Ilustrační foto

Právo na práci

Prosazování práva na práci je spíše výhledový požadavek, související se změnami společenských poměrů. V současné době lze v tomto směru prosazovat takové změny v zákoníku práce, které by neumožňovaly snadné a lehkomyslné propouštění zaměstnanců.

Spravedlivější odměňování za práci lze prosazovat zvýšením rozdílů mezi minimální mzdou a nejnižší přípustnou mzdou v členění podle míry složitosti a náročnosti práce, zakotvenou v Nařízení vlády o minimální mzdě. V tomto je nutno jednat se sociálními partnery.

Především však prosazovat důslednou kontrolu této právní normy příslušnými kontrolními orgány, tuto oblast dnes v podstatě nikdo nekontroluje.

Dále podporovat kolektivní vyjednávání na úrovni odvětví (svazů), kde lze do určité míry vyjednat spravedlivější mzdový systém. V tomto spolupracovat s ostatními levicovými stranami, snažit se o podporu a spolupráci s odborovými svazy.

Nepřiměřené rozdíly v odměňování jsou jednak v oblasti nejvyšších manažerských platů a jednak rozdíly mezi odvětvími. Manažerské platy lze řešit centrálním legislativním opatřením, to je však spíše morální problém, na ekonomiku to nemá výraznější vliv.

Rozdíly v odměňování mezi odvětvími jsou dány ekonomickým postavením odvětví ve světové ekonomice. Přetavení části zisků nadnárodních společností do mezd zaměstnanců by měl být dlouhodobý cíl strany, ale naráží na ochotu našich občanů pracovat za jakýchkoliv podmínek, nejen mzdových. To se projevuje především v menších městech.

Proto je třeba se spíše zaměřit na odstranění situace, kdy je v řadě odvětví vyplácena část odměny mimo výplatní pásku a tím je deformována celá mzdová a příjmová politika.

Pavel JANEČEK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 25 hlasů.

Pavel JANEČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


zami
2013-12-27 17:37
Pavel Janeček - po dlouhé době článek, který mi mluví z duše...
Akorát u KSČM narazíte, protože ta se zajímá o mudru judry, učitele,
ouředníky a herce. Ono je to v první řadě tím, že v parlamentu sedí
samý zaměstnavatel a žádný zaměstnanec. Že je Zákoník práce jen
cár papíru to tady píšu pořád. Ale je to hlavně tím, že text
" ..ta práce matka pokroku a s ní armáda otroků jde pránit svoji
čest..." se ti mladí komunisti nikdy nenaučili a ti staří dávno
zapoměli....
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.