Útok korporací proti bylinám a drobným pěstitelům

V minulém roce se v tisku objevila znepokojivá zpráva, že Evropská unie reguluje používání přírodních bylin.

Tahle informace by se také dala interpretovat jako likvidace bylin, coby léčebných prostředků. Podle nového zákona prý musí byliny projít stejnými zkouškami, jako syntetické léky. Příslušné testy ovšem stojí »majlant«.

»Doba, kdy jste si mohli koupit lipový čaj, řepík, heřmánek, mateřídoušku nebo dobromysl, skončila. Pro příště si pacienti budou muset nasbírat byliny sami. Zatím, než i to bude zakázáno,« píše varovně ve svém článku »Symbióza vlád a korporací« Josef Vít. Jak dále uvádí, za tímto zákonem stojí mocné farmaceutické firmy, které chtějí zakázat byliny právě proto, že jsou levné, nepatentovatelné a nemohou na nich dosud vydělávat, jako to činí u svých léků. Cenová politika farmaceutických firem je naprosto nehorázná. Ačkoliv by to někteří mohli pokládat za konspirační teorii, autor článku se vážně obává, že jde o začátek útoku nadnárodních koncernů proti lidem na této planetě!

Další zákon omezující lidská práva

Americkým senátem byl 30. listopadu 2010 schválen poměrem hlasů 73 ku 25 zákon FDA Food Safety Modernization Act, S510, nazývaný též »Patriot Act for Food«, jenž tvrdě omezuje lidská práva. V překladu to znamená »zákon o zákazu drobného pěstování potravin«. Sice se prý zjistilo, že do něho agilní autoři vložili článek odporující americké ústavě, a proto byla jeho platnost dočasně pozastavena, to však není žádný důvod k radosti. Jiní horlivci chybu jistě napraví, aby tenhle nemravný zákon mohl brzy vstoupit v platnost. A to je i povzbuzení pro EU. Ta jistě nezůstane pozadu a rychle připraví podobnou vyhlášku i pro nás.

Co by to znamenalo v praxi? »Absurdní úřednické zatížení by bránilo v obchodu malým producentům potravin, a to by mělo za následek, že široké dodávky potravin by se přesunuly k velkým multinárodním korporacím,« uvádí Vít. Upozorňuje na to, že zákon dává vládám do rukou moc nad právem veřejnosti pěstovat, prodávat a převážet jakékoliv potraviny. Dále předvídá, že všichni producenti potravin budou muset mít psaný plán bezpečnosti, který bude popisovat možná rizika a preventivní opatření prováděná na jejich kontrolu. Jedná se hlavně o možné znečištění vody či hnojiva, přepravního zařízení potravin ap.

»Zajímavé na tom zákonu je, že hnůj je závadný, zatímco pesticidy a umělá hnojiva jsou považována za nezávadná. Zajímavé, že?,« podivuje se Vít. Zákon kriminalizuje i uchovávání semen pro další výsadbu. Semena prý byla do zákona vpašována na »přání« firmy Monsanto. »Je zajímavé, že obilí, vypěstované z produkce Monsanta, je neplodné. Z jejich zrní následující rok už žádné obilí nevypěstujete. Proto si musí rolníci každý rok od Monsanta Company kupovat osivo nové,« píše Vít.

Korporátní kontrola, nic víc!

Kontroverzní zákon způsobí nadměrnou zátěž drobným pěstitelům a v potravinářství budou moci podnikat jen velcí producenti. »Toto je zákon vytvořený pro korporace a monopoly. Celé je to o korporátní kontrole potravin a zdraví veřejnosti,« říká rozhořčeně jeden kanadský mikrobiolog zkoumající bezpečnost potravin z hlediska zdraví. Lidé by si měli uvědomit, že tohle tyranské ustanovení staví pod pravomoc elitářů i to, co si sami vypěstujete na zahrádce. Nejtroufalejší je právě onen krok k získání jejich legálního monopolu nad semeny, čímž by udělali z drobných pěstitelů, kteří si schovávají rodinnou sadbu, zločince. Jak už Vít zdůraznil, firma Monsanto, která za zákonem stojí, je největším podnikatelem v oboru. Jejich hitem jsou geneticky upravované plodiny (GMO), speciálně obilí.

Velký strašák – GMO

Po celém světě se šíří zvěsti o nebezpečnosti geneticky upravených plodin. Geneticky modifikovaný organismus (GM organismus, GMO) je ústrojí (kromě člověka), jehož genetický materiál (tedy DNA) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, dočtete se na wikipedii. Testování nezávadnosti GMO probíhá už od začátku devadesátých let. »Pokusy prováděné v Evropě, dokazovaly škodlivost těchto potravin. V USA se takový výzkum neprovádí vůbec,« píše Vít a pokračuje, »Testování geneticky upravených potravin ustává. Laboratoře provádějící výzkum přestávají dostávat granty na svoji činnost. Je to spiknutí vlád ve službách nadnárodních korporací.«

Memento vivere, pamatuj na život

Všechna uvedená fakta nasvědčují tomu, že nejde o nějaké plytké konspirace z laciného sci-fi filmu americké produkce. Dnes »za pět minut dvanáct ještě zapadá slunce nad Atlantidou«, ale právě netečnost nemyslících otroků systému by mohla způsobit civilizační katastrofu. Proto by se měli lidé snažit aspoň trochu kriticky přemýšlet: komu dávají svůj hlas a čí názor přijímají. »Zatím jsme pouze otroky bank, teď tedy máme být ještě nevolníky potravinářských a GM firem. Přesto je veřejnost ukolébana a zcela apatická. Vsadím se, že 99 lidí ze 100 nemá tušení, o co se právě hraje,« cituji na závěr Josefa Víta.


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 39 hlasů.

Ilona ŠEVČÍKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.