Princip spravedlivého obchodu se dostává i v ČR do širšího povědomí

Fairtradová města startují i u nás

PRAHA – Včera v ČR oficiálně odstartovala národní verze úspěšné mezinárodní kampaně Fairtrade Towns (fairtradová města).

Kampaň fairtradových měst zaštítilo ministerstvo životního prostředí, koncept má také podporu Národní sítě zdravých měst ČR.

Kampaň se neobrací jen na města a malé obce, status mohou získat i univerzity, školy, církve. Fairtradové město je status určený městům podporujícím fair trade. Cílem kampaně je osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Pro města status představuje zajímavý marketingový nástroj, jehož prostřednictvím svým občanům a partnerům prezentují svou společenskou odpovědnost. Některá česká města (Brno, Litoměřice, Vsetín, Třebíč) fair trade podporují již nyní. Garantem kampaně v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou Společnost pro Fair Trade a Ekumenická akademie Praha. »Status přináší městům příležitost podpořit spravedlivý obchod, zasadit se o udržitelnou spotřebu, získat obraz společensky odpovědného města a pozornost médií. Jedná se o aktivitu, do které se v zahraničí rádi zapojují místní občané i organizace,« shrnul koordinátor kampaně ze Společnosti pro Fair Trade Stanislav Komínek.

Města a jiné veřejné instituce mohou status získat při splnění pěti kritérií, např. město oficiálně podporuje fair trade a úřady využívají fairtradové produkty pro vlastní potřebu, v místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty apod.

»V r. 2007 zorganizovalo město Brno mezinárodní seminář, jehož hlavním cílem bylo získat zkušenosti s podporou fair trade od partnerských měst Vídně, Leedsu a Stuttgartu. Zvyšujeme informovanost veřejnosti o tomto tématu, vydali jsme leták, obyvatelé Brna se mohou s fairtradovými produkty seznámit na pravidelných ochutnávkách, fairtradové produkty se rovněž staly součástí nabídky občerstvení na brněnské radnici,« vysvětlila vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město Ivana Draholová.

Koncept fairtradových měst vznikl ve Velké Británii v r. 2001 a je populární především v západní Evropě. Mezi fairtradová města patří např. Londýn, Liverpool, Manchester, Dortmund, Hannover, Brusel, Antverpy, Kodaň, Malmö, Dublin, Belfast, Florencie nebo Řím, ale i malá městečka a vesničky. Kampaň se postupně rozšířila i do Austrálie, Afriky, Kanady a USA. »Fairtradová města se během 10 let od svého založení stala mezinárodním hnutím, které v současné době zahrnuje více než 910 měst v 19 zemích světa. Očekává se, že v r. 2011 získá status jubilejní tisící město. Může se jím stát i některé z českých či moravských měst,« řekl Jiří Hejkrlík, předseda Asociace pro fair trade.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.7, celkem 6 hlasů.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.