Ekvádor 2013: mládí proti imperialismu

V pořadí XVIII. Světového festivalu mládeže a studentstva (SFMS/WFYS), tohoto ohromného tradičního antiimperialistického setkání, se zúčastnilo 8500 delegátů z 83 zemí. A většina z nich se zapojila i do čilého pracovního ruchu festivalu. Mezi jinými samozřejmě i česká delegace. Kromě konferencí a seminářů, kulturních akcí a prezentace české delegace na svém stánku proběhla také celá řada jednání Komunistického svazu mládeže se svými partnery ze Světové federace demokratické mládeže (SFDM/WFDY) - hlavního organizátora festivalu.

Od zástupců Portugalské komunistické mládeže (JCP) se zástupci KSM dozvěděli o generálních stávkách a dalších bojích pracujících a mládeže proti nezaměstnanosti, krizi a protilidovým opatřením tzv. socialistických vlád Portugalska a imperialistické Evropské unie.

Na další schůzce Komunistická mládež Řecka (KNE) potvrdila svůj tvrdý postoj vůči opatřením tzv. trojky, která mají přenést dluhy kapitálu na bedra pracujících. V boji proti těmto opatřením se zde spojují třídní odborové hnutí PAME, KNE a další organizace s Komunistickou stranou Řecka (KKE). Ta má mj. v posledních desetiletích významnou úlohu při posilování spolupráce komunistických stran na mezinárodní úrovni.

Polovina mladých bez práce

Španělské organizace Kolektivy mladých komunistů (CJC) a Svaz komunistické mládeže Španělska (UJCE) informovaly mj. o téměř 50% nezaměstnanosti mládeže, o hnutí nezaměstnaných, v jejichž čele stojí komunisté, a vynuceném odchodu mladých Španělů za prací do zahraničí.

Reprezentant mládeže Komunistické strany Turecka (TKP) popisoval místní boj mládeže proti autoritářskému režimu tureckého prezidenta Recepa T. Erdogana a jeho strany, a roli Turecka v podvratné válce a vysílání teroristů proti syrskému lidu.

Kyperská Jednotná demokratická organizace mládeže (EDON) přinesla podrobnosti o nedávné bankovní krizi, která postihla obyvatelstvo tohoto ostrova.

Představitelé KSM hovořili také se dvěma organizacemi z Německa - Socialistickou německou dělnickou mládeží (SDAJ) a Svobodnou německou mládeží (FDJ) o plánovaných společných aktivitách a budoucí spolupráci.

Argentinská Federace komunistické mládeže (FEDE) seznámila zástupce české komunistické mládeže se současnou situací ohledně Malvín, ostrovů okupovaných Velkou Británií.

Brazilský Komunistický svaz mládeže (UJC) pak poukázal na narůstající expanzi kapitálu z Brazílie do dalších zemí regionu a rostoucí pozici této země směřující k roli imperialistické mocnosti v Latinské Americe.

Delegace Komunistické mládeže Venezuely (JCV) hovořila především o aktuální situaci ve Venezuele, kde po smrti prezidenta Hugo Rafaela Cháveze Fríase dochází ke stupňování útoků imperialismu i domácí oligarchie vůči procesu tzv. Bolívarské revoluce.

Setkání s hostiteli

Pochopitelně nemohlo chybět ani setkání s hostitelskou Komunistickou mládeží Ekvádoru (JCE), která mladé české komunisty informovala o aktuální situaci v zemi, postojích ekvádorských komunistů ke změnám představovaným tzv. občanskou revolucí i aktuálních problémech komunistického hnutí v této festivalové zemi.

Členové KSM se setkali také se zástupci Ligy mladých komunistů (YCL) USA, kteří poukazovali na překážky v politické práci, jež neustále činí mladým komunistům vláda této země.

Mimořádně zajímavá byla debata s delegací Lidové fronty za osvobození Západní Sahary (POLISARIO), jejíž členové informovali o kruté realitě své země dlouhodobě okupované sousedním Marokem.

Na předchozí akce solidarity KSM s lidem Sýrie navázalo i setkání se syrskou delegací. Ta prezentovala sérii fotografií dokumentujících krvavé důsledky podvratné války vedené Spojenými státy a jejich spojenci v regionu.

Během rozhovorů se členy Všeobecného svazu palestinských studentů potvrdili členové KSM svou solidaritu s bojem palestinského lidu a mládeže proti okupaci jejich země Izraelem.

Přestože se festival koná v Latinské Americe, bylo právě zde uspořádáno zasedání přípravné skupiny X. setkání evropských komunistických organizací mládeže, které proběhne v únoru 2014 v Madridu. Toto setkání se přitom konalo již dvakrát v Praze za pořadatelství právě českého KSM.

KSM rovněž inicioval jednání zástupců organizací z bývalých socialistických zemí o dalších formách spolupráce, jež navázalo na setkání v Kyjevě z roku 2011.

Tribunál

Coby tradiční součást SFMS nechyběl ani v Quitu Antiimperialistický tribunál. Jeho hojně navštívenému dvoudennímu zasedání dominovalo přednesení mnoha konkrétních obžalob zástupci mládeže z Vietnamu, Kuby, Kolumbie, Palestiny nebo Sýrie.

Zástupci jednotlivých delegací se také sešli v budově Ministerstva zahraničních věcí Ekvádoru k projednání a schválení závěrečné deklarace festivalu a poselství solidarity jednotlivým národům a organizacím, které čelí imperialismu.

V závěrečné deklaraci se mj. uvádí: Úspěch XVIII. SFMS znovu potvrzuje naši politickou vůli pokračovat v tom, co předchozí generace započaly prvním festivalem v Praze roku 1947. Federací a jejími partnery byl zažehnut plamen festivalového hnutí.

Během své 68leté existence vytvořilo festivalové hnutí důležitý prostor pro internacionalizaci dějinných zápasů národů proti kolonialismu, diktaturám, fašismu, válečnému vměšování a útokům na suverenitu národů a na práva pracujících a mládeže. Nezapomínáme na podporu, kterou festivalové hnutí mládeže obdrželo od SSSR a ostatních socialistických států. Přes nové a náročnější podmínky vzniklé po porážkách 90. let považujeme SFMS za velice široké hnutí hluboce spojené s nejbojovnějšími silami světové mládeže, zůstávající stejně jako předtím velice význačným mezníkem v antiimperialistickém boji mládeže. Antiimperialistické hnutí mládeže zvýrazňuje svými festivaly cestu míru, solidarity a společenského pokroku při překonávání kapitalistického vykořisťování. Na této cestě pokračuje současná mládež ve svém zápase...

Kromě osobností jako Hugo Chávez, Eloy Alfaro a Kwame Nkrumah vzdal festival ve svém závěrečném dokumentu hold také v nedávných dnech zesnulému jihoafrickému bojovníkovi proti apartheidu a imperialismu Nelsonu Mandelovi.

Kaple lidství

Ačkoliv jsou Česká republika a Ekvádor vzdálenými zeměmi, existuje mezi nimi pojítko v oblasti levicové kultury. To představuje vedle jiného tvorba významného ekvádorského malíře a komunisty Oswalda Guayasamina, jehož galerie nazvaná Kaple lidství je jedním z významných kulturních míst Quita. Jedno ze zde vystavených velkých pláten je věnováno českým Lidicím. Boj proti fašismu a imperialismu, proti kapitalistickému útlaku a zápas za lidskost a socialismus jsou tak odkazem tohoto významného ekvádorského umělce stejně jako dalším poselstvím SFMS.

KSM
Quito 13. 12. 2013

(mezititulky redakce)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.7, celkem 60 hlasů.

KSM

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.