Reklama
--> 

Vláda musí nejprve řešit vznik železničního holdingu

říká v rozhovoru pro Haló noviny Jaroslav Pejša, předseda Odborového sdružení železničářů

K 1. červenci by mělo být převedeno zhruba 9500 zaměstnanců Českých drah ke Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Vaše odborové sdružení tento krok ministerstva dopravy kritizovalo. Proč?

Ano, ministr dopravy Vít Bárta navrhl a ve vládě prosadil, že k tomuto datu skutečně přejde na 9500 výpravčích, signalistů, hláskařů a jiných zaměstnanců z oblasti řízení provozu na železnici od Českých drah ke SŽDC. Jde o tzv. přesun »živé dopravní cesty«, přičemž ale vláda tento jejich převod podmínila tím, že nebude mít dopady do státního rozpočtu. Znamená to, že přejdou lidé, zatímco nemovitý majetek zůstane Českým drahám.

Podle nás jde o naprosto nepromyšlený krok, který ministerstvo dopravy prosazuje. Přitom postrádáme cílový stav na železnici v příštích letech. Mimochodem, ten by měl být součástí tzv. superstrategie, kterou předložil ministr dopravy Vít Bárta na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), a který po kritice odborů i zaměstnavatelů byl stažen z jednání k dopracování.

Takže uvedený krok vlády vidíme jako nesystémový. Vláda by měla nejprve vyřešit otázku vzniku železničního holdingu, který by pro jednotlivé železniční dopravce vytvořil výhodné podmínky jako je tomu například v Německu. Zřízení železničního holdingu je pro nás prioritou.

Bude pro zaměstnance, kteří přejdou z Českých drah k SŽDC, zajištěna i platnost kolektivní smlouvy?

Do konce letošního roku bude pro ty, kteří přejdou k SŽDC platit jejich stávající kolektivní smlouva, kterou mají uzavřenu u Českých drah. Ale na podzim letošního roku začne obtížné vyjednávání s vedením SŽDC, aby byly těmto lidem zajištěny adekvátní podmínky, jaké by měli u Českých drah. Je to dáno tím, že u SŽDC platí kolektivní smlouva až do roku 2013, přičemž se původně vůbec nepočítalo s objemem peněz pro nové lidi a profese. Vedení SŽDC bude muset na základě požadavku odborů znovu »otevřít« kolektivní vyjednávání a do kolektivní smlouvy zapracovat pasáže z kolektivní smlouvy z Českých drah, které se týkají oblasti řízení provozu. Odbory požadují, aby do této kolektivní smlouvy bylo zapracováno vše.

Vedení SŽD má přitom od ministra Bárty za úkol ušetřit na provozních nákladech šest procent objemu stanovených prostředků. Domníváme se, že to pro něj bude velmi obtížně splnitelný úkol a že ve skutečnosti nebude reálný. V každém případě požadujeme, aby ministr dopravy spolu s generálním ředitelem Českých drah a generálním ředitelem SŽDC podepsali s odbory memorandum, které by se stalo základní směrnicí pro režim provozu na železnici.

Budovy a jiný majetek ale zůstávají i nadále v rukou Českých drah…

Ano. Lidé by měli sedět ve svých původních kancelářích a v tom právě nastává problém. SŽDC bude u Českých drah v nájmu. Pokud si vedení SŽDC představuje, že si pronajme jednu jedinou dopravní kancelář a ostatní část budovy, či budov jej nebude zajímat, může nastat stejná situace, jako na trati Liberec – Žitava – Varnsdorf, kdy se zahraniční železniční společnost Arriva ekonomicky nepodílí na provozu nádraží ve Varnsdorfu. Město Varnsdorf rovněž ne. Takže budova Českých drah je uzavřena a v provozu je jen jedna dopravní kancelář, kde si cestující mohou koupit lístky. Jinak ale stojí na peronu, protože pro ně není ani čekárna.

A přesně takhle to může skončit i s jinými budovami Českých drah, protože ČD nebudou mít prostředky na kompletní údržbu těchto budov. A SŽDC si bude chtít pronajmout pouze dopravní kancelář. Naskýtá se otázka, co bude s těmito budovami dále?

Jaké je tedy stanovisko železničních odborů k tomuto problému?

Odbory ministerstvo dopravy, potažmo vládu, upozorňovaly, že by v rámci toho měli být převedeni nejenom lidé, ale i majetky, které jsou s jejich činnostmi spojeny. To se nestalo a je zcela pochopitelné, že dopravce, byť je dominantní, nemůže na své náklady udržovat nemovitosti, které mají sloužit i jiným, to je konkurenčním dopravcům. Tady jde o využití společných prostor, chodeb, čekáren, sociálního zařízení apod.

Může tedy nastat situace, že České dráhy, zejména u menších nádraží, tyto budovy uzavřou. A SŽDC si sama těžko postaví nový objekt. Pracovní podmínky zaměstnanců, přecházejících k SŽDC, by se mohly takto výrazně zhoršit. Tento scénář, který se zde rýsuje, nechceme dopustit.

Vedení Českých drah, vedení SŽDC a především ministr Bárta nás sice ubezpečují, že v žádném případě nesmí dojít ke zhoršení podmínek pro zaměstnance, naše obavy však vycházejí z dlouholeté praxe. Proto zdůrazňuji, že nechceme připustit, aby tímto převodem trpěli zaměstnanci, a chceme pro ně vyjednat stejné podmínky u SŽDC jako u Českých drah.

Hovoříme zde o pronájmech budov Českých drah státní organizací Správa železniční dopravní cesty. Obdobný problém se ale týká i konkurence Českých drah...

Zájem konkurence Českých drah, zejména společnosti RegioJet, jejíž sesterská společnost Student Agency provozuje známé dálkové žluté autobusy, je především o lukrativní trať Praha – Ostrava. Jak to chce vedení této společnosti řešit? Pronajme si nějakou kancelář, či místo k prodeji svých jízdenek? Anebo zaplatí Českým drahám nějakou provizi za to, že budou prodávat její jízdenky. Proč by to ale dělaly? Vždyť jde o konkurenci, to je nelogické. Někdo musí Českým drahám zaplatit za údržbu a úklid, případně za opravy. Zákon o drahách toto však neupravuje. Není vyřešena otázka financování od jiných dopravců. Navíc, kdo rozliší cestující, zda jde o cestující Českých drah, či jejich konkurence. To vše vytváří otazníky, na které je potřeba najít odpovědi.

FOTO – internet (nádraží ve Varnsdorfu)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 7 hlasů.

Miroslav SVOBODA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama