Zamyšlení Radovana Bazgera: Proč...

Přemýšlím o tom, jak je život lidí rozmanitý a proč poslední dobou stále více negativních stránek ovlivňují osudy každého z nás...

Snad bychom se mohli na chvíli zastavit a zamyslet nad základními parametry hodnot a prostředí, do něhož se rodíme, v němž vyrůstáme, žijeme a nakonec se i měníme v prach.

Človek touží po úspěchu, klidu, pohodě v rodině, okolí, v práci. Každý chce být zdravý, šťastný, veselý. Všichni chceme žít v míru a pokoji bez stresu a starostí. Toužíme po přátelství a vše dobré bychom rádi věnovali dětem. Toužíme po světě bez válek. Máme rádi přírodu, vodu a modré nebe nad hlavou. Obdivujeme lesy, hory, zvěř i květenu a dokonalý svět je ideálem. Dobýváme vesmír a poznání vykresluje siluetu lásky k životu.

Pohlceni nicotou

Čeho jsme však jako lidstvo dosáhli? Svět kolem nás rozhodně není vysněným rájem. Nicota pohlcuje duši, a to se odráží v projevech každého z nás. Mnozí se honosí tituly a činy prospěšnými. Elita národů a lidstva vládne z vůle většiny a stále se pachtíme za svými sny. Neúspěšně, zato vytrvale. Houževnatost člověku vlastní zatím nedokázala napomoci potřebným změnám. Růžová budoucnost je zahalena mlžným oparem jako ve snu. Motorem pokroku není všeobecné blaho, což se odráží v reálném životě jedince.

Lidská civilizace napáchala ohromné škody ve světě a systematicky ničí i sebe sama. Dopouštíme se hrubých chyb. Kácíme lesy jak smyslu zbavení. Vypouštíme jedovaté látky do řek a moří. Dokonce je užíváme v potravinách. Znečištěný vzduch dusí a ničí zdraví všem tvorům. Těžíme víc nerostů a hornin. Jaderná technologie nám již nejednou ukázala svou nevlídnou tvář v podobě zbraní a smrt nesoucích mračen nezvládnutých zdrojů energie. Zamořili jsme svět plasty a nepořádek je už i na oběžné dráze kolem zdánlivě modré planety.

Chybný gen?

V domnění, že čím víc budeme vlastnit, tím budeme šťastnější, ještě více zrychlujeme tep dějin a drancujeme Zemi jako virus. Zvláštní je, že máme silně vyvinutý pud sebezáchovy, ale nedokážeme udělat vše pro zdraví a přežití budoucích generací nejen lidského druhu. Homo sapiens sapiens. Tedy člověk rozumný, tvrdí nám věda. Je tomu skutečně tak? Je normální, aby si inteligentní tvor podřezával pod sebou větev? Navíc vědomě? Určitě ne. Sobecká sebestřednost z nás dělá šílence omezené pocitem jedinečnosti. Je to vůle boží, nebo chybně naprogramovaný gen? Odpověď lidstvo zatím nehledá.

V minulosti bylo zvykem i ctí vyslechnout si názory starších. Jejich moudro se projevilo v rozhodnutích vedoucích článků společnosti. Dnes názory seniorů sklízí plody nepochopení a opovržení. Přitom opak by byl přínosem. Svět lidí je v rozkladu. Vznešené hodnoty budí posměch. Marně právě naši (pra)rodičové varují před záhubou, pokud nenastane zásadní změna.

Hektický závod do nikam

Vládne mamon a hektický závod o velkou neznámou v cíli. Naštěstí se zvyšuje počet těch, kteří si začínají uvědomovat, že takovým tempem a hlavně tímto způsobem do cíle nikdy nedoběhneme. Všichni upadneme před cílovou páskou.

Pomalejší, ale stálý růst životní úrovně zasahující všechny společenské vrstvy je mnohem lepší volbou a efektivnějším způsobem rozvoje civilizace než hyper vzestup jedné společenské třídy, kterou stejně brzdí další dvě ekonomicky méně silné hladiny. Svět potřebuje odstranit pomyslná zdymadla, plavební komory, kterými nemůže proplout každý.

Máme právo na střechu nad hlavou. Každý má právo na stejnou zdravotní péči bez ohledu na výši majetku a schopnost financovat lékařské zákroky a léčebné prostředky. Kdokoliv má být schopen ekonomicky zvládnout vzdělání své a potomků. Lidé mají právo zakoupit si ty nejkvalitnější potraviny v potřebném množství. Všichni mají mít i stejné povinnosti samozřejmě. Povinností společenství a vlády, ať už národní, nebo globální, je tyto podmínky pro každého člověka zajistit. Dohlédnout na to, aby cena práce člověka nebyla podhodnocena na úroveň, která znemožní jednotlivcům hradit vše, na co právo mají.

STOP válčení

Slýchám samozřejmě i názory, které se snaží vytvořit obraz naprosto zdecimovaného státního útvaru, který má veliké problémy s financováním všech oblastí správy země. Stejně to platí v případě EU, a pokud jednou vznikne vláda světová, tak nebude rozdílu. Jenomže dokud budeme muset neustále řešit rozkrádání rozpočtů, investice do vývoje a výroby zbraní, dokud budeme financovat ozbrojené konflikty, které i naše vlády vyvolaly a podporují je, nikdy nebudeme mít dost.

Dokud bude uměle vyvoláván strach z cizinců a zemí s jinou kulturou či náboženstvím, tak také nikdy na této planetě nedosáhneme tolik vytouženého blahobytu a míru pro všechny! Ano - všichni chceme žít v pokoji, bez stresu a starostí. Toužíme po přátelství a vše dobré bychom rádi věnovali dětem. Toužíme po světě bez válek, chudoby a nemocí.

Dokonalý svět je ideálem pro každého z nás. Proč však nečiníme ničeho k dosažení tohoto stavu? Mysleme na to, že budoucnost ovlivňuje nejen naše chování, ale i každý volební lístek. Ten kus papíru může být rozhodujícím a stále chybějícím střípkem v mozaice, která dovolí zobrazit v lidských duších obraz tolik potřebných změn. Výtvor, který je odkazem minulosti. Dílo, které hledáme...

www.bazger.eu


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 42 hlasů.

Radovan BAZGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


suda.jan
2014-02-10 23:12
Omlouvám se, oprava: suda.jan Proč nečiníme ničeho k dosažení
nápravy? Je to vůle boží, nebo chybně naprogramovaný gen? Boží
vůle to nebyla a není, ale způsobili to odpadlíci, renegáti od Boha.
Neznalost je veliká a má trvale velké následky. Odkazuji na:
www.volny.cz/nove_zjeveni , také na: brouzdej.cz/blogy/poselstvi
suda.jan
2014-02-10 23:07
Proč nečiníme ničeho k dosažení nápravy? Je to vůle boží, nebo
chybně naprogramovaný gen? Boží vůle to nebyla a není, ale způsobili
to oedpadlíci, renegáti od Boha. Neznalost je veliká a má trva leké
následky. Odkazuji na: www.volny.cz/nove_zjeveni , také na: brouzdej
cz/blogy/poselstvi
suda.jan
2014-02-06 23:40
Jistě je třeba se zůčastnit voleb. Každý máme odpovědnost za sebe a
současně za ostatní, jaký je tento svět. S tím ale souvisí naše
volba, rozhodnutí co chceme a co nechceme, jak se rozhodujeme. To je
základní.
ferdaholub
2014-02-06 15:23
Přidávám se k souhlasu s obsahem článku jež označuji jako dílo
Estéta!Letos máme super volební rok. Apeluji na lidi dobré vůle:
Zamysleme se všichni nad obsahem tohoto článku a udělejme pro tuto zemi
konečně něco pozitivního !!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.