kapitalismu - ty jsou dány stavem ekonomiky. Pokud se nedaří, první, co kapitalismus a jeho establishment omezuje, jsou právě LP. Lidská práva jsou proto »nádherným humanistickým programem kultivace globální lidské společnosti. Je to politické vyjádření spravedlnosti a socialismu«, je přesvědčen.

LP ze sociologického pohledu rozebral Rudolf Franěk. »Lidská práva jsou výsledkem úsilí neprivilegovaných lidí, tedy lidu, vůči privilegovaným. A jestli chceme, aby byla naplňována, musí to pociťovat právě lid,« uvedl sociolog s tím, že právě Všeobecná deklarace poskytuje levici legální a legitimní prostor pro její program, pro nějž je nutno lid získávat. Jsou totiž rozdíly mezi rovností de iure a rovností de facto. Podle profesora Fraňka je nejvyšším hodnotícím kritériem LP sociální spravedlnost; společnost, která není sociálně spravedlivá, nemůže uspokojivě fungovat.

Právo na život v míru je základ

V další části účastníci semináře poukázali na oblasti, kde oni vidí porušování LP dnes: Miroslav Prokeš označil 100 mil. dětí zemřelých od počátku tohoto století hladem a v důsledku léčitelných nemocí za »největší masakr v historii lidstva«, Jan Zeman poukázal na ekologický rozměr LP (»Tato generace likviduje budoucí generace«). Další účastník vidí prostor pro autentickou levici zejména na poli pracovního práva, boje proti exekucím. »Těžištěm programu KSČM jsou práva sociální a hospodářská. V hierarchii všech lidských práv jsou právě ta sociální nezastupitelná,« souhlasil místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš s ubezpečením, že v legislativní činnosti komunistických poslanců je to zohledněno. »Žijeme v době, kdy nebyla dlouho žádná válka, přitom rozpory narůstají... Uvědomme si, že mrtví na válečném poli nemají vůbec žádná práva,« konstatoval právník Čestmír Kubát. Právo na život je tedy základním z lidských práv. Připomněl také anachronismus tzv. lustračního zákona. »LP mají svou historickou dimenzi a záleží u jejich nastavení na rozvoji společnosti,« upozornil Franěk.  

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 27 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


pleningeri
2013-12-11 18:56
Zločiny kapitalismu za 13 let : "Miroslav Prokeš označil 100 mil.
dětí zemřelých od počátku tohoto století hladem a v důsledku
léčitelných nemocí za »největší masakr v historii lidstva«".
-- "Zločiny komunismu" za dobu své existence dle
nejnovějších "výzkumů" ÚSTR jsou tedy
"žabaři".
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.