Zkušenosti ženského hnutí v zahraničí předala Tereza Čechová Humpolcová. Vpravo Soňa Marková.

V komisi žen nudu neznají

Členky Komise žen ÚV KSČM rozhodně nelení a stále něco vymýšlejí. Od doby, co byla tato komise zformována (tvoří ji 14 zástupkyň krajských organizací strany), systematicky pracují: pořádají každoročně dva osvětové semináře pro členky, členy, sympatizantky a sympatizanty, navrhují vedení strany opatření, která mají zvýšit možnosti žen uplatnit se v politice strany i v celé společnosti, a v souladu s moderními levicovými trendy předkládají návrhy, které reagují na výzvy doby.

V sobotu 14. dubna komise žen (KŽ) uspořádala v Praze celostátní setkání členek KSČM, kterého se zúčastnil také místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš (do jeho ranku patří odborné zázemí a spolupráce s občanským sektorem). Na setkání přišla i předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá a bývalá členka dolní komory Milada Halíková, jež má bohaté zkušenosti z ženského hnutí, neb je předsedkyní ČSŽ v Havířově. Také je zastupitelkou města a kandiduje do Senátu. Že by KŽ prvním ročníkem celostátního aktivu členek založila tradici?

Předsedkyně KŽ, zastupitelka Náchoda a kandidátka do Senátu Soňa Marková v úvodu shrnula situaci v angažovanosti žen v rámci komunistické strany. Podíl členek strany narůstá, avšak z 92 členů a členek ústředního výboru je jen dvanáct žen, z 22 členů a členek Výkonného výboru ÚV KSČM je pět žen, informovala. Ze 14 krajských organizacích stojí v čele ženy jen ve čtyřech (Praha, Liberecký, Jihočeský a Královéhradecký kraj) a jen 17 žen předsedá okresním (obvodním) výborům strany. »Naší straně by slušela i místopředsedkyně pro otázky rovných příležitostí,« přála by si Marková, která – jako vždy – ozvláštnila setkání trefnými a, žel, platnými citacemi jako například: »Žena musí vždy pracovat dvakrát důkladněji než muž, aby byli muži vůbec ochotni uznat, že něco dělá.« (Indíra Gándhíová)

Zkušenosti z praxe

Cenná byla diskuse, která nabídla řadu dobrých příkladů z práce členek KSČM pro občany, ale také se dotkla sociálně-ekonomických podmínek, v nichž ženy, a jejich rodiny, u nás žijí. KŽ ÚV KSČM se chce právě těmito aspekty života žen zabývat, protože její činnost není »jen gender«, jak se mylně někteří a některé domnívají.

Starostka Horních Bludovic v Moravskoslezském kraji Jana Pohludková je pyšná na to, že jí občané dávají najevo, jak jsou spokojeni se životem v obci. Pohludková vstoupila do politiky, když její děti byly již dospělé, a může se jí tedy věnovat naplno. To je právě onen handicap, který mají matky malých dětí, pokud se chtějí zapojit do veřejného života a není dostatek předškolních a volnočasových zařízení. Hnacím motorem je jí rodina, přátelé i obyvatelé obce. Pohludková se bude opět letos, na kandidátce KSČM, ucházet v komunálních volbách o hlasy voličů a voliček, aby mohla ve své práci pokračovat.

Odborářka Alena Grospičová z Mladé Boleslavi se pochlubila svými zkušenostmi. Podnik Škoda Auto, v němž je zaměstnána, bude nabírat další zaměstnance a zaměstnankyně a firma pro ně bude stavět byty a celkovou vybavenost. Jednou z hlavních priorit jihočeského regionu je podle předsedkyně OV KSČM Strakonice a tamního LKŽ Marie Pavlovičové úrazovost dětí. Pod záštitou zdravotně sociální fakulty byla realizována studie dětských úrazů v Jihočeském kraji. »Bylo osloveno 874 dětí ve věku do 18 let, a výsledky?« pokračovala Pavlovičová. Nejvíce úrazů je ve věkové skupině 11-14 let, větší procento u chlapců, většina úrazů se odehraje v domácím prostředí a okolí.

Helena Hendrychová z Prahy se angažuje v hnutí důchodců. Situace mnohých seniorů a seniorek je vážná, přitom počet obyvatel seniorského věku dosahuje tří milionů a jsou to významní voliči a voličky. Vyzvala KSČM, aby rázně prosazovala zlepšení ekonomické situace starodůchodců. Na to reagovala poslankyně Vostrá vysvětlením, že se musí změnit nastavení valorizace, a přiblížila mj. svá jednání s ministryní financí s cílem nalezení zdrojů pro výstavbu mateřských škol a jeslí v obcích se státním příspěvkem. »Ženy v politice jsou pragmatičtější,« poznamenala.

Jana Vaisharová z Brna uvedla svou životní zkušenost: nese důsledky toho, že vychovala s manželem tři děti a pracovala kvůli péči o ně několik let na zkrácený pracovní úvazek. Dnes je za to »bita« a čerpá nižší důchod. I to se musí nějak do budoucna zohlednit, apelovala. V besedě zazněly i další příspěvky (některé na tomto místě zveřejníme).

Návrhy na Ženu roku 2018

Marková připomněla, že do poloviny června je možné zasílat Komisi žen ÚV KSČM návrhy na ocenění straniček v rámci soutěže Žena roku 2018. »Když je v politice žen málo, mění politika ženy. Když je v politice žen více, mění ženy politiku,« zakončila aktiv dalším citátem.

Přijaté závěry, které budou postoupeny stranickým orgánům:

  1. Důsledné prosazování rovných příležitostí žen a mužů i boj proti stereotypům v myšlení považujeme za důležitou součást politiky a programu KSČM jako moderní levicové strany.
  2. Oceňujeme dosavadní pozitivní změny a tendence – jako je například doporučení k sestavování kandidátních listin do všech druhů voleb i důraz na řešení problematiky rovného postavení žen, odsouzení všech druhů diskriminace, domácího násilí na ženách i prosazování opatření pro slaďování rodinného a pracovního života žen v programu i politice KSČM.
  3. Jsme přesvědčeny o tom, že k opětovnému získání širší podpory ve společnosti je nutné:

a)      Prosadit více žen na kandidátní listiny KSČM do všech druhů voleb prostřednictvím přijetí závazného kritéria: na prvních dvou místech zip, na dalších pozicích v každé trojici vždy jeden/jedna opačného pohlaví.

b)      Na stranických schůzích a akcích pořádaných KSČM zajišťovat hlídání dětí a čas konání více přizpůsobit rodičům malých dětí. Přijmout strategii prosazování rovných příležitostí žen a mužů, aktivně podporovat vzdělávání členů a členek v této oblasti i činnost ženské složky v rámci KSČM.

c)      Do programu a následně do návrhů příslušných zákonů prosazovat:

-        Rovné odměňování žen a mužů ve srovnatelných pozicích;

-        Opatření ke slaďování pracovního a osobního života, tj. především flexibilní úvazky (zkrácené, sdílené, práce z domova) s úpravou pracovní náplně a spravedlivého odměňování, včetně výpočtu důchodu, a kvalitní finančně dostupná předškolní zařízení i další služby pro rodiče;

-        Zálohové výživné;

-        Zohlednění trvale pečujících a ošetřujících osob při výpočtu výše důchodu tak, aby neupadaly do chudoby;

-        Odmítnutí domácího násilí a nepřijatelnost všech projevů sexismu, včetně zákazu takové reklamy.

Zájemkyně a zájemci si po skončení setkání mohli prohlédnout paláce, domy a památky na Staroměstském náměstí v doprovodu zkušeného průvodce.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.9, celkem 21 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.