Bárta skončil, zásadní problémy dopravy trvají

Všehoschopný ministr dopravy V. Bárta (VV) sice 8. dubna 2011 skončil, ne však obrovské problémy dopravy České republiky, vyprodukované 21 lety velmi špatné dopravní politiky, korunované právě Bártovými chaotickými kroky.

Infrastruktura v dezolátním stavu

Nejvážnějším problémem dopravy je velmi špatný a nejednou i havarijní stav stále větší části dopravní infrastruktury ČR, způsobený hrubým přehlížením potřeb řádné péče o ni. Špatný stav dopravní infrastruktury se sice konstatuje v mnoha koncepčních materiálech ministerstva dopravy, leč přednostní výstavba dálnic a jim podobných rychlostních silnic a některých dalších velkých staveb nadřazené dopravní infrastruktury říká, že ostatní dopravní infrastruktura ČR se může rozpadnout. Bártova dopravní »superstrategie« znamenala u silnic 2. a 3. třídy jen otevřené přiznání dlouhodobě praktikované politiky. Křižácké tažení proti lokálním železničním tratím navázalo na nechvalnou antiželezniční politiku M. Římana (ODS) z let 1996-1997 a situaci dále zhoršilo.

Dopravní nedostupnost odlehlých regionů

Druhým zásadním problémem dopravy ČR je nedostatečná veřejná dopravní obslužnost, zejména odlehlejších venkovských regionů. I když se rozvíjí integrované dopravní systémy veřejné dopravy osob (do mnohých venkovských regionů ale dosud nedorazily, o jejich častém podvázání špatným stavem železnic nemluvě), a i když také v ČR platí směrnice Evropské unie o veřejné dopravě, nedostatečná veřejná dopravní obslužnost v řadě regionů ČR trvá a drastické snižování dotací krajům situaci dále zhoršuje. Převážně svévolné zastavování provozu na lokálních železničních tratích a jejich rušení příslušné regiony dále silně poškozuje, byť autobusové firmy na tom vydělávají. Za region přitom nelze považovat kraj, jak cynicky činí četné státní koncepce.

Ekologie, zdraví, urbanismus…

Třetím zásadním problémem jsou obrovské škody na životním prostředí, zdraví lidí a urbanismu, které doprava a hlavně reálná, velmi silná preference silniční dopravy přináší. Bárta situaci svou nepřátelskou politikou vůči železniční a další veřejné dopravě dále zhoršil. Samotné omezení výstavby dopravní infrastruktury postihlo hlavně šetrnou železniční dopravu. S rozvojem dopravy nesouviselo. Bylo důsledkem zběsilých úspor ve státním rozpočtu ČR za každou cenu. Zásadním problémem je i velmi vysoká nehospodárnost na stavbách dopravní infrastruktury.

Samotnou bilanci vydírání stavebních firem V. Bártou dosud nelze vyhodnotit. Jisté je, že pětitýdenní zastavení výstavby všech 31 velkých železničních staveb a čtyř velkých silničních staveb způsobilo rozsáhlé škody včetně zpoždění jejich dokončení. Úsporou samozřejmě není odklad placení na začátek roku 2011 ani snížení rozsahu některých staveb, byť je nám nalháván opak.

Vzdáme se peněz EU?

K nejhorším rozhodnutím V. Bárty patří záměr přesunout devět miliard korun dotací z fondů EU na rozvoj železniční dopravní infrastruktury na výstavbu dálnic. Předně, dotace z EU na stavbu dálnic a rychlostních silnic v ČR jsou zastaveny, neboť ČR porušuje směrnici EU o posuzování vlivů na životním prostředí (EIA) a českým dálničářům se z příslušných orgánů EU nedaří dělat blbce. V. Bárta měl zde žádat okamžitě nápravu. Místo toho připravoval ještě větší porušování příslušné směrnice EU. Jinak snahu slučovat EIA, územních a stavebních řízení u velkých staveb dopravní infrastruktury (dálnice jsou přitom nejkonfliktnější) hodnotit nejde.

Snaha převést z dotací EU na železnice peníze na výstavbu dálnic byla reálně snahou tyto peníze nečerpat. Nic na tom nemění fakt, že v březnu 2011 byla výše převáděné částky snížena asi na polovinu. Protože naděje na dotace na řadu silně konfliktních staveb dálnic v ČR je blízká nule, na místě je naopak uvažovat o přesunu příslušných peněz na železniční stavby, kde EU platí bez větších problémů. Čas se ale rychle krátí a politici lobují především za dálnice.

Nerovné ekonomické podmínky

Zásadním problémem zůstávají velmi vysoké hrubé, resp. čisté nekalkulované náklady dopravy ČR a silně nerovné ekonomické podmínky podnikání mezi základními obory dopravy. Značně zvýhodňují velmi nebezpečnou, vůči urbanismu a životnímu prostředí a zdraví lidí hrubě závadnou silniční dopravu a naopak podvazují šetrnou železniční dopravu a elektrické trakce městské hromadné dopravy. Zvýšení sazeb elektronického výkonového zpoplatnění o 25 procent (včetně plánovaného zvýšení o dalších 25 procent k 1. 1. 2012) bylo zde sice nutným, ale zjevně nedostatečným krokem. ČR má i nadále jedno z nejnižších elektronických mýt a mimo jiné tak podporuje silné opotřebovávání silnic a dálnic zahraničními kamiony.

Zkrátka a dobře, ať novým ministrem dopravy bude kdokoliv, nudit se nebude.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 11 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.