Zleva Václav Dvořák, Lenka Procházková a Jan Bouček na tiskové konferenci. FOTO - Haló noviny/Radovan RYBÁK

Shrábne církev i to, co jí nepatřilo?

Spisovatelka Lenka Procházková a dokumentarista Václav Dvořák podali trestní oznámení na generální ředitelku Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděždu Goryczkovou a případně další neznámé pachatele pro »vážné podezření z páchání trestné činnosti« v souvislosti s možným vydáním poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou katolické církvi.

Get Adobe Flash player

Oba bojovníci proti nepřiměřenosti tzv. církevních restitucí, kteří mj. psali dopisy papežům, to oznámili ve čtvrtek na tiskové konferenci přímo před vchodem do budovy České televize v Praze. »Pokud jsme jako nezávislé iniciativy konali běžné tiskové konference, tak většinou nepřišla žádná televize či rozhlas. Řekli jsme si, že vyjdeme vstříc naší veřejnoprávní televizi, kterou si všichni platíme, a postavíme se před její vchod. Kdyby totiž někdo měl zájem a vyšel s kamerou, mohl by si nás rovnou natočit,« řekla Procházková na vysvětlenou, proč se tiskovka občanské iniciativy Stop církevním restitucím koná v nezvyklém prostředí - venku.

Get Adobe Flash player

Zelenou horu rekonstruoval stát

O kostel, jenž je národní kulturní památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO, projevila zájem římskokatolická církev (ŘKC), přestože jí podle podkladů této iniciativy nepatřil. »Kostel byl součástí žďárského cisterciáckého kláštera, zrušeného Josefem II., a majetek přešel do Náboženské matice. Ta byla roku 1826 také zrušena a její majetek byl privatizován,« vysvětlil historické souvislosti Dvořák. Roku 1930 měla majetek získat Eleonora Kinská a podle něho jí patřil až do vydání dekretů prezidenta Beneše. »Jak se tedy může ŘKC ucházet o kostel, který byl v soukromém držení šlechticů, postupně chátral, dokonce v něm byl ve 30. a 40. letech ovčín?« podivil se. Čs. stát jej převzal ve zdevastovaném stavu a rekonstruoval jej do současné podoby, zdůraznil dále. »Nemáme jinou možnost než trestní oznámení, abychom na případ poukázali a donutili státní orgány, aby se tímto pokusem o privatizaci státního majetku pečlivě zabývaly. Domníváme se totiž, že dokumenty, jež církev předložila, nejsou v pořádku,« vysvětlil Dvořák.

Žádost církve o vydání kostela na Zelené hoře by měl NPÚ posoudit do konce ledna, termín není definitivní. Případ se jeví nejednoznačně: NPÚ požádal Národní archiv i město o dohledání dalších dokumentů a výsledek podle ředitelky Goryczkové dosud není k dispozici. Avšak »dokumenty, které církev předložila, nasvědčují tomu, že by to mohlo být vydáno,« řekla Goryczková včera ČTK bez bližších podrobností. K trestnímu oznámení se odmítla vyjádřit, nicméně si stojí za pečlivou prací ústavu. »NPÚ zatím nerozhodl o vydání jediné věci,« dodala.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je nejvýznamnější stavbou požadovanou brněnským biskupstvím, které celkově uskutečnilo nejméně 760 výzev k vydání majetku.

Příklad občanské aktivity

Jan Bouček, původním povoláním hajný, sdělil novinářům své zkušenosti s procesem předávání majetku. Jako aktivní občan hledal v archivech a dobovém tisku a předal konkrétní podnět pozemkovému úřadu a podniku Lesy ČR, který i na základě toho odmítl vydat církvi 221 hektarů lesa. »To je první vlaštovka. Ale je toho více,« upozornil hajný, jenž ani zdaleka nemá takové možnosti jako úředníci. »Je smutné, že já jako občan mám tyto věci dohledávat. Měli to dělat ti, kteří připravili zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a ministerstva kultury a zemědělství měla sdělit, které majetky církvím nepatří,« je přesvědčen. Zmínil např. to, jak v klášteře Želiv nyní prý církev podniká a využívá rekonstrukcí a investic, které do objektu vložil čs. stát. Nejen proto by dle něho měly být na misky vah položeny státní investice do zvelebení objektů. »Bývalá vláda toto vůbec v zákoně nezohlednila, i když určitě měla,« komentoval Boučkova slova odborník poslaneckého klubu KSČM, zabývající se církevní problematikou, Vladimír Koníček. »Hájenky, budovy atd., když je přebíral stát ‚za těch komunistů‘, neměly vybavenost. Dnes jsou všechny vybaveny a církev to nestálo ani korunu,« řekl před novináři hajný.

Bouček připomněl některé sporné žádosti, např. řádu německých rytířů či strahovského řádu premonstrátů. Druzí jmenovaní podle něho prodali 2. října 1939 nemovitý majetek nechvalně proslulému Konradu Henleinovi. Po válce se prý premonstráti domáhali zestátněného majetku do svého vlastnictví, »něco málo dostali«, ale většina zůstala v majetku státu. »Nyní však celý majetek premonstráti požadují po našem státě zpět, přestože za něho dostali od Henleina zaplaceno,« rozčiluje se Bouček.

Seznamy pozemků na webech

Dvořák s Procházkovou vyzvali státní úředníky, aby se chovali loajálně k ČR a nepodlehli slibům katolických hodnostářů; požádali též občany, aby veřejně poukazovali na nejasnosti, které se okolo vydávání majetku objevují. Stejnou výzvu k veřejnosti směřuje i poslanec Koníček. Seznamy všech pozemků jsou na webových stránkách Lesů ČR (www.lesycr.cz, sekce Restituce) a Státního pozemkového úřadu (www.pfcr.cz). »Mají-li občané jakékoli podněty k vydávaným pozemkům, nechť se obracejí na Lesy ČR a pozemkový úřad,« informoval náš list Koníček.

»Neustále se používá termín ‚restituce‘, ačkoli o restituce v žádném případě nejde. To je dar státu církvi! Dar majetku, který ŘKC nevlastnila minimálně 250 let, neboť byl pod zvláštním režimem - nesměla jej prodávat, kupovat bez souhlasu státních úředníků,« zopakoval Dvořák argumentaci a hajný Bouček uzavřel slovy »církvím dejme jen to, co bylo prokazatelně jejich«.

O tiskovou konferenci iniciativy nikdo z ČT neprojevil zájem, ačkoli shodou okolností před jejím začátkem vstoupil do hlavní budovy její generální ředitel...

(mh)

Audio 1: Lenka Procházková, Václav Dvořák, Jan Bouček

Audio 2: Václav Dvořák, Lenka Procházková


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 169 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vladimsv
2014-01-25 11:11
Článek o tom, že sice nexistuje cenzura ale ignorování medii to co
není v mainstreamovém proudu a o čem nemá být veřejnost
informována. Pak také o tom jak dokáže být církev nenasytná.
Započala nová rekatolizace národa za pomoci vráceného velkého
majetku a nezaměstnanosti. Pochválen buď Ježiš Kristus pane faráři.
Nebyla by na farském poli či lese nějaká práce. Třeba za polévku?
Strašná představa ale né tak vzdálená skutečnost.
suda.jan
2014-01-23 20:33
Jde o víc a žel, prohlášení a protesty nestačí.
rtomandl
2014-01-23 18:14
konečně trochu konkrétních údajů, článek je dobrý, pokud jsou
údaje pravdivé, pak nechápu nízký průměr hodnocení, kdo ho asi
snižuje? jen víc důkazů o nenažranosti řkc.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.