Reklama

Miliony oběti nacismu proti zkorumpovaným Čechům

Pražský městský soud zrušil v minulých dnech pro údajné nedostatečné odůvodnění zamítavé stanovisko Ministerstva vnitra ČR k registraci Sudetoněmeckého krajanského sdružení, jehož cílem je zrušit mj.

zákon o konfiskaci majetku Němců, zrádců republiky a pronacistických kolaborantů. Soud a Ministerstvo vnitra ČR by si to mezi sebou měly vyřešit v mezích platných zákonů a platného právního řádu, jehož součástí jsou i zákony schválené někdejším Národním shromážděním. Totéž platí i o dekretech prezidenta republiky Edvarda Beneše. Na to, že někdo dnes usiluje o přehodnocení výsledků a důsledků 2. světové války, mám však jednoznačný názor.

Skutečností je, že autorem formulace o vyhnání sudetských Němců je v dané věci ne příliš fundovaný Václav Havel, který se tím dostal do nepřípustného slovního i věcného rozporu s Postupimskou dohodou. Osobně zastávám stanovisko, že právní a majetkové vztahy, které vyplynuly z dekretů prezidenta E. Beneše, jsou platné. Jak dekrety z válečné doby, které překlenuly období okupace ČR a zachovaly kontinuitu právnického řádu ČSR, tak i ty z poválečné doby, které znamenaly včlenění výsledků mezinárodních ujednání do právního řádu Československé republiky. Není také možné považovat odsun sudetských Němců za kolektivní trest. Odsun totiž nebyl namířen proti německým antifašistům.

Chci rovněž připomenout, že k dekretům prezidenta republiky přijala v dubnu 2002 naléhavé usnesení i Poslanecká sněmovna. Svým způsobem tehdy odmítla snahy o otevírání otázek souvisejících s výsledky 2. světové války a vcelku jasně prohlásila, že právní a majetkové vztahy, které vyplynuly z válečných i poválečných zákonů a dekretů prezidenta republiky, jsou nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné.

Desítky milionů obětí německého nacismu a Německem rozpoutané války, mezi nimi i na 360 000 obětí z řad občanů Československé republiky, nás totiž zavazují, abychom nepřipustili falšování historie a zlehčování viny tzv. sudetských Němců za rozbití republiky, za okupační teror a hrůzy nacistické vyhlazovací války. Ten, kdo se dnes dovolává našeho soucitu s nacisty a s Němci, kteří aktivně podporovali Hitlera a vžili se do role panského národa, by měl narazit na společenský odpor. Obětem německého panování nad Evropou a válečného běsnění ve jménu vyvolenosti a rasové předurčenosti německého národa už život nikdo nevrátí a ničím je neodškodní. Dovolávat se nad jejich hroby soucitu s utrpením poražených Němců, těch, kdo podporovali Adolfa Hitlera a německou říši, je nestydaté.

Bohužel, dnes i v České republice některé politické strany a společenské skupiny ve svém falšování historie otevírají prostor pro podivné rehabilitace nacistů a kolaborantů a pro neuvěřitelně hanebné restituce majetku nacistů, Němců, kteří rozbíjeli československý stát, a dalších zrádců republiky. Navíc některým advokátům peníze od podivných zájemců o restituce majetku nacistů a zrádců republiky nesmrdí. A že se najdou i v České republice ti, kdo by chtěli dnes přehodnotit výsledky války a odškodnit poražené Němce a nacisty za to, že nezvítězili a byli potrestáni? Edvard Beneš to, že s tím někdo jednou přijde, předvídal. Dnes, jak víme z politiky i ze soudních síní restitučních procesů, otrnulo jak nacistům a jejich potomkům, tak i českým kolaborantům a jejich potomkům. Na této vlně se vezou někteří korumpovatelní Češi i političtí »aktivisté«. Je na nás, kdo ctíme památku protinacistického odboje a s úctou se skláníme k hrobům obětí nacismu a jím rozpoutané války, abychom nemlčeli. Je na nás, abychom všude, kde je to možné, jasně vyjádřili, že pokusy zfalšovat historii a změnit výsledky a důsledky porážky nacistického Německa a jeho pomahačů, jsou hanebné. A právě proto je důrazně odmítáme.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 115 hlasů.

Miroslav GREBENÍČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama