Rozhovor Haló novin s Josefem Mandíkem, předsedou Českého svazu včelařů

Zahraničí obdivuje úroveň vzdělávání včelařů v ČR

Albert Einstein kdysi varoval, že pokud lidstvo vyhubí včely, do čtyř let vyhyne také. Co je na tom pravdy?

Včela je hlavním opylovačem hmyzosnubných rostlin. Celkem 84 % rostlinných druhů pěstovaných v Evropě a 76 % produkce potravin je závislých na opylení včelami. Její význam spočívá v udržení rozmanitosti naší fauny. Dokonalým opylením kulturních rostlin člověku pomáhá dosáhnout kvalitní produkce surovin pro výživu lidstva. Významnou úlohu sehrává nejen na polních kulturách, ale i v sadech a zahradách. V kulturní krajině to bez včel opravdu nejde. To především měl Einstein na mysli.

V Evropské unii působí kolem 700 tisíc včelařů, ale ty trápí v některých státech vysoké úhyny. Kde hledat možné příčiny?

Hlavní příčinu velkého poklesu stavu včelstev v EU spatřuji ve zdravotním stavu. Boj s nebezpečnými chorobami není na takové úrovni, aby vedl ke stabilizaci a nárůstu počtu včelstev. V naší zemi máme plošný a vysoce organizovaný způsob léčení, což v jiných zemích EU chybí. Orgány EU si uvědomují nedobrý stav oboru včelařství a přijímají určitá opatření a doporučení pro zvýšení stavu včelstev v jednotlivých členských zemích. Je to otázka podpory a motivace občanů k rozšiřování chovu včelstev.

Jak jste již pro Haló noviny krátce po znovuzvolení - po určité přestávce - do čela Českého svazu včelařů (ČSV) uvedl, EU sice podporuje včelaře dotacemi, ale háček je v tom, že druhou půlku dotace musejí včelaři získat ze státního rozpočtu. Jak to funguje?

Je to dotace na provádění opatření ke zlepšení podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Podmínky pro čerpání této dotace jsou dány nařízením vlády č. 197/2005 Sb. Novela nařízení vlády byla přijata v minulých dnech a včelaři se s ní mohou seznámit na internetových stránkách ČSV. Žadatel (chovatel včel) o dotaci na jednotlivá opatření předkládá žádost prostřednictvím ČSV. Český svaz včelařů je partnerem pro Státní zemědělský intervenční fond, který plní funkci platební agentury. Na každé opatření jsou vyčleněny prostředky do určité výše. Ty se skládají z finančních prostředků poskytnutých EU a státem. V posledních letech dokážeme čerpat do výše 100 % poskytnuté dotace. Ba naopak, žádosti o dotaci převyšují možnosti, takže požadovaná částka je krácena. Dotace se poskytuje na základě předložených dokladů o vynaložených nákladech včelaře.

Můžete říci, jak se v posledních 20 letech vyvíjel chov včel? Proč došlo k úbytku včelstev?

V roce 1990 bylo v ČR chováno téměř 808 tisíc včelstev. Chovatelů včel bylo cca 80 tisíc. V letošním roce se chová 526 tisíc včelstev, a to u 48 tisíců včelařů, přičemž optimální počet chovaných včelstev v ČR z pohledu dobrého opylení by byl 700 až 750 tisíc.

Pokles chovaných včelstev byl především zapříčiněn nepříznivými ekonomickými podmínkami, způsobenými výrazným nárůstem cen vstupů a poklesem, později stagnací cen včelařských produktů. Po roce 1990 se začal hroutit trh s medem, včelaři ho neměli komu nabídnout a výkupní cena spadla také až na 14 Kč za kilogram. Chovatelé na tuto situaci reagovali snižováním počtu včelstev tak, aby svoji produkci medu prodali v blízkém okolí. Nebo chovat včely přestali. Svoji úlohu v tomto období sehrály i nemoci včel.

Med se stále ještě nestal každodenní součástí stravovacího nebo pitného režimu lidí. Jak byste jim vysvětlil, že to není správné?

Včela je na našem světě desítky milionů let. A věřte, či nevěřte, se včelou je zde i jeden z hlavních včelích produktů - med. A jak dlouho je zde disacharid, sacharóza, řekněme kuchyňský cukr? Odpověď je nasnadě. Pár desítek let. Tento cukr je samozřejmě lacinější než med. Vždyť je vyráběn po celém světě průmyslovým způsobem, ať z cukrové třtiny či z řepy cukrovky. Žádný cukrovar však nikdy nevyrobí ten unikátní produkt, tu unikátní potravinu, která se skládá z jednoduchých cukrů – glukózy a fruktózy, tak lehce stravitelných, současně ale obsahující stopové prvky (za které vydáváme značné finanční prostředky, pokud jsou ve formě potravinových doplňků), vitaminy, enzymy a řadu dalších, tělu tolik prospěšných látek. Med je přirozenou součástí jídelníčku zdravého člověka, a jak praví nosné heslo programu na zvýšení spotřeby medu: Bez medu to nejde. Skutečně řadu kulinářských specialit bez medu připravit nelze. A význam programu je podtržen tím, že je spolufinancován orgány EU a ministerstvem zemědělství. Realizátorem programu je Český svaz včelařů.

Před časem jste uváděl, že v obchodě si naši včelaři nevedou špatně. Jaký objem produkce jde na náš a na zahraniční trh a co říkáte dovozu levného čínského medu?

Produkce medu v ČR byla v roce 2009 6900 tun. Vývoz medu činil 1850 tun a dovoz 1781 tun. Rozdíl mezi dovozem a vývozem v objemu není příliš velký. Špatné je ovšem to, že ČR vyváží med jako surovinu ve velkém balení a dováží se především maloobchodní balení do obchodních řetězců. Přitom med vyprodukovaný u nás má vysokou kvalitu. V současné době máme legislativně pokrytý prodej medu od včelaře. Tato praxe se osvědčila a objemy přímého prodeje se zvyšují. Spotřebitel má záruku, že kupuje skutečně kvalitní med vyprodukovaný ve svém regionu, což má význam i pro zdraví člověka. V roce 2009 činil přímý prodej spotřebitelům 4311 tun, přímý prodej do maloobchodu 397 tun a prodej výkupcům pro další zpracování 1300 tun. Kupovat dovážené medy představuje vždy určité riziko. Hlavně medy, které jsou směsí medů EU a třetích zemí, kde spotřebitel přesně nezná zemi původu. Vzhledem k tomu, že na světových trzích je medu méně, někteří nepoctiví zpracovatelé nastavují medy tzv. inverty, a tím klamou a šidí zákazníky. Proto doporučuji každému: Najděte si svého včelaře a kupujte med od něho. Kvalita českého medu je velmi vysoká.

Máte letitou zásluhu na vzdělávání mladých včelařů v nasavrckém zemědělském učilišti na Chrudimsku, kde jste dlouhá léta působil jako jeho ředitel. Jak si škola nyní vede?

V minulosti, kdy došlo k převodu všech učilišť od jednotlivých resortů do kompetence ministerstva školství, jsem usiloval, aby máloletá učiliště zůstala v resortu zemědělství. Do této kategorie se řadilo i včelařské učiliště v Nasavrkách. Nepodařilo se. V rámci tzv. optimalizace by jediná včelařská škola v ČR neobstála a byla by zrušena. Bylo vynaloženo veškeré úsilí pro zachování možnosti vzdělávání pro obor včelař. Konečným řešením bylo založení obecně prospěšné společnosti, jejímž zakladatelem je stát prostřednictvím ministerstva zemědělství a ČSV. Je zde zřízeno Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. V současné době jsou otevřeny čtyři třídy dálkového studia oboru včelař. Probíhají zde kurzy, školení, semináře, soutěže a různá jednání pro včelařský obor. Škola se s ČSV stará o včelařské kroužky působící v ČR. Zajišťuje pro ně soutěže, a to i na mezinárodní úrovni. Poskytuje zájemcům ubytování a stravování. Vzdělávací centrum se stále modernizuje a je centrem na dobré úrovni. I zahraniční hosté se netají obdivem nad úrovní a systémem vzdělávání včelařů v ČR.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 73 hlasů.

Jiří ČERNÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.