Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Rozhovor s vědkyní Magdalenou Bendovou z Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR

Přitahuje mě tajemství kapalin

V lednu jste v budově Akademie věd moderovala neobvyklou akci - Snídani vědkyň, která byla vůbec první událostí letošního Mezinárodního roku chemie.

Vysvětlete našim čtenářkám, proč byl pro letošek zvolen právě tento vědní obor?

Rok 2011 vyhlásila mezinárodní organizace UNESCO ve spolupráci s Unií čisté a aplikované chemie IUPAC kromě jiného na počest 100. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Marii Curie-Sklodowské. Marie Curie byla nejen první ženou, které kdy byla Nobelova cena udělena, zároveň i jedinou dvakrát oceněnou nobelistkou. Proto je jedním z cílů Roku chemie oslavit a zdůraznit přínos žen do vědy obecně a k chemii zvlášť. Hlavní záměrem je ale ukázat chemii široké veřejnosti v lepším světle, než jak je obecně vnímána; zdůraznit, že chemie je všude kolem nás, že je to obor, bez kterého se neobejdeme a díky kterému lze posouvat dopředu nejen vývoj nových materiálů a účinnějších léčiv, ale i například pochopit některé pochody v lidském těle. To je však jen pár příkladů za mnohé. V neposlední řadě si organizátoři Roku chemie dali za cíl podpořit tvůrčí stránku chemie a nadchnout pro tento obor více mladých lidí.

Jakým konkrétním způsobem bude Ústav chemických procesů AV, kde pracujete, rozšiřovat informace mezi laickou veřejnost o současných výzkumech v tomto oboru?

V našem ústavu se o popularizaci chemie snažíme nejen v tomto roce. Každoročně totiž pořádáme cyklus přednášek, tzv. pátečních pohovorů, které představují činnost jednotlivých oddělení našeho ústavu, ale které jsou spíše určeny již pro poučené publikum. Letos věnujeme Roku chemie i tradiční tzv. Hálovu přednášku, na které svůj výzkum představí některý významný zahraniční chemik. A co nabídneme zájemcům dále? Budou to chemické jarmarky, které se uskuteční 6. června v Příbrami a 23. září v Praze. Na obou akcích bude mít ústav svůj stánek, ve kterém se pokusí ukázat hravější stránku chemie formou interaktivních a zábavných pokusů. Hlavním pořadatelem jarmarků je společnost Česká hlava. Ta se v nich zaměří především na mladší publikum, děti a studenty středních škol. Dále budeme už tradičně organizovat v rámci Týdne vědy Dny otevřených dveří, jejímž prostřednictvím se naskytne jedinečná možnost nahlédnout do »kuchyně« našich laboratoří.

Zkuste se, paní inženýrko, na okamžik vžít do role popularizátorky, která má za úkol »naverbovat« do tohoto odvětví další pokračovatelky. Proč by měla být právě chemie perspektivní disciplínou?

Ženy a nejen je chemie často děsí, protože si ji asociují s průmyslem znečišťujícím životní prostředí, nebo ji vnímají jako obor, který vyžaduje jen biflování chemických vzorců a názvosloví. Osobně bych se snažila nové adeptky nalákat na fakt, že se chemie nezabývá jen syntézou průmyslových látek, ale že je to také multidisciplinární oblast, která má přesah i do dalších vědních oborů, jakými jsou botanika, geologie či medicína. Velký rozmach již mnoho let zaznamenává kupodivu teoretická chemie, která by mohla přilákat některé »geekettes«, tedy dámy mající zájem o počítačovou techniku a programování.

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se vy sama definitivně rozhodla pro studium chemie a posléze i výzkumnou činnost v této sféře?

Na to si vzpomínám velmi dobře, i když to nebyl jeden konkrétní okamžik, ale spíše takové zrání. Na základní i střední škole mi šly hlavně jazyky a dlouhou dobu to vypadalo, že se budu věnovat studiu francouzštiny, která mě velmi bavila a díky níž jsem dodnes velkou fanynkou francouzské kultury a životního stylu. Když jsem si ale podávala přihlášku na Filozofickou fakultu UK, bylo mi jasné, že ve velké konkurenci musím počítat i s neúspěchem, a tak jsem se zároveň přihlásila na VŠCHT, kam mě vzali na základě dobrých studijních výsledků. Oba moji rodiče totiž chemii vystudovali, oba v oboru více či méně dlouhou dobu pracovali, brávali mě s sebou do zaměstnání. Navíc mi maminka kupovala i popularizační knížky, a to nejen o chemii, ale i o fyzice a matematice. V laboratoři se mi prostě jako dítěti velmi líbilo. V době, kdy jsem se narodila, pracovala maminka v Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha. Prvním místem, kam mě v mých 14 dnech vzala, byla tamější keramická dílna. Čím víc jsem pak o své budoucí kariéře přemýšlela, docházelo mi, že mám na výběr mezi oborem, který mi sice zřejmě půjde snadno, ale nemusí být tolik spojen s tvůrčí prací, jako tlumočnice nebo překladatelka bych »jen« převáděla řeč jiných – a oborem, kde je možné kreativním způsobem uvažovat a pracovat. Nakonec jsem dala přednost VŠCHT.

Jako specializaci jsem si následně vybrala fyzikální chemii, což je oblast na pomezí chemie a fyziky, kde se navíc velkou měrou využívá i matematiky. Právě tato rozmanitost vyplývající ze spojení všech těchto sfér mě nakonec přilákala ke studiu chemie. A to, že se věnuji právě výzkumu, je už jen logickým důsledkem, protože na práci v laboratoři se mi nejvíc líbí možnost experimentování. Výsledky, které tímto způsobem získám, mohu interpretovat i teoreticky, na základě znalostí jak chemických, tak fyzikálních vlastností zkoumaných látek. Navíc mne přitahuje ono kouzlo bádání. A věřte mi, o překvapení tady nouze nebývá!

Jakým druhem výzkumu se v současné době zabýváte?

Dnes pracuji v Termodynamické laboratoři Eduarda Hály a studuji fyzikálně-chemické vlastnosti kapalných směsí. To znamená, že například zjišťuji, do jaké míry se jednotlivé kapaliny vzájemně mísí, což může mít význam pro návrh průmyslových procesů, při kterých je nutné např. vyčistit reakční produkty od nežádoucích látek. Vhodné rozpouštědlo totiž může danou látku rozpouštět ve významně větší míře než ostatní příměsi, a tím ji lze ve směsi separovat. Znalost rozpustností je také důležitá pro organickou syntézu – v současné době pracujeme na směsích, které lze využít jako reakční prostředí pro efektivnější výrobu některých léčiv.

Máte na starosti také organizaci již zmiňovaných Dnů otevřených dveří či popularizaci chemie. Můžete naše čtenářky na ty letošní Dny pozvat?

Budou součástí Týdne vědy a uskuteční se na konci prvního listopadového týdne. Kromě tradičních exkurzí na některá pracoviště se chystáme program rozšířit i o některé experimenty, které budeme předvádět na letošních jarmarcích. V našich laboratořích mimo jiné ukazujeme využití mikrovlnných technologií v různých aplikacích, jak se zkoumá znečištění ovzduší, nebo jak lze využít oxidu uhličitého k izolování užitečných přírodních látek. Více informací se případní zájemci o návštěvu dozvědí na našich webových stránkách www.icpf.cas.cz.

Foto - Zdeněk WAGNER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 1 hlas.

Alžběta MELICHAROVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama