Reklama

Ztráta důvěry v předsednictvo GA ČR

Mladí vědci a vědkyně sdružení ve Fóru Věda žije! (FVŽ!) požadují, aby vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace doporučila vládě ČR odvolání předsednictva Grantové agentury České republiky (GA ČR) z důvodu jeho nekompetentnosti a naprosté ztráty důvěry.

Druhým požadavkem FVŽ! je, aby GA ČR zveřejnila úplné znění postupů hodnocení projektů včetně všech pokynů pro hodnotitele, aby tak potvrdila nebo vyvrátila, jestli po hodnotitelích v prvním kole vyžaduje vyřazení 30 % projektů (hodnocení C). Dále má GA ČR zveřejnit relevantní statistická data, která potvrdí údajné opakované podávání návrhů nedostatečné úrovně.

GA ČR každoročně vědcům a vědkyním uděluje granty, na kterých je v současné době mnoho vědeckých týmů existenčně závislých. Nové podmínky soutěže vyvolaly ve vědecké komunitě silně negativní ohlasy a protesty. Nejkontroverznější novinku z dílny předsednictva GA ČR někteří vědci považují za »poslední kapku« a ozývají se dokonce výzvy k podání žaloby na agenturu. Podle nového pravidla totiž navrhovatelé a spolunavrhovatelé, jejichž návrhy budou v prvním kole letošní soutěže ohodnoceny známkou C, budou v příštím roce automaticky diskvalifikováni, a nebudou se moci soutěže o peníze pro svůj výzkum zúčastnit vůbec.

Několik expertů, kteří se podílejí na hodnocení projektů, FVŽ! potvrdilo, že GA ČR striktně vyžaduje, aby bylo v prvním kole vždy vyřazeno alespoň 30 % projektů v každém panelu (hodnocení C). Všichni tito navrhovatelé by tak přišli o možnost ucházet se o granty v dalším roce, a to ne nutně proto, že by jejich projekt byl špatně připraven. Ve spodních 30 % projektů nemusí být jen ty vyloženě nekvalitní, ale třeba i ty s pouhými formálními nedostatky.

»Považuji za zcela nepochopitelné, že se uvedené pravidlo vztahuje také na juniorské granty, o které budou žádat mladí perspektivní vědci a vědkyně, kteří se v náročných formálních požadavcích agentury nemusejí zcela orientovat. Mě osobně politika GA ČR velmi úspěšně demotivuje ve vědecké kariéře,« upozorňuje místopředseda FVŽ! Zdeněk Kameník.

Předsednictvo GA ČR tvrdí, že se v zaváděných pravidlech inspiruje podmínkami grantů European Research Council (ERC). FVŽ! se domnívá, že role této instituce je zásadně odlišná. ERC granty mají za úkol vysokými prostředky podpořit excelentní vědce a vědkyně, kteří již prokázali své kvality. GA ČR by měl kromě takovýchto případů podporovat i perspektivní vědecké týmy, které potřebují prostředky na dosažení excelence. »Není možné si představovat, že se nám budou zjevovat excelentní týmy z ničeho, a že budou existovat nezávisle na okolních pracovištích,« říká předseda FVŽ! Michael Komm.

Podle FVŽ! je tradičně arogantní rétorika GA ČR nepřípustná pro servisní organizaci, která má vědcům pomáhat v jejich výzkumu. »Vyjádření GA ČR, že roční vyřazení ze soutěže ‚poskytne navrhovateli a spolunavrhovateli dostatečný časový prostor pro přípravu a vytvoření kvalitního návrhu‘, je výsměch vědecké komunitě. Jsem přesvědčená, že ve skutečnosti se GA ČR snaží za pomoci absurdních prostředků zvýšit procentuální úspěšnost grantových soutěží.

Tato úspěšnost v minulých letech prudce poklesla zejména poté, co byly do grantů zahrnuty mzdové prostředky, a dostala se na úroveň, kdy o podpoře či odmítnutí návrhů rozhodují často nepatrné fluktuace v doporučeních hodnotitelů. Ze seriózní grantové soutěže se tak pomalu stává bizarní loterie,« dodává místopředsedkyně FVŽ! Michaela Vojtková.

FVŽ! je občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce. (zku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 11 hlasů.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.