Ilustrační foto

Lidská práva - co si vlastně připomínáme?

Je bezesporu správné připomenout si výročí ustavení Deklarace lidských práv. Myslím si, že je ale správné ukázat a zvážit, jak se s tímto fenoménem nakládá, komu slouží a komu by sloužit měl. Jeho flagrantní a systematické zneužívání můžeme každý den vnímat při pohledu na politiku současného světa, kdy pod záminkou - která po agresi vždy vyšumí do ztracena - jsou beztrestně napadány suverénní státy a vnucována jim cizí vůle. Jeho porušování je patrné jak zahraničními mocnostmi, tak i našimi polistopadovými vládami, které se staly jejich lokajem.

A vždy za takovýmto jejich pojetím boje za lidská práva zůstávají statisíce mrtvých a raněných, rozbitá infrastruktura v dotyčných zemích, tragédie a bída pozůstalých. Vnucuje se otázka - umíme s tímto fenoménem pracovat? Vždyť Deklarace lidských práv (přijata 10. prosince 1948 ve Valném shromáždění OSN) by měla být především nástrojem levice v zápase o důstojný život každého příslušníka lidské civilizace, vždyť její myšlenky vždy byly v jejím programu.

Je dobře, že dnes připomínáme tento velkorysý a teoreticky bezesporu humánní projekt. Je ale nutné poukázat i na jeho soustavné pošlapávání a zneužívání současnými mocnými světa na straně jedné a na naši nedokonalou - snad až trestuhodnou praxi, naši netečnost. Tento fenomén, spolu s historickou pravdou, by měl být, dle mého názoru, naším aktivním nástrojem pro obhajobu programu komunistického hnutí, komunistických stran, skutečných komunistů - tedy i práv řadového občana.

Nyní, když jsme si připomínali toto výročí, bychom si měli uvědomit, že dosud vůbec nevyužíváme možnosti tohoto nástroje a necháváme se vtlačovat do role zločinců. Komunistům je vyčítán pojem třídní boj - pojem, který v podstatě schematicky popisuje zápas o lidskou důstojnost, právo občana na důstojný život. Čím se komunisté vůbec provinili? Porovnáme-li věcně společenské systémy, pak je evidentní, že jedině tím, co v praxi dokázali - lidská populace je na takové technické úrovni, že při racionálním hospodaření může garantovat důstojný život každého jejího příslušníka.

Domnívám se, že pojem třídní boj lze nahradit výrazem boj za lidská práva, tedy pojmem, který je současnou společností obecně akceptován. A na základě toho bychom měli usilovat o rehabilitaci komunistického hnutí včetně zrušení našeho ostudného zákona o zločinnosti komunistického systému.

Evžen SMRKOVSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.9, celkem 14 hlasů.

Evžen SMRKOVSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


ferdaholub
2014-01-14 16:56
Evžene,píši si za 1 !!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.